free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

Frederikke Charlotte Reventlow
1786:

Om udflytningen af Bøndergaarde

Min Mands stedse fejlslagne Forhåbninger have bragt mig så vidt, at jeg intet håber mere af hans Bestræbelser og anser alle hans Planer for Luftkasteller.

Jeg forlader mig ganske på Forsynet; det må, det vil velsigne min Mands redelige Hensigter og lønne ham her eller hisset.

Gud give blot mig om min Rede hver Dag saa meget, som der hører til et nødtørftigt Liv; han giver Spurvene på Taget; skulde han ikke give mig det?!

Brev fra grevinde Frederikke Charlotte Reventlow f. v. Beulwitz