Portrætter

Slægten Reventlow:

Christian Detlef Reventlow
(1735 - 1759)

Var søn af Conrad Detlev Reventlow (1704-1759 og  hustru Vilhelmina Augusta f. prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön (1704-1749) og arving til de Reventlowske godser. 

Lensgreve til grevskabet Reventlow (Sandbjerg), besidder af baroniet Brahetrolleborg samt stamhusene Krenkerup og Frisenvold m.m.  

Var 1751 (3 Maj) m. Hovmester Kratzenstein paa Sorø Akademi; rejste 1753 til Geneve, Var fra 1755—57 på uddannelsesrejse i Italien, Paris og London, 1758 (31 Marts) Kammerherre og samme år auskultant i Rentekammeret. Døde som kun 25 årig som følge af småkopper.

Ved Christian Ditlev Reventlows død var ægtefællen Ida Lucie Reventlow f. Scheel von Plessen gravid og det var afgørende for arvegangen vedr. godsbesiddelserne om det blev en søn eller ej. Barnet var imidlertid dødfødt og derfor gik de Reventlowske godser til farbroderen Christian Ditlev Reventlow (1710-1775), hvorimod de øvrige godsbesiddelser, der stammede fra farmoderen Benedicte Margrethe Brockdorffs bodel (Krenkerup på Lolland mfl) gik til datteren Juliane Frederikke Christiane Reventlow.Andre slægter:

Erik Krabbe
(1510 - 1564)Slotte og Herregårde


Christianssæde
Christianssæde

Kilde: Danske Herregårde. Christianssæde - der oprindeligt hed Taastrup - var fra 1729 til 1924 hovedsæde i grevskabet Christianssæde for familien Reventlow. I perioden 1729 til 1741 hed grevskabet Christiansborg. Christian Ditlev Frederik Reventlow indførte store forbedringer i landbruget på grevskabet. Det var fx i hans tid, at de store landboreformer fandt sted her forud for de nationale tiltag, hvor bl.a. bøndergodset overgik til arvefæste og udskiftningen og udflytningen af landsbyfællesskaberne gennemførtes. Også i sin politiske karriere lykkedes det for Christian Ditlev Frederik Reventlow at forbedre bøndernes forhold, idet han var med til at nedsætte Den Store Landbokommission i 1786, der bl.a. havde stavnsbåndets ophævelse til følge. Christianssæde blev da også det første gods på Lolland der afløse hoveriet, dvs. det arbejde som fæstebønderne skulle udføre som betaling for fæstegården blev omsat fra fysisk arbejde til et pengebeløb. I 1827 døde Christian Ditlev Frederik Reventlow på Christianssæde, selv om hans egentlige bopæl var Pederstrup, som op igennem 1800-tallet blev familien faste opholdssted på Lolland.


Heraldik


reventlow_segl_1272.jpg
reventlow_segl_1272.jpgGravsten og epitafier


Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow

Herunder hviler det forgjængelige af CHARLOTTE HANNE CHRISTIANE HILDEBORG REVENTLOW født d 20. marts 1835 gjenforenet den 6. juni 1854 med hendes fader Greve Conrad Reventlow og med hendes d. 17 april 1853 forudgangne eneste Søster Anny efterladende sig sin sørgende Moder
Salige ere de rene af hjertet thi de skulle see Gud
Reen af Hjertet var du elskelige Lotte thi en Engels var din Vandring hernede til en Engel fuldførte du den.
Kjærlighed varer evig Efter disse dine sidste trøstende Ord til Din moder svang din herlige efter Jesu velsignelse stræbende Aand sig op til din Gud og Frelser hjemme i Englenes Boliger
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Slægten Reventlow - VI.

         Beskrivelse:
Den fyenske linje


Den såkaldte "fynske" linje


Den fynske Linje paa Søbo fører Reventlowernes murtinde i våbenet, men et helt andet hjelmtegn (to med blomster besatte tidselstilke). Linjens ældste kendte stamfader er Henrik Jensen som nævnes 1358.

Efterkommere af Henrik Jensen, der synes at have hørt hjemme paa Als, på Fyn og i Nordjylland, har lejlighedsvis ført Reventlow - Navnet, og Louis Bobé har denne linje med i stamtavlen over slægten Reventlow i DAA 1939. Senere forskning har dog vist, at der ikke er nogen sammenhæng mellem denne linje og slægten Reventlow. Den nordjyske/fynske slægts stamfar er formentlig en bror til et medlem af slægten Daa. Der henvises vedr. dette til bogen "Slaget på Sct Jørgensbjerg" af Christian Hau (Aalborg Universitetsforlag, 2016).

Til den fynske linje hørte Henrik Tagesen til Bjørnholm i Jylland, som 1441 var anfører i det nørrejyske bondeoprør, hvorfor han blev halshugget og stejlet i Aalborg. Linjen uddøde i mandslinjen med Knud Reventlow, der druknede 1566 ved Gotland som chef for Papegøjen.


Træ:  

Match 1 til 20 fra 20  » Kommasepareret CSV fil

# Person-ID Fuldt navn Fødselsdato Dødsdato Slægtskab Titel Family Line Kilde
1 I19202  Kirsten Reventlow