free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Alle medier


Træ:  

Match 251 til 300 fra 2,891     » Se Galleri

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
251
bahr.jpg
bahr.jpg
 
252
Ballegård
Ballegård
Ballegård er en hovedgård på Sundeved, beliggende ca 2 km øst for Blans i Ullerup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Kommune. Den to etagers hvidkalkede hovedbygning i rokokostil er opført 1771 ved Lorentz Jacobsen og fredet tillige med to andre mindre huse i 1950. Senere kom gården i Conrad Reventlows eje. Han fik kongens tilladelse til at oprette Grevskabet Reventlow med hovedgårdene Sandbjerg og Ballegård. Gården er beliggende ved et lille vandløb, som drev en mølle, som der stadig kan ses ruinrester af. Navnet "Ballegård" kommer sandsynligvis fra gårdens beliggenhed på en mindre forhøjning (balg, balle).


Bygmesteren C.A. Bohlsmann, der kendes fra Augustenborg Slot og Palæet Sandbjerg, har sandsynligvis medvirket ved opførelsen af hovedbygningen, der står så godt som uændret. I det 15. århundrede regnedes Ballegård for at være den ældste og fornemste herregård i Ullerup Sogn og gården havde dermed ret til det første sæde i Ullerup Kirke. Omkring år 1490 ejedes gården af Godske Holck af den gamle sønderjyske adelsslægt, som i sit våben førte en mursparre, bestående af syv røde sten i et hvidt felt, med syv røde og hvide faner på hjelmen. Godske Holk på Ballegård var gift med Anna Pogvisk til Holbæk i Adsbøl Sogn. Han efterlod sig tre sønner. Hartvig havde Ballegård, Bertel, Rønhave ved Sønderborg, og Vulf, Melsgård ved Nørborg. Efter Hartvig som nævnes 1507, nævnes i 1534 atter en Godske Holck. Med Godske Holck uddøde omkring 1560 den mandlige linje på Ballegård og denne ejendom gik i arv til hans søstersøn Iver Eriksen, af slægten Rosenkrantz, til Kogsbøl Ladegård ved Tønder. fra hvem den atter kort efter kom til Godskes søskendebarn Henrik Holck (Bertelsen) til Rønhave. Henrik Holck døde 1579 og efterlod fire sønner, af hvilke Anders arvede Ballegård. Omkring 1589 solgte Anders Holck til den rige Hans Blome, der senere solgte Ballegård videre til hertug Hans den Yngre.


I året 1622 døde hertug Hans den Yngre og efterlod sig fem sønner som regerende hertuger i hver sin del af hans hertugdømme. Medens de to, henholdsvis på Ærø og i Pløn, ikke vedkommer Sundeved, fik de tre andre hver sin del af dette lille land; Sandbjerg, ved Øster Sottrup, kom til at høre til Sønderborg, Ballegård til Nørborg (Nordborg) og Lundsgård (ved Vester Sottrup) til Lyksborg i Angel.


Ved kongelig og hertugelig dom af 13. december 1667 var Ballegård og Melsgård fradømte hertugen af Nørborg for gæld, og ved prioritetsdom af 11. august 1669 fik Henrik Blome fra Holsten udlæg i Ballegård for et tilgodehavende af 20,245 rigsdaler. Han solgte den året efter til statholderen grev Fredrik Ahlefeldt til Gråsten, hvis slægt nu ejede Ballegård i 55 år. Ved Carl Ahlefeldts konkurs og godsernes salg, 5. september 1725, blev Ballegård derfor opråbt under ét med Bøgskov og Skovbølgård; de blev købte af overinspektør Nikolaj Paulsen, for ialt 42.000 rigsdaler.


1797 blev Ballegård udstykket. Gården blev efter Nikolaj Paulsens død arvet af hans søn Hans og dennes søn kancelliråd Henning Paulsen, fra hvis umyndige børn den gik i Greve Conrad Georg Reventlows eje. Han lod gården udstykke i lighed med domænerne, og kun en stamgård af et par bols størrelse minder nu om det gamle herresæde.

