free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Rapport: Slægten Reventlow - IV

         Beskrivelse:


Våbenskjold.jpg

Våbenskjold 1673


Den danske grevelige linje af 1673


Storkansler Conrad Reventlow (1644-1708) blev i 3. juli 1673 optaget i den danske grevestand. Hans våbenskjold blev udformet som de fleste af den tids nydannede våbenskjolde som 4-delt med hjerteskjold, 3 hjelme med hjelmtegn samt skjoldholdere.

Våbenskjoldet er dannet ved sammensætning af en række eksisterende våbener, som så tilsammen danner eet nyt skjold.

Skjoldet er firdelt med grevekronet hjerteskjold, tværdelt ved et vandret tindesnit af sølv og rødt (slægtsmærket):
1. felt: 3 sølv spurve (2,1) i blåt (Sperling);
2. felt: delt af sølv og rødt (Rantzau);
3. felt: en kronet guldbevæbnet, sort dobbeltørn i sølv (Below);
4. felt: en med 3 røde roser belagt sølv skråbjelke i blåt (von Halle)

På skjoldet 3 grevekronede hjelme (I,II og III):
I: to jernbeklædte arme holdene dobbeltørnen.
II: et guldrandet rundt skjold mellem et sølv og rødt vesselhorn, stukne gennem en krone.
III: 6 med skråbjelken belagte påfuglefjer bag 2 røde vesselhorn.

Skjoldholdere: 2 vildmænd med løftede køller i indadvendt hånd, under skjoldet rager frem to jernklædte arme holdende to, hinanden krydsende sværd.De nulevende danske Reventlow'er samt en tysk gren nedstammer alle fra storkansler Conrad Reventlow, som i 1673 blev dansk greve, i 1685 oprettede i grevskabet Reventlow af godset Sandbjerg ved Sønderborg og i 1692 fik tillagt al sin mandlige descendens grevetitel.


Conrad Reventlow ejede desuden bl.a. Futterkamp, Clausholm, Frisenvold, Løjstrup og Kalø. Han gjorde både militær og politisk karriere, og var fader til Anna Sophie Reventlow, der i 1712 blev viet til Frederik 4. Dronning Anna Sophie blev efter kongens død forvist til sit barndomshjem Clausholm ved Randers.


Dronning Anna Sophies halvbror, Christian Ditlev Reventlow (1671-1738) deltog som general i Den Store Nordiske Krig. Han fik i 1722 af kongen tildelt baroniet Brahetrolleborg på Fyn, og oprettede grevskabet Christianssæde på Lolland, samt stamhusene Frisenvold og Krenkerup. Christian Ditlev Reventlow giftede sig med Jørgen Skeels kun 17-årige enke Benedicte Margrethe Brockdorff der havde en betydelig formue, og et talent for at forøge den yderligere. Ægteparret efterlod ved deres død store rigdomme i gods og rede midler, som i alt udgjorde en værdi af 744.000 Rdl. Dertil kom grevskabet Reventlow, et palæ i København, samt baroniet Brahetrolleborg, som gik direkte videre til den ældste søn, geheimekonferensråd og hvid ridder, Conrad Ditlev Reventlow (1704-1750), præsident i Højesteret og stiftamtmand over Sjællands Stift. Han giftede sig med Vilhelmine Augusta, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön (1704-1749), og fik sønnen Christian Ditlev Reventlow. Sønnen døde imidlertid tidligt, og efterlod sig kun en enkelt datter, Juliane Frederikke Christiane Reventlow, der omtaltes som nordens rigeste arving. Hun giftede sig som 15-årig med Carl August von Hardenberg og fik en søn, men ægteskabet endte senere i skilsmisse, da hun i 1787 havde en affære med Prinsen af Wales, den senere George 4. Sønnen Christian Heinrich Hardenberg-Reventlow blev dansk greve 1814.


Grevskabet Reventlow og baroniet Brahetrolleborg fulgte dog ikke ind ægteskabet med Hardenberg, men overgik i stedet til Juliane Frederikke Christiane Reventlows farfars yngre bror, Christian Ditlev Reventlow (1710-1775), som var assessor i Højesteret, gehejmekonferensråd og blå ridder, og som allerede besad grevskabet Christianssæde. Han blev fader til de to måske mest kendte Reventlower: Statsminister Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748-1827) − der særligt huskes for landboreformerne, stavnsbåndets ophævelse, fredskovsforordningen samt sin generelle politiske indflydelse i Danmark fra 1780'erne frem til statsbankerotten − og kammerherre Johan Ludvig Reventlow (1751-1801). En tredje bror var kommandør Conrad Georg Reventlow (1749-1815), som blev lensgreve til grevskabet Reventlow.


