free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Alle medier


Match 201 til 250 fra 2,667     » Kun miniaturer

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 54» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
201
asr_vaaben.gif
asr_vaaben.gif
 
 
202
asr_vaaben.jpg
asr_vaaben.jpg
 
 
203
Asta_Tugendreich_Krag_Juel_Vind.jpg
Asta_Tugendreich_Krag_Juel_Vind.jpg
 
 
204
Astrid Ingeborg Margrethe From Holm
Astrid Ingeborg Margrethe From Holm
 
 
205
atterdag_valdemar_9116.jpg
atterdag_valdemar_9116.jpg
* 1340 m. Helvig af Holsten (? - 1374) 
 
206
aubrey_mathias.JPG
aubrey_mathias.JPG
 
 
207
August Frederik Rantzau
August Frederik Rantzau
 
 
208
AugustaofSaxeGotha.jpg
AugustaofSaxeGotha.jpg
 
 
209
Auguste_victoria.jpg
Auguste_victoria.jpg
 
 
210
augustenborg_caroline_amalie_a.jpg
augustenborg_caroline_amalie_a.jpg
* 1815 m. Christian d. 8, Konge af Danmark (1786-1848) 
 
211
augustenborg_caroline_amalie_gammel.jpg
augustenborg_caroline_amalie_gammel.jpg
* 1815 m. Christian d. 8, Konge af Danmark (1786-1848) 
 
212
augustenborg_caroline_amalie.jpg
augustenborg_caroline_amalie.jpg
* 1815 m. Christian d. 8, Konge af Danmark (1786-1848) 
 
213
augustenborg_christian_august_12727.jpg
augustenborg_christian_august_12727.jpg
 
 
214
augustenborg_christian_august_12727a.jpg
augustenborg_christian_august_12727a.jpg
 
 
215
augustenborg_christian_august_12727b.jpg
augustenborg_christian_august_12727b.jpg
 
 
216
augustenborg_christian_august_12727d.jpg
augustenborg_christian_august_12727d.jpg
 
 
217
augustenborg_christian_august.jpg
augustenborg_christian_august.jpg
 
 
218
augustenborg_frederik_12987.jpg
augustenborg_frederik_12987.jpg
 
 
219
augustenborg_frederik_12987b.jpg
augustenborg_frederik_12987b.jpg
 
 
220
augustenborg_frederik_christian_5093.jpg
augustenborg_frederik_christian_5093.jpg
* 1762 m. Charlotte Amalie Vilhelmine Plön (1744-1770) 
 
221
augustenborg_friedrich_christian_12728.jpg
augustenborg_friedrich_christian_12728.jpg
* 1786 m. Louise Augusta af Danmark (1771-1834) 
 
222
augustenborg_friedrich_wilhelm_7027.jpg
augustenborg_friedrich_wilhelm_7027.jpg
* 1694 m. Sophie Amalie Ahlefeldt (1675-1741) 
 
223
augustenburg_friedrich.jpg
augustenburg_friedrich.jpg
 
 
224
Augusteschleswig1858.jpg
Augusteschleswig1858.jpg
 
 
225
Axel Christian Reventlow
Axel Christian Reventlow
Født tirsdag den 20. marts 1894 i Ærøskøbing. Død søndag den 11. december 1955 i København 
 
226
bahr.jpg
bahr.jpg
 
 
227
Ballegård
Ballegård
Ballegård er en hovedgård på Sundeved, beliggende ca 2 km øst for Blans i Ullerup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Kommune. Den to etagers hvidkalkede hovedbygning i rokokostil er opført 1771 ved Lorentz Jacobsen og fredet tillige med to andre mindre huse i 1950. Senere kom gården i Conrad Reventlows eje. Han fik kongens tilladelse til at oprette Grevskabet Reventlow med hovedgårdene Sandbjerg og Ballegård. Gården er beliggende ved et lille vandløb, som drev en mølle, som der stadig kan ses ruinrester af. Navnet "Ballegård" kommer sandsynligvis fra gårdens beliggenhed på en mindre forhøjning (balg, balle).


Bygmesteren C.A. Bohlsmann, der kendes fra Augustenborg Slot og Palæet Sandbjerg, har sandsynligvis medvirket ved opførelsen af hovedbygningen, der står så godt som uændret. I det 15. århundrede regnedes Ballegård for at være den ældste og fornemste herregård i Ullerup Sogn og gården havde dermed ret til det første sæde i Ullerup Kirke. Omkring år 1490 ejedes gården af Godske Holck af den gamle sønderjyske adelsslægt, som i sit våben førte en mursparre, bestående af syv røde sten i et hvidt felt, med syv røde og hvide faner på hjelmen. Godske Holk på Ballegård var gift med Anna Pogvisk til Holbæk i Adsbøl Sogn. Han efterlod sig tre sønner. Hartvig havde Ballegård, Bertel, Rønhave ved Sønderborg, og Vulf, Melsgård ved Nørborg. Efter Hartvig som nævnes 1507, nævnes i 1534 atter en Godske Holck. Med Godske Holck uddøde omkring 1560 den mandlige linje på Ballegård og denne ejendom gik i arv til hans søstersøn Iver Eriksen, af slægten Rosenkrantz, til Kogsbøl Ladegård ved Tønder. fra hvem den atter kort efter kom til Godskes søskendebarn Henrik Holck (Bertelsen) til Rønhave. Henrik Holck døde 1579 og efterlod fire sønner, af hvilke Anders arvede Ballegård. Omkring 1589 solgte Anders Holck til den rige Hans Blome, der senere solgte Ballegård videre til hertug Hans den Yngre.


