free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Rapport: Slægten Reventlow - V.

         Beskrivelse:


Våbenskjold.jpg

Våbenskjold 1767


Den grevelige linje af 1767

Geheimeråd i konseillet, overkammerherre Ditlev Reventlow (1712-1783) til Glasau og Emkendorff fik 14 dec. 1767 patent som danske lensgreve.

Våben:
Skjoldet firdelt med grevekronet hjerteskjold, hvori slægtsvåbenet. 1. og 4. felt tværdelt af sølv og rødt, hvori et kronet sort vildsvinehoved (Buchwald) 2. og 3. felt delt af blåt, hvori henholdsvis en nedad- og en opadvendt vinge, fast på delingen, og sølv, hvori 2 røde bjelker (Ahlefeldt - Rumohr) 3 grevekronede hjelme med 11 traller (II, I og III)

I: en af rødt bånd omvundet sølv søjle, besat med firbladet rød rose;
II: vildsvinehovedet.
III: en på en rød pude med guldfrynse siddende sølv hund med guldhalsbånd (Ahlefeldt)


Skjoldholdere:
2 vildmænd. Fra skjoldet nedhænger en purpurkappe, ikke det sædvanlige våbentelt.
Overkammerherre og blå ridder, Ditlev Reventlow til Altenhof (1712-83) var overpræsident i Altona og gesandt i Paris. Han blev i 1755 ansat som hofmester, senere overhofmester hos kronprins Christian. Han var, trods sine gode kundskaber og sin anerkendte redelighed uegnet til denne stilling, idet han ved urimelig hårdhed og barsk optræden ligefrem indgød prinsen rædsel og yderligere forvirrede det sindslidende barn. Han trådte 1763 ind i statstjeneste som geheimeråd i Konseillet og blev efterhånden 1. deputeret for finanserne, direktør for Fonden ad usus publicos og kurator for Universitetet i Kiel. Sammen med J.H.E. Bernstorff og Otto Thott deltog han i de forhandlinger med Rusland, som drejede sig om afståelsen af den hertugelige del af hertugdømmerne, og som afsluttedes med traktaten af 1773, og blev belønnet herfor, idet han ved patent af 14. december 1767 optoges i dansk lensgrevelig stand. Hans efterkommere har dog kun ført titel af greve, ikke lensgreve.


Ditlev Reventlow var fader til overkammerjunker, gehejmekonferensråd og blå ridder, Cay Friedrich Reventlow[2] til Altenhof (1753-1834), en mand med betydelige menneskelige egenskaber, hvem Andreas Peter Bernstorff overøste med embeder og tillidshverv, som bl.a. 1797-1802 var statsminister og chef for tyske kancelli og senere guvernør i Lauenburg.


Andre sønner var kurator ved Universitetet i Kiel, gesandt ved det preussiske hof, gehejmekonferensråd og hvid ridder, Friedrich "Fritz" Karl Reventlow til Emkendorf (1755-1828), der skildredes som ualmindelig elskværdig, kundskabsrig og talentfuld, den ugifte generalmajor, kammerherre, Christian Reventlow til Wittenberg (1759-1816) og endelig generalmajor, kammerherre, Heinrich Reventlow til Wittenberg (1763-1848), som var fader til amtmand og kammerherre Heinrich Reventlow (1796-1841), statholder Friedrich Reventlou (1797-1874), politikeren Ernst Christian Reventlow til Wittenberg (1799-1873) og amtmanden Christian Andreas Julius Reventlow (1807-1845).


Nævnte statsminister Cay Friedrich Reventlows ældste søn, gehejmekonferensråd, Eugen Reventlow til Altenhof (1798-1885), blev 1828 gesandt i Berlin og beklædte denne post til 1846, idet han, som hørte til det slesvig-holstenske parti, begærede sin afsked efter udstedelsen af det såkaldte åbne brev. Senere blev han preussisk undersåt og fik sæde i Herrehuset.