Johan Ludvig Reventlow var i et par år i statstjeneste, men trak sig 1788 tilbage til privatlivet for helt at hellige sig styrelsen af Brahetrolleborg, som han havde tiltrådt efter faderens død. Han havde, ligesom sin bror, en levende interesse for at forbedre sine bønders vilkår og dannede et råd på otte bønder, med hvem han forhandlede om alle godsets anliggender. Han ophævede hoveriet på sit gods, og arbejdede for reformer af skolevæsenet. Hans eneste voksne søn, kammerherre, Ditlev Christian Ernst Reventlow (1782–1854) der arvede Brahetrolleborg, var barnløs. Broderen, Christian Ditlev Frederik Reventlow, har derimod efterladt en talrig efterslægt.


Her skal først nævnes dennes ældste søn, kammerherre, Christian Ditlev Reventlow til grevskaberne Reventlow og Christianssæde (1775-1851), der som reformvenlig godsejer trådte i sin fars fodspor, og som, i egenskab af stænderdeputeret tog ordet for fuldstændig ophævelse af hoveriet, ligesom han slog til lyd for højnelsen af husmændenes kår.


Hans sønnesøn, kammerherre, hofjægermester, Christian Einar Reventlow (1864-1929), måtte lade begge grevskaber og baroniet overgå til fri ejendom som følge af lensafløsningen. Alle ejendommene under grevskaberne Reventlow og Christianssæde blev efterfølgende gradvist solgt fra, mens Brahetrolleborg, som siden sidste halvdel af 19. århundrede havde været familiens primære opholdssted, søgtes videreført. Christian Einar Reventlow døde få år efter lensafløsningen og efterlod sig ingen mandlige efterkommere.


En fætter til Christian Einar Reventlow var hofjægermester Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand Reventlow til Agerupgård og fideikommisgodserne Coppel og Varste-Polle ved Hannover (1845-1922). Han blev fader til Eduard Reventlow (1883-1963), der var gesandt i London under 2. verdenskrig, og som i 1941 brød endeligt med den danske regering, som følge af Danmarks undertegning af antikominternpagten.


Statsminister Christian Ditlev Frederik Reventlow var endvidere far til Einar Carl Ditlev greve Reventlow (1788-1867) til Pugerup, Trulstorp og Ugerup, Ilrestorp, Frugården og Vänersnäs i Skåne mm., som i 1861 blev introduceret på det svenske Ridderhus som nummer 2335, og til gehejmekonferensråd Frederik Ditlev Reventlow (1792-1851), som i 1841 blev dansk gesandt i London, hvor han under forhandlingerne i anledning af det slesvig-holstenske oprør 1848 arbejdede med varm og fuld overbevisning om Danmarks ret.


Også i Tyskland har Christian Ditlev Frederik Reventlow efterkommere. En søn, kammerherre og oberstløjtnant Ludvig Detlev Reventlow (1780-1857), var far til kammerherre og amtmand Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow (1817-1878) og til Ludwig Christian Detlev Friederich Reventlow (1824-1893), som var amtmand i Husum Amt, og som blev far til Fanny "Franziska" Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow (1871-1918), som var en tysk forfatterinde, maler og oversætter. Hun blev kendt som Bohème-Grevinden af Schwabingen, og vakte opsigt i samtiden med sit syn på kvinders stilling i samfundet. Hun gik bl.a. ikke ind for ægteskabet, men advokerede i stedet for fri kærlighed og en fri sexualmoral. Hendes broder Ernst zu Reventlow var tysk officer, forfatter, journalist og nationalsocialist. Han var medlem af den tyske rigsdag, men uden central politisk indflydelse, da Hitler ignorerede ham fuldstændig. Hans eneste søn døde på østfronten i sovjetisk krigsfangelejr.


