free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

Christian Ditlev Frederik Reventlow
Frederikke Charlotte Reventlow
1786:

Brev fra grevinde Frederikke Charlotte Reventlow f. v. Beulwitz

Min Mand er fra den tidlige Morgenstund hos sine bønder, der plage ham lige så meget som i København hans forretninger.

Gud give, at han kunde vie sig dem helt; da først turde jeg overlade mig til Haabet om, at han med virkeligt og varigt Udbytte kunde arbejde for deres Velfærd. Ellers frygter jeg, at alt er og bliver Flikværk; thi de maa først lære at handle som fornuftige Mennesker, naar de skulle befordre deres eget Bedste, og dertil synes de for Tiden hverken at eje Indsigt eller Driftighed.

Dog for Gud er intet umuligt.

Brev fra grevinde Frederikke Charlotte Reventlow f. v. Beulwitz