free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

Christian Ditlev Frederik Reventlow
1827:

Gravskrift for C.D.F.Reventlow på Horslunde Kirkegård:

Herunder hviler det, som tilhørte jorden, af Christian Ditlev Frederik, greve af Reventlow, født den 11 marts 1748, død den 11 oktober 1827.

Levende følte han sine svagheder og sine mangler, men Gud styrkede ham og gav ham helbred, kraft og godt mod til med troskab, iver og held at tjene konge og fædreland, understøttet af mange ædle medarbejdere at udrette meget til Guds ære og Danmarks tarv.

I 48 år var han lykkelig gift med F.L.S, v. Beulevitz, der var gudfrygtig, fornuftig og blid. Deres ægteskab velsignedes med 12 børn, af hvilke 9 overlevede dem.

De elskede Gud og menneskene, hadede ingen, levede og døde i håbet om en glad opstandelse ved Jesus Christus vor frelser. Du, som læser disse linier, åger med det pund, Gud betror dig og giv Gud æren.

"En dansk Statsmands hjem omkring aar 1800" udgivet 1902 af Chr. B. Reventlow