En yngre søn, Theodor Reventlow til Jersbeck (1801-1873), sad i den rådgivende slesvigske og holstenske stænderforsamling. Efter de første kampe i den 1. slesvigske krig trådte han, som et kompromis mellem Danmark og Preussen, i spidsen for den såkaldte fællesregering. Danmark så dog denne fællesregering som udpræget tysk-venlig, og krigen blussede igen op, hvorefter Theodor Reventlow siden blev preussisk undersåt.


En fætter, ovennævnte Friedrich Reventlou (1797-1874), arbejdede med stor iver for hertugdømmernes løsrivelse fra Danmark, og tilslutning til det tyske forbund. Han anså ikke den nye demokratiske regering for at være lovlig i hertugdømmerne. Han blev efter fællesregeringens sammenbrud indsat af det tyske forbund som medlem af statholderskabet og den provisoriske regering af hertugdømmerne indtil 1851, hvor Danmark vandt krigen. Herefter måtte han forlade hertugdømmerne, blev preussisk undersåt og medlem af Herrehuset.


Amtmanden Heinrich Reventlow til Wittenberg var fader til preussisk gehejmeråd Adolf Ludwig Christian Reventlow til Wittenberg (1835-1906), som var fader til ritmester og amtsdommer Heinrich Ernst Emil Kurt greve Reventlow til Wittenberg (1868-1938).


Den grevelige linje af 1767 er nu udelukkende knyttet til Tyskland.


Træ:  

Match 1 til 50 fra 91  » Kommasepareret CSV fil

1 2 Næste»

