free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

Christian Ditlev Frederik Reventlow
1791:

Indledningen til C.D.F.Revenlows "Plan til en ny Veiforordning"

I et Land som Danmark, i hvilket alting synes at bevise, at det har Handelsbalancen imod sig, og at det aarlig fortærer mere end det erhverver, kan Regjeringen intet vigtigere Øiemed have, end ved Besparelser at formindske Udgifterne, og ved en større Virksomhed at forøge Frembringelsen saavel af raae Producter som af Konstnerens og Haandværkerens Arbejder.
At Indføre ved love en virkelig Besparelse af Ting, som især til Overdaadighed bringes fra fremmede Lande, er en høist vanskelig Sag, som ogsaa i Danmark ved konstige Toldtariffer og Forbud tidt har været forsøgt, men hidindtil meest i ubetydelige Ting er fundet iværksættelig.

"A.F.Bergsøe: Christian Ditlev Frederik Reventlows Virksomhed som Kongens Embedsmand og Statens Borger."