 
253
bardenfleth_carl_emil_11648.jpg
bardenfleth_carl_emil_11648.jpg
 
254
bardenfleth_carl_emil_11648a.jpg
bardenfleth_carl_emil_11648a.jpg
 
255
bardenfleth_carl_emil.jpg
bardenfleth_carl_emil.jpg
 
256
bardenfleth_else1.jpg
bardenfleth_else1.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963)
 
257
bardenfleth_else2.jpg
bardenfleth_else2.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963)
 
258
bardenfleth_else3.jpg
bardenfleth_else3.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963)
 
259
bardenfleth_else4.jpg
bardenfleth_else4.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963)
 
260
bardenfleth_else5.jpg
bardenfleth_else5.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963)
 
261
bardenfleth_else6.jpg
bardenfleth_else6.jpg
* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963)
 
262
bardenfleth_frederik_1781-1852_01.jpg
bardenfleth_frederik_1781-1852_01.jpg
 
263
bardenfleth_frederik_1781-1852_02.jpg
bardenfleth_frederik_1781-1852_02.jpg
 
264
bardenfleth_frederik_1896.jpg
bardenfleth_frederik_1896.jpg
 
265
bardenfleth_frederik_carl.jpg
bardenfleth_frederik_carl.jpg
 
266
bardenfleth_frederik_lovenorn.jpg
bardenfleth_frederik_lovenorn.jpg
 
267
bardenfleth_ingolf_6335.jpg
bardenfleth_ingolf_6335.jpg
 
268
bardenfleth_ingolf_6335a.jpg
bardenfleth_ingolf_6335a.jpg
 
269
bardenfleth_johan_4988a.jpg
bardenfleth_johan_4988a.jpg
 
270
bardenfleth_johan_frederik_10435.jpg
bardenfleth_johan_frederik_10435.jpg
 
271
bardenfleth_johan_frederik_10435a.jpg
bardenfleth_johan_frederik_10435a.jpg
 
272
bardenfleth_johan_frederik_4305.jpg
bardenfleth_johan_frederik_4305.jpg
 
273
bardenfleth_johan_fredrik_4988.jpg
bardenfleth_johan_fredrik_4988.jpg
 
274
bardenfleth_vilhelm.jpg
bardenfleth_vilhelm.jpg
 
275
bardenfleth_vilhelmine_9215.jpg
bardenfleth_vilhelmine_9215.jpg
 
276
bardenfleth_vilhelmine_9215a.jpg
bardenfleth_vilhelmine_9215a.jpg
 
277
bardenfleth_aage_1816.jpg
bardenfleth_aage_1816.jpg
 
278
bardenfleth_aage_1816a.jpg
bardenfleth_aage_1816a.jpg
 
279
bardenfleth_aase.jpg
bardenfleth_aase.jpg
 
280
Bardenfleth, Carl Emil: Livserindringer
Bardenfleth, Carl Emil: Livserindringer
Forfatter: Carl Emil Bardenfleth
 
281
bardenfleth.jpg
bardenfleth.jpg
 
282
bardenfleth1.jpg
bardenfleth1.jpg
 
283
barnekow_christian_17194.jpg
barnekow_christian_17194.jpg
 
284
barnekow_christian_17194a.jpg
barnekow_christian_17194a.jpg
 
285
barnekow.gif
barnekow.gif
 
286
barnekow.jpg
barnekow.jpg
 
287
barnekowG.jpg
barnekowG.jpg
 
288
barner_christiane_henriette.jpg
barner_christiane_henriette.jpg
 
289
Baron Ludvig Sophus Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell
Baron Ludvig Sophus Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell
 
290
Baron_Otto_Ditlev_Rosenorn-Lehn.jpg
Baron_Otto_Ditlev_Rosenorn-Lehn.jpg
 
291
Baroniet Brahetrolleborg
Baroniet Brahetrolleborg

Kilde: "Danske Len" af Louis Bobé mfl. 1916

 
292
bassewitz.jpg
bassewitz.jpg
 
293
baudissin_asta_15700.jpg
baudissin_asta_15700.jpg
 
294
baudissin_asta_15700a.jpg
baudissin_asta_15700a.jpg
 
295
baudissin_asta_15701.jpg
baudissin_asta_15701.jpg
 
296
baudissin_carl_15712.jpg
baudissin_carl_15712.jpg
 
297
baudissin_carl_15712a.jpg
baudissin_carl_15712a.jpg
 
298
baudissin_georg.jpg
baudissin_georg.jpg
 
299
baudissin_heinrich_christoph_15717.jpg
baudissin_heinrich_christoph_15717.jpg
 
300
baudissin_heinrich_christoph_15718.jpg
baudissin_heinrich_christoph_15718.jpg
 

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58» Næste»