Portrætter

Slægten Reventlow:

Eduard Vilhelm Sofus Christian Reventlow
(1883 - 1963)

Forældre: Greve Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand R. til Aggerupgaard og til Fideikommisgodserne Koppel og Varste-Polle i Hannover (1845-1922 ) og Sophie Pauline Schjær (1850-1924).

Gift 4. Nov. 1910 i Kbh. (Holmens) med Else Sophie Nathalie Bardenfleth, f. 2. Jan. 1884 i Kbh. (Holmens), D. af Kaptajn, senere Kontreadmiral, Kammerherre Frederik B. (1846-1935) og Hustru.

Cand jur 1908. Ansat i Udenrigsministeriet med poster som legationssekretær i Berlin, Paris, Stockholm og London. 1919 Kontorchef i Udenrigsministeriet, 1923 Direktør. 1932 Gesandt i Stockholm og fra 1938 Gesandt i London. Blev i 1942 afskediget, men fortsat accepteret af den britiske regering. 1945 formelt genindsat som Gesandt og i 1947 udnævnt til Ambassadør.

1946 Ridder af DannebrogAndre slægter:

Clara Sophie Krag-Juel-Vind-Frijs
(1822 - 1852)Slotte og Herregårde


Christianssæde
Christianssæde

Kilde: Danske Herregårde.

Christianssæde - der oprindeligt hed Taastrup - var fra 1729 til 1924 hovedsæde i grevskabet Christianssæde for familien Reventlow.

I perioden 1729 til 1741 hed grevskabet Christiansborg.

Christian Ditlev Frederik Reventlow indførte store forbedringer i landbruget på grevskabet. Det var fx i hans tid, at de store landboreformer fandt sted her forud for de nationale tiltag, hvor bl.a. bøndergodset overgik til arvefæste og udskiftningen og udflytningen af landsbyfællesskaberne gennemførtes.

Også i sin politiske karriere lykkedes det for Christian Ditlev Frederik Reventlow at forbedre bøndernes forhold, idet han var med til at nedsætte Den Store Landbokommission i 1786, der bl.a. havde stavnsbåndets ophævelse til følge. Christianssæde blev da også det første gods på Lolland der afløse hoveriet, dvs. det arbejde som fæstebønderne skulle udføre som betaling for fæstegården blev omsat fra fysisk arbejde til et pengebeløb. I 1827 døde Christian Ditlev Frederik Reventlow på Christianssæde, selv om hans egentlige bopæl var Pederstrup, som op igennem 1800-tallet blev familien faste opholdssted på Lolland.Heraldik


Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834

Ridder af Dannebrog

Symbolum: Nulla Palescere CulpaGravsten og epitafier


Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder

Herunder hviler støvet af DITLEV CHRISTIAN EINAR REVENTLOW Født den 18de September 1860 Død 28de Marts 1861 og af hans forudgangne ældre Broder Født og Død den 19de Juni 1858
Sønner af Lehnsgreve Ferdinand Reventlow og hans Hustru Benedicte født Reventlow
Lader de smaa Børn komme til mig Thi Himmeriges Rige hører saadanne til.
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapporter


 #   Rapportnavn   Beskrivelse 
1. Adelige Reventlow'er Adelige medlemmer af slægten Reventlow.
Dvs at personer, der bærer navnet Reventlow, men som IKKE er medlemmer af dansk adel er udeladt. Dette gælder fx børn født uden for ægteskab eller børn af kvindelige adelige medlemmer af slægten, som har videreført navnet Reventlow, eller adoptivbørn til adelige medlemmer af slægten Reventlow Dette gælder tilsvarende medlemmer af "den fynske linje". En slægt, der i middelalderen havde taget navnet Reventlow uden at tilhøre slægten. 
2. Ikke adelige Reventlow'er Ikke adelige medlemmer af slægten Reventlow.
Dvs at personer, der bærer navnet Reventlow, men som IKKE er medlemmer af dansk adel. Dette gælder fx børn født uden for ægteskab eller børn af kvindelige adelige medlemmer af slægten, som har videreført navnet Reventlow, eller adoptivbørn til adelige medlemmer af slægten Reventlow Omfatter også personer, der har taget navnet Reventlov eller kombinationer heraf. 
3. Slægten Reventlow - Alle Indeholder alle medlemmer af slægten Reventlow (dog ikke "den fynske linje" og de borgerlige dele af slægten. 
4. Slægten Reventlow - Den Røde Bog Personer med feltet Titel, Family Line og Kilde udfyldt, sorteret på efternavn, Family Line og Fødselsdato 
5. Slægten Reventlow - I 
Våbenskjold.jpg

Den holstenske linje.  

6. Slægten Reventlow - II. Den yngre mecklenburgske linje af Gallentin

 

7. Slægten Reventlow - III. Den ældre mecklenborgske linje

 

8. Slægten Reventlow - IV 
Våbenskjold.jpg
Våbenskjold 1673

Den danske grevelige linje af 1673  

9. Slægten Reventlow - V. 
Våbenskjold.jpg
Våbenskjold 1767

Den grevelige linje af 1767  

10. Slægten Reventlow - VI. 

Den fyenske linje

Den såkaldte "fynske" linje

Den fynske Linje paa Søbo fører Reventlowernes murtinde i våbenet, men et helt andet hjelmtegn (to med blomster besatte tidselstilke). Linjens ældste kendte stamfader er Henrik Jensen som nævnes 1358. Efterkommere af Henrik Jensen, der synes at have hørt hjemme paa Als, på Fyn og i Nordjylland, har lejlighedsvis ført Reventlow - Navnet, og Louis Bobé har denne linje med i stamtavlen over slægten Reventlow i DAA 1939. Senere forskning har dog vist, at der ikke er nogen sammenhæng mellem denne linje og slægten Reventlow. Den nordjyske/fynske slægts stamfar er formentlig en bror til et medlem af slægten Daa. Der henvises vedr. dette til bogen "Slaget på Sct Jørgensbjerg" af Christian Hau (Aalborg Universitetsforlag, 2016). Til den fynske linje hørte Henrik Tagesen til Bjørnholm i Jylland, som 1441 var anfører i det nørrejyske bondeoprør, hvorfor han blev halshugget og stejlet i Aalborg. Linjen uddøde i mandslinjen med Knud Reventlow, der druknede 1566 ved Gotland som chef for Papegøjen. 

11. Slægten Reventlow - VII. 

Den borgerlige linje.

Conrad Georg Reventlows efterkommere

 

12. Aner til proband Aner til CDR 
13. Ordener Fortegnelse over personer med ordner 
14. Ordener - Reventlow Fortegnelse over personer med ordner 
15. Reventlow, Den mecklenburgske linje  
16. Steder - Begravelser Viser antal begravelser pr sted.  
17. Steder - Dødsfald Viser antal dødsfald pr sted.  
18. Steder - Dåb Viser antal døbte pr sted.  
19. Steder - Fødsler Viser antal fødsler pr sted.  
20. Surname frequency  
21. Slægten Ahlefeldt - Ancestors Slægten Ahlefeldt - grene + slægt  
22. Slægten Rantzau Slægten Rantzau - grene  
23. Slægten Rantzau - Ancestors Slægten Rantzau - grene + slægt  
24. Slægten Reventlow - Ancestors Slægten Reventlow - grene + slægt  
25. Slægten Urne - Ancestors Slægten Urne - grene + slægt  
26. Slægten Ahlefeldt 
Våbenskjold.jpg

 

27. Forældreløse personer (Ahlefeldt) People without any parents, ordered according to the last input.  
28. Forældreløse personer (Rantzau) People without any parents, ordered according to the last input.  
29. Forældreløse personer (Reventlow) People without any parents, ordered according to the last input.  
30. Children born before their mother  
31. Children born before their father  
32. Children born after 9 months after their father's death  
33. individuals: people with nicknames, ordered on nicknames