I året 1622 døde hertug Hans den Yngre og efterlod sig fem sønner som regerende hertuger i hver sin del af hans hertugdømme. Medens de to, henholdsvis på Ærø og i Pløn, ikke vedkommer Sundeved, fik de tre andre hver sin del af dette lille land; Sandbjerg, ved Øster Sottrup, kom til at høre til Sønderborg, Ballegård til Nørborg (Nordborg) og Lundsgård (ved Vester Sottrup) til Lyksborg i Angel.


Ved kongelig og hertugelig dom af 13. december 1667 var Ballegård og Melsgård fradømte hertugen af Nørborg for gæld, og ved prioritetsdom af 11. august 1669 fik Henrik Blome fra Holsten udlæg i Ballegård for et tilgodehavende af 20,245 rigsdaler. Han solgte den året efter til statholderen grev Fredrik Ahlefeldt til Gråsten, hvis slægt nu ejede Ballegård i 55 år. Ved Carl Ahlefeldts konkurs og godsernes salg, 5. september 1725, blev Ballegård derfor opråbt under ét med Bøgskov og Skovbølgård; de blev købte af overinspektør Nikolaj Paulsen, for ialt 42.000 rigsdaler.


1797 blev Ballegård udstykket. Gården blev efter Nikolaj Paulsens død arvet af hans søn Hans og dennes søn kancelliråd Henning Paulsen, fra hvis umyndige børn den gik i Greve Conrad Georg Reventlows eje. Han lod gården udstykke i lighed med domænerne, og kun en stamgård af et par bols størrelse minder nu om det gamle herresæde. 

 
228
bardenfleth_carl_emil_11648.jpg
bardenfleth_carl_emil_11648.jpg
 
 
229
bardenfleth_carl_emil_11648a.jpg
bardenfleth_carl_emil_11648a.jpg
 
 
230
bardenfleth_carl_emil.jpg
bardenfleth_carl_emil.jpg
 
 
231
bardenfleth_else1.jpg
bardenfleth_else1.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963) 
 
232
bardenfleth_else2.jpg
bardenfleth_else2.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963) 
 
233
bardenfleth_else3.jpg
bardenfleth_else3.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963) 
 
234
bardenfleth_else4.jpg
bardenfleth_else4.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963) 
 
235
bardenfleth_else5.jpg
bardenfleth_else5.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963) 
 
236
bardenfleth_else6.jpg
bardenfleth_else6.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963) 
 
237
bardenfleth_frederik_1781-1852_01.jpg
bardenfleth_frederik_1781-1852_01.jpg
 
 
238
bardenfleth_frederik_1781-1852_02.jpg
bardenfleth_frederik_1781-1852_02.jpg
 
 
239
bardenfleth_frederik_1896.jpg
bardenfleth_frederik_1896.jpg
 
 
240
bardenfleth_frederik_carl.jpg
bardenfleth_frederik_carl.jpg
 
 
241
bardenfleth_frederik_lovenorn.jpg
bardenfleth_frederik_lovenorn.jpg
 
 
242
bardenfleth_ingolf_6335.jpg
bardenfleth_ingolf_6335.jpg
 
 
243
bardenfleth_ingolf_6335a.jpg
bardenfleth_ingolf_6335a.jpg
 
 
244
bardenfleth_johan_4988a.jpg
bardenfleth_johan_4988a.jpg
 
 
245
bardenfleth_johan_frederik_10435.jpg
bardenfleth_johan_frederik_10435.jpg
 
 
246
bardenfleth_johan_frederik_10435a.jpg
bardenfleth_johan_frederik_10435a.jpg
 
 
247
bardenfleth_johan_frederik_4305.jpg
bardenfleth_johan_frederik_4305.jpg
 
 
248
bardenfleth_johan_fredrik_4988.jpg
bardenfleth_johan_fredrik_4988.jpg
 
 
249
bardenfleth_vilhelm.jpg
bardenfleth_vilhelm.jpg
 
 
250
bardenfleth_vilhelmine_9215.jpg
bardenfleth_vilhelmine_9215.jpg
 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 54» Næste»