Portrætter

Slægten Reventlow:

Detlef de Reventlou
(1712 - 1783)Andre slægter:

Ida Elise Cathrine Meldal
(1856 - 1946)Slotte og Herregårde


Kærsgaard, Brenderup
Kærsgaard, Brenderup

Kærsgaard blev købt i 1873 af Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig og overgik ved dennes død i 1909 til sønnerne. Julius Ahlefeldt-Laurvig ejede Kærsgaard fra 1909-1913 i sammen med brødrene og som eneejer fra 1913-1931, hvor han som følge af landbrugskrisen måtte afhænde gården. Blev boende på avlsgården frem til 1934.


Heraldik


Reventlow Nicholaus Segl
Reventlow Nicholaus Segl

som Domherre i Rostock 1437


Gravsten og epitafier


Mindetavle i Jordløse Kirke
Mindetavle i Jordløse Kirke

Mindetavlen over de sidste Reventlow’er på Søbo
Teksten på tavlen, der ses herunder lyder:
Ærlig og velbyrdig mand Anders Reventlow til Søbo blev slagen for Assens af rigens fjender i grev Christoffers fejde år 1535.
Hans kære hustru ærlig og velbyrdig fru Sissel Lange døde på Søbo år 1555.
Begge deres kiære børn, som ere:
Erlig og velbyrdig Jacob Reventlow til Søbo som var udi can- cellari døde udi Københafn 1564.
E: W: Knud Reventlow til Søbo som var kgl. majestæt capethien drukknit St. Olufs nat under Gulland met mange flere af adelen 1566.
E: W: Niels Reventlow døde udi sin ungdom
E: W: Jomfru Beritthe Reventlow døde på Steensgård 1564.
E: W: Jomfru Anne Reventlow som besad Søbo i 21 år døde der anno 88.
E: W: Jomfru Hanne Reventlow døde udi sin ungdom.
E: W: Jomfru Elline Reventlow hedensof udi sin ungdom.
E: W: Anders Holck som var udi Kong Fredericks den 2. tjeneste døde udi Svinborrig år 1595.
E: W: Thyge Krabbe døde hos hans mormoder i sit 4. år anno 1547.
Disse forne undertage salig Knud Reventlow, som blef begrafen på Gulland, ligger her under denne sten, som E: W: Sissel Lange til Søbo lod bekoste år 35.
E: W: Fru Margrethe hr. Eric Krabbe og fru Magdalene Hendrik Holckis, de sidste Reventlower, begge til Søbo, lod denne sten udhugge og opsætte til en amindelse efter deres fader og moder, syskende og børn som her forskrevet står. Gud gifve dennem alle at findes i himmerigs glæde og herlighed og der tilsammen at beholde æreskrone til evig tid. Ammen
Anno 1597 blev denne sten fuldkommen.
E: W: = Ærlig og Welbyrdig.
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Steder


Træ:  

Match 1 til 25 fra 25     » Se Galleri    » Lysbilledshow

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Info   Knyttet til 
1
bernstorffsminde.jpg
bernstorffsminde.jpg
 
2
christianslund_2011.jpg
christianslund_2011.jpg
 
3
etelsen2.jpg
etelsen2.jpg
 
4
etelsen3.jpg
etelsen3.jpg
 
5
Kolbygård
Kolbygård
 
6
Koldbygård
Koldbygård
 
7
Kølbygaard
Kølbygaard
 
8
Mausolæum på Etelsen
Mausolæum på Etelsen
Bygget af Johan Casper von der Wisch.
 
9
pederstrup3.jpg
pederstrup3.jpg
 
10
sandbjerg_bog.jpg
sandbjerg_bog.jpg
 
11
skovridergaarden1.jpg
skovridergaarden1.jpg
 
12
Stoevring.jpg
Stoevring.jpg
 
13
Stovring1.jpg
Stovring1.jpg
 
14
Stovring2.jpg
Stovring2.jpg
 
15
Stovring3.jpg
Stovring3.jpg
 
16
Stovring4.jpg
Stovring4.jpg
 
17
Stovring5.jpg
Stovring5.jpg
 
18
Stovring6.jpg
Stovring6.jpg
 
19
Stovring7.jpg
Stovring7.jpg
 
20
trolleborg2.jpg
trolleborg2.jpg
 
21
ugerup.jpg
ugerup.jpg
 
22
Vindeholme, Tillitse sogn.
Vindeholme, Tillitse sogn.
Vindeholme er udstykket i 1910 fra Rudbjerggård af Ludvig Reventlow til broderen Ferdinand Reventlow, som anvendte gården som landsted og otium efter en lang karriere. Senest blev Vindeholme beboet af stiftsamtmand Frederik Reventlow og efter dennes død overgik Vindeholme til brodersønnen Einar Reventlow
 
23
vittskofle.jpg
vittskofle.jpg
 
24
Water End House
Water End House
 
25
Water End House
Water End House
http://www.hertfordshire-genealogy.co.uk/data/places/places-s/sandridge_/sandridge-water-end.htm