free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

Louise Sybille Reventlow
1801:

Brev fra Louise Sybille Reventlow, datter af C.D.F.Reventlow

Slaget på Reden

Mama har overdraget mig at meddele Dig disse sidste dages begivenheder. jeg gør det saa gerne, thi jeg haaber, at du vil have overbærenhed med mit daarlige brev.

I Torsdags kl 10Ω begyndte den skrækkelige Kamp og varede til kl. 3. Det er overmenneskeligt, som vi have kæmpet. Der var syv engelske Linieskibe om to af vore Blokskibe, Prøvestenen og Dannebrog.

Blokskibene kunne kun skyde fra den ene side, og dog holdt de sig i fem timer. Prøvestenen var allerede ganske gennemsigtig og skød endnu stedse, saa længe at der endnu var en Lavet hel, forsvarede den sig og da Englænderne tog den, da den ikke kunde skyde mere, huggede man bunden af Skibet op for at Fjenen ikke skulde føre det med, og da først forlodes den af det talrige Mandskab, der endnu var tilbage. Dannebrog kømpede på samme vis, og det det ikke længere kunde holde sig, blev det sprængt i luften.

"En dansk Statsmands hjem omkring aar 1800" udgivet 1902 af Chr. B. Reventlow"