# Person-ID Fuldt navn Fødselsdato Dødsdato Slægtskab Titel Family Line Kilde
1 I9639 
Lensgreve Ditlev ReventlowLensgreve Ditlev Reventlow 
28 okt. 1712  5 dec. 1783    Lensgreve  V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p75 - V,1 
2 I11109  Comtesse Hedevig Ida Reventlow  1750  4 aug. 1837    Comtesse  V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p76: II,1 
3 I11017 
Greve Cay Friederich ReventlowGreve Cay Friederich Reventlow 
17 nov. 1753  6 aug. 1834    Greve  V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)  DAA 1939 p76: II,2 
4 I10855 
Greve Friedrich (Fritz) ReventlowGreve Friedrich (Fritz) Reventlow 
31 jan. 1755  26 sep. 1828    Greve  V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p76: II,3 
5 I10551  Greve Christian Reventlow  9 jan. 1759  27 nov. 1816    Greve  V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p77: II,4 
6 I11102  Comtesse Hedevig Ida Reventlow  1 dec. 1760  4 apr. 1837    Comtesse  V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p77: II,5 
7 I10601  Comtesse Bertha Reventlow  20 feb. 1762  15 sep. 1818    Comtesse  V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p77: II,6 
8 I11390  Greve Heinrich Reventlow  30 sep. 1763  31 jan. 1848    Greve  V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)  DAA 1939 p77: II,7 
9 I11389  Comtesse Sophie Magdalene Reventlow  30 maj 1765  29 jan. 1848    Comtesse  V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p77: II,8 
10 I11019  Caroline Mathilde Reventlow  3 jan. 1767  21 sep. 1834      V. Den grevelige linje af 1767  DAA 1939 p77: II,9 
11 I9749  Comtesse Magdalene Margrethe Hedvig Reventlow  1786      Comtesse  V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)  DAA 1939 p77: III,1,1 
12 I11168  Adelaide Caroline Tugendreich Reventlow  26 mar. 1795  3 dec. 1839      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
13 I11211 
Heinrich ReventlowHeinrich Reventlow 
2 mar. 1796  2 jul. 1841      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
14 I12388 
Greve Friedrich ReventlowGreve Friedrich Reventlow 
16 jul. 1797  24 apr. 1878      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
15 I12494 
Julie Friederike Josephine ReventlowJulie Friederike Josephine Reventlow 
21 aug. 1798  3 jul. 1881      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
16 I12691 
Eugen ReventlowEugen Reventlow 
27 nov. 1798  16 nov. 1885      V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)   
17 I12224 
Greve Ernst Christian ReventlowGreve Ernst Christian Reventlow 
26 jul. 1799  12 feb. 1873    Greve  V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
18 I12116  Gottfried Reventlow  30 mar. 1800  26 apr. 1870      V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)   
19 I12588  Comtesse Ottilie Agathe Louise Sophie Reventlow  28 okt. 1800  30 dec. 1883    Comtesse  V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
20 I12222 
Theodor ReventlowTheodor Reventlow 
19 jul. 1801  4 feb. 1873      V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)   
21 I12016  Ludwig Carl Reventlow  21 jun. 1802  19 apr. 1867      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
22 I11643  Louise Frederique Fanny (Franziska) Reventlow  28 jul. 1803  13 feb. 1856      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
23 I12850  Elisabeth Cornelia Reventlow  28 aug. 1804  11 maj 1890      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
24 I11312 
Christian Andreas Julius ReventlowChristian Andreas Julius Reventlow 
7 nov. 1807  27 mar. 1845      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
25 I12550  Marie Emilie Reventlow  28 apr. 1811  1 mar. 1883      V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)   
26 I10641  Marie Juliane Reventlow  13 jul. 1811  3 dec. 1819      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
27 I11413  Traugott Reventlow  4 dec. 1812  17 mar. 1849      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
28 I17984  Sophie Wilhelmine Josephine Reventlow  6 sep. 1828        V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
29 I11778  Wulf Magnus Lucius Reventlow  18 maj 1831  22 okt. 1860      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
30 I12566  Komtesse Fanny Reventlow  29 apr. 1832  20 jun. 1883    Komtesse  V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
31 I11382  Detlev Reventlow  8 jun. 1832  1848      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
32 I13497  Marie Louise Christiane Reventlow  2 dec. 1833  27 dec. 1910      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
33 I13620 
Kurt ReventlowKurt Reventlow 
6 nov. 1834  13 okt. 1914      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
34 I13376 
Adolf Ludwig Christian ReventlowAdolf Ludwig Christian Reventlow 
27 aug. 1835  17 dec. 1906      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
35 I12093  Bertha Ida Louise Camilla Reventlow  2 okt. 1835  16 aug. 1869      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
36 I12430  Werner Reventlow  26 jul. 1836  6 aug. 1870      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
37 I13727  Caroline Christiane Elisabeth Reventlow  3 mar. 1837  25 jun. 1917      V. Den grevelige linje af 1767   
38 I12126  Joachim Reventlow  26 aug. 1837  26 okt. 1870      V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)   
39 I12634  Heinrich Georg Christian Reventlow  21 jun. 1838  15 feb. 1884      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
40 I13744  Charlotte Henriette Georgine Frederikke Reventlow  19 jul. 1838  23 jan. 1918      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
41 I12718  Louise Reventlow  16 dec. 1838  21 jun. 1886      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
42 I13981  Adeline Anna Friederike Reventlow  15 feb. 1839  18 jul. 1924      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
43 I13482  Georg Carl Ernst Reventlow  16 aug. 1839  17 jun. 1910      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
44 I12990 
Sophie Louise (Lily) Adelaide ReventlowSophie Louise (Lily) Adelaide Reventlow 
31 aug. 1840  24 jul. 1894      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
45 I17861  Cai Bertram Reventlow  9 okt. 1840  6 mar. 1858      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
46 I14086  Anna Laura Kunigunde Reventlow  5 nov. 1841  22 okt. 1927      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
47 I17982  Carl Reventlow  27 maj 1842        V. Den grevelige linje af 1767   
48 I11941  Louise (Isa) Elisa Reventlow  8 sep. 1842  30 maj 1865      V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof)   
49 I13816  Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow  14 mar. 1843  25 aug. 1919      V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg)   
50 I17983  Adelheid Reventlow  6 dec. 1843        V. Den grevelige linje af 1767   


1 2 Næste»