Portrætter

Slægten Reventlow:

Johan Ludvig Reventlow
(1751 - 1801)Andre slægter:

Alvida Nathalie von Ellbrecht
(1831 - 1899)Slotte og Herregårde


tranekaer3.jpg
tranekaer3.jpgHeraldik


Vaabenskjold fra prædikestol i Hammel Kirke
Vaabenskjold fra prædikestol i Hammel KirkeGravsten og epitafier


Reventlow, Einar Joachim (født og død 1892)
Reventlow, Einar Joachim (født og død 1892)

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Comtesse Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann

Comtesse Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann

Kvinde 1763 - 1816  (53 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann 
  Titel Comtesse 
  Fødsel 16 feb. 1763  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Kvinde 
  Kilde DAA 1939 p76: II,3* 
  Link https://www.nordschleswiger.dk/de/deutschland-suedschleswig/deutsch-daenische-geschichte-daenisch-wohld 
  Død 27 dec. 1816  Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Catharinenkirche, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Juliane (Julie) Reventlow f. Schimmelmann
   16 feb. 1763 - 27 dec. 1816

   Julie Reventlow, malet som ung i 1784 af Angelica Kaufmann. Den hovedrige Heinrich Schimmelmanns datter Julie blev i 1779 gift med greve Fritz Reventlow, og ti år senere trak han sig tilbage fra diplomatiet for at slå sig ned på godset Emkendorf i nærheden af Kiel. Julie Reventlow blev på Emkendorf efterhånden midtpunktet i en kreds af digtere, kunstnere og kulturelt interesserede aristokrater.

   Hun brevvekslede med tidens ledende åndspersonligheder, og Emkendorf blev et gæstfrit kulturcentrum i Holsten. Under Den franske Revolution kom mange emigranter på kortere eller længere ophold på godset. Det kostede mange penge at udfolde denne gæstfrihed og aktivitet, og indtægteme kom blandt andet fra de schimmelmannske plantager i Dansk Vestindien. Julie Reventlow var levende optaget af oplysningsarbejdet blandt godsets undersåtter.

   Julie Reventlow var et fint og følsomt Menneske og i Besiddelse af Faderens Virketrang. Hun var overordentligt humant indstillet og f.Eks. den drivende Kraft for Negerslaveriets Ophævelse, som Broderen Ernst Schimmelmann først af alle gennemførte paa de dansk-vestindiske Øer . Hun interesserede sig ogsaa for Højnelse af Bondestandens Kaar og har, ligesom Søsteren Caroline Baudissin paa Knoop, skrevet "Bøger for Bønderne" (1791). Hun havde en høj Stjerne hos Familien paa Pederstrup, selvom hendes Mand og Statsministeren en Overgang stod i et Modsætningsforhold i Spørgsmaal vedrørende det holstenske Ridderskab. Hun var overordentlig godgørende paa sit Gods, og Emkendorf blev paa det pragtfuldeste udstyret med Vægdekorationer, Malerier og Møbler, hvoraf en Del indkøbtes paa Rejser i Italien.Hjemmet var yderst gæstfrit . Franske Emigranter stod det aabent, og Tidens Skønaander gik ud og ind. En stadig Forbindelse opretholdtes ogsaa med den anden ikke mindre betydningsfulde Kreds - LouiseStolbergs - i Tremsbüttel og senere paa Vindeby.

   Med Julie Reventlows Helbred gik det hurtigt ned ad Bakke. Hun var meget religiøst indstillet og tilhørte en Kreds af religiøse Mystikere som Prins Carl af Hessen og flere af Bernstorfferne, saaledesmærkværdigvis den klare og virkedhedsnære A. P. Bernstorff. Spiritisme og Tro paa Sjælevandringen var ikke Kredsen fremmed, og i 1793 formaaede man den kendte schweiziske Vækkelses-prædikant, Filosofog Skønaand J. C. Lavater til at komme til Danmark paa et kort Besøg, hvor han boede hos Bernstorffs. Allerede ti Aar for havde Reventlows paa Rejsen ned til Rom opsøgt Lavater i Zurich. Nu gjorde hanet kort Ophold paa Emkendorf paa Vejen til København og paa Tilbagerejsen en Maaned senere et længere Ophold paa Schimmelmanns Slot i Wandsbeek , hvor Julie Reventlow havde taget Ophold. I sin Dagbogbeskriver Lavater hendes svagelige Ti lstand: »Grevinde Julie Reventlow besvimede og spyttede Blod som sædvanligt, hvad den ringeste Bevægelse bevirkerEfter Aftensmaaltidetsad vi atter en kort Stund om den blodspyttende Grevindes Seng og gik til Ro kort for Kl. 12.Hun har nu lykkelig fuldendt sin Løbebane den gode Julie som vi ønske at ende vor; vi jage efter Maalet, hun har naaet det; hun er nu en Guds Engel, der usynlig omsvæver de gode; hun styrker, hun trøster, hun advarer. Virksom var hun her i at udrette det gode; hvad vil hun ikke være, befriet fra de jordiske Baand!«.