Træ:  

Match 101 til 142 fra 142  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3

# Person-ID Fuldt navn Fødselsdato Dødsdato Slægtskab Titel Family Line Kilde
101 I14692 
Komtesse Margrethe Christine Benny Malvine ReventlowKomtesse Margrethe Christine Benny Malvine Reventlow 
18 aug. 1884  11 jun. 1946    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p72: VIII,3,1 
102 I13782 
Greve Eduard August ReventlowGreve Eduard August Reventlow 
29 aug. 1886  10 nov. 1918    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p72: VIII,3,2 
103 I14127 
Greve Otto Carl Ferdinand ReventlowGreve Otto Carl Ferdinand Reventlow 
14 dec. 1887  2 mar. 1929    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p72: VIII,3,3 
104 I13780 
Komtesse Anna Sybille ReventlowKomtesse Anna Sybille Reventlow 
3 aug. 1888  22 okt. 1918    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p72: VIII,2,7 
105 I15253 
Komtesse Anna-Ermegård Abela ReventlowKomtesse Anna-Ermegård Abela Reventlow 
3 jul. 1890  27 sep. 1969    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p71: VIII,1,1 
106 I15347 
Greve Frederik Detlev Carl ReventlowGreve Frederik Detlev Carl Reventlow 
5 maj 1893  27 mar. 1973    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p72: VIII,3,4 
107 I15747 
Komtesse Benedicte Cathinka Hilda Susanne Emilie Marie Margrethe Anastasia ReventlowKomtesse Benedicte Cathinka Hilda Susanne Emilie Marie Margrethe Anastasia Reventlow 
27 maj 1911  12 mar. 1991    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p71: VIII,1,2 
108 I14097 
Greve Christian Detlev Eberhard Preben Ferdinand ReventlowGreve Christian Detlev Eberhard Preben Ferdinand Reventlow 
20 jun. 1912  6 apr. 1928    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p71: VIII,1,3 
109 I15852 
Komtesse Sybille Malvina Lonny ReventlowKomtesse Sybille Malvina Lonny Reventlow 
24 aug. 1912  21 aug. 1998    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
110 I15614 
Lensgreve Christian Benedict Frederik ReventlowLensgreve Christian Benedict Frederik Reventlow 
31 okt. 1915  2 aug. 1984  Father  Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
111 I14636 
Greve Ludvig Alfred Otto ReventlowGreve Ludvig Alfred Otto Reventlow 
16 feb. 1916  6 apr. 1945    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
112 I15448 
Greve Johan Otto ReventlowGreve Johan Otto Reventlow 
27 mar. 1917  25 aug. 1977    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
113 I15896 
Greve Einar Ludvig August ReventlowGreve Einar Ludvig August Reventlow 
23 jun. 1918  9 feb. 2006    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
114 I15875 
Komtesse Naka ReventlowKomtesse Naka Reventlow 
9 maj 1920  4 feb. 2001    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p71: VIII,1,4 
115 I15732 
Greve Henning Detlev Åge Einar ReventlowGreve Henning Detlev Åge Einar Reventlow 
12 jan. 1922  19 apr. 1990    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
116 I15888 
Greve Iven Eduard ReventlowGreve Iven Eduard Reventlow 
2 jun. 1926  20 jul. 2003    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
117 I15907 
Greve Claus Detlev Frederik Ferdinand ReventlowGreve Claus Detlev Frederik Ferdinand Reventlow 
9 dec. 1928  7 apr. 2008    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673   
118 I16715  Komtesse Adriane Helene Agnes Katharina Christina Reventlow             
119 I16767  Greve Ludvig Alfred Karl Erich Alexander Christian Detlev Reventlow             
120 I18628  Komtesse Alette Reventlow             
121 I18632  Komtesse Sybille Reventlow             
122 I18231  Lensgreve Christian Ditlev Ludvig Reventlow             
123 I18969  Greve Johan Ludvig Thomas Reventlow             
124 I19023  Komtesse Ida Benedicte Reventlow             
125 I19062  Greve Niels Otto Rudolph Iuel Reventlow             
126 I18902  Komtesse Eda Thalia Iuel Reventlow             
127 I18907  Greve Otto Frederik Iuel Reventlow             
128 I19035  Komtesse Charlotte Marianne Ingeborg Reventlow             
129 I15925  Greve Johan Martin Reventlow             
130 I17493  Komtesse Julie Reventlow             
131 I18989  Komtesse Dina Marie Reventlow             
132 I19000  Greve Bjarke Eduard Rowland Reventlow             
133 I17890  Greve Andreas Christian Reventlow             
134 I19070  Greve Alexander Rudolph Iuel Reventlow             
135 I19078  Greve Ditlev Otto Iuel Reventlow             
136 I19092  Greve Frederik Georg Reventlow             
137 I19085  Komtesse Charlotte Benedicte Iuel Reventlow             
138 I19094  Greve Andreas Ditlev Reventlow             
139 I19011  Komtesse Ida Elisabeth Reventlow             
140 I24661  Greve Mathias Conrad Reventlow             
141 I24799  Komtesse Sybille Vega Reventlow             
142 I25265  Greve Frederik Johann Reventlow             


«Forrige 1 2 3