   Det var hensynet til hendes helbred, der medførte, at Fritz Reventlow opgav sin virksomhed som gesandt, og i lange perioder var Julie Reventlow sengeliggende. Helt frem til sin død i 1816 øvede hun imidlertid en betydelig indflydelse på det kulturelle miljø i hertugdømmerne.

   Dansk Biografisk Leksikon 1933-43 bind 19:

   J. R. henlevede sin Barndom i Kbh. som den rige og almægtige Finansmands meget feterede Datter. Som ganske ung blev hun gift med Grev Fritz R. til Emkendorf og gled herved over i et helt andet Milieu.Svigerfaderen, den gamle adelsstolte Grev Ditlev R., var oprindelig meget mod Partiet, og det varede længe, inden han fuldt ud vilde anerkende Parvenuens Datters Optagelse i Familien, men dels A. P. Bernstorffs personlige Paavirkning, dels J. R.s kvindelige Ynde og naturlige Hjertelighed tøede omsider den gamle Hugaf op.

   J. R. blev hurtigt Midtpunktet i Hjemmet paa Emkendorf. Med aldrig svigtende Omhu tog hun sig af de talrige Gæster, der til Stadighed bevægede sig gennem Slottets Gemakker, og selv om hun i lange Perioder var svagelig og maatte ligge til Sengs, administrerede hun med Overlegenhed den store Husholdning. Ligesom sin ægtefælle var hun stonalistiske Indflydelse inden for Hertugdømmets Præstestand og Skolevæsen.

   Paa mangfoldige Maader viste hun sin Tro i sine Gerninger. Hun var utrættelig som praktisk Sjælesørger for Godsets undergivne, og med usvækket Iver lagde hun sin Broder Ernst Schimmelmann paa Sinde atgøre noget effektivt til Gavn for Familiens talrige Negerslaver paa Plantagerne i Vestindien. Naar den danske Stat gik i Spidsen for Negeremancipationen, har den varmtfølende Slotsfrue paa Emkendorf en væsentlig Del af æren herfor. Ogsaa i Mandens politiske Arbejde tog hun Del. Ligesom han fulgte hun med Rædsel den franske Revolutions Forløb, og med Afsky var hun Vidne til Forøgelsen af NapoleonsMagt over Europa.

   Frederik VI.s Ideer, som de begge et langt Liv igennem saa energisk kæmpede for. - Maleri af Angelica Kaufmann 1784 (Thaulow-Museum i Kiel, Ahrensburg, Altenhof) og Je ns Juel (forhen hos Johan Hansen). Medaillon af J. T. Sergel 1784 (Ahrensburg, Thaulow-Museum ).

   _____________

   Dansk Biografisk Leksikon (1900):

   Reventlow, Frederikke Juliane Grevinde, 1763-1816. Hun
   var Datter af Skatmester, Gehejmeraad Heinrich Carl Greve
   Schimmelmann og Caroline Tugendreich adopteret v. Gerstorff og
   fødtes 16. Febr. 1763 i Kjøbenhavn. Hun ægtede i ung Alder
   16. Avg. 1779 paa Ahrensburg nedennævnte Friedrich Greve
   Reventlow til Emkendorf (d. 1828). Begavet af Naturen med et blændende
   Ydre, mørke, dybe Øjne, et pragtfuldt Haar, i Besiddelse af rige
   Evner i Forbindelse med en sjælden Kundskabstrang og levende
   Fantasi gjorde hun Emkendorf til Midtpunktet for det aandelige
   Liv i Hertugdømmerne, saa at det endog efter Mignets Ord havde
   Ry som et «evropæisk Akademi». Her færdedes Klopstock og
   Brødrene Stolberg, Voss og Claudius, Jacobi, Niebuhr og Reinhold,
   her fandt de proskriberede fra 18. Fructidor, der havde taget
   Ophold i Hamborg, et gjæstevenligt Opholdssted. Lafayette og
   Dumouriez, Greverne Portalis, Fader og Søn, General Mathieu Dumas
   og mange andre af Frankrigs bedste, den Gang fredløse Sønner vare
   Gjæster i dette Hjem og have med Taknemmelighed baaret dets
   Ry vidt ud over Danmarks Grænser. Grevinde Julie R. var Sjælen
   i denne Kreds, hun sørgede for alt og alle; tidlig svagelig og i
   de sidste 10 Aar af sit Liv sengeliggende betragtede hun i Følge
   sin religiøse Livsanskuelse sine Lidelser som paalagte hende til
   Prøvelse og beskyldes ogsaa for at have plejet sin Sygdom i
   den Hensigt at gjøre sig interessant. Slægt og Venner samledes
   stadig om hendes Leje, hvorfra hun til sin Død i mange Aar med
   stor Aandslivlighed styrede sit Hus, reformerede Godsets Skoler og
   skrev Bøger til Læsning for Bønder og Almuesfolk. Hun udgav
   saaledes «Sonntagsfreuden des Landmannes» (1791), «Kinderfreund
   od. Unterrichten in Gesprächen» (1793) samt skrev Bidrag til J. G.
   Jacobis «Taschenbuch». Voss har i Forbindelse med sine
   pietetsløse Angreb paa Stolberg efter Grevindens Død rettet et Udfald
   mod den sværmerisk-mystiske, katholskvenlige og mod anderledestænkende
   utaalsomme Aandsretning, der udgik fra hende og hendes
   Hjem. Julie R. afgik ved Døden 27. Dec. 1816 paa Emkendorf.

   F. H. Jacobis Briefwechsel II, 16 ff.
   Souvenirs du général M. Dumas III, 159 f.
   W. Herbst, J. H. Voss II, 142.
  Person-ID I10555  Reventlow
  Sidst ændret 3 aug. 2020 

  Far Lensgreve Heinrich Carl Schimmelmann,   f. 13 jul. 1724, Demmin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 feb. 1782, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 57 år) 
  Mor Caroline Tugendreich Friedeborn,   f. 29 sep. 1730, Görlitz, Sachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 30 nov. 1795, Hamburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 65 år) 
  Ægteskab 1747  Dresden, Sachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F32554  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Greve Friedrich (Fritz) Reventlow,   f. 31 jan. 1755, Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 sep. 1828, Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 73 år) 
  Ægteskab 16 aug. 1779  Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Fritz og Julie Reventlow (f. Schimmelmann) adopterede ved kgl. Bevilling af 21 Sept. 1815 Greverne Joseph og Heinrich Anna Criminil med Navnet Reventlow-Criminil. Begge var børn af Francois Marquis le Mercier de Criminil og Caroline Schimmelmann, der var datter af Julie Reventlows broder, Frederik Schimmelmann.
  Børn 
  +1. Joseph Karl Reventlow-Criminil,   f. 9 feb. 1797, Hamburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 17 jun. 1850 (Alder 53 år)  [Adopteret]
  +2. Greve Heinrich Anna Reventlow-Criminil,   f. 6 maj 1798, Hamburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 dec. 1869, Ruhleben, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 71 år)  [Adopteret]
  +3. Frederikke Ernestine Holck,   f. 24 okt. 1784, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1 sep. 1838, Paris 16, F75016, Paris, Frankrig Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 53 år)  [Pleje]
  Portrætter
  Julia og Fritz Reventlow
  Julia og Fritz Reventlow
  Tegning af Giuseppe Anselmo Pellici
  Emkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

  Kilde: http://www.bildindex.de/bilder/t/mi04597g01
  Familie-ID F32146  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 3 aug. 2020 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 16 feb. 1763 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 16 aug. 1779 - Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 27 dec. 1816 - Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Catharinenkirche, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  schimmelmann_julie4.jpg
  schimmelmann_julie4.jpg
  schimmelmann_julie.jpg
  schimmelmann_julie.jpg
  Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann
  Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann

  Portrætter
  Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann
  Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann
  1763 - 1816
  schimmelmann_julie1.jpg
  schimmelmann_julie1.jpg
  schimmelmann_julie2.jpg
  schimmelmann_julie2.jpg
  schimmelmann_julie3.jpg
  schimmelmann_julie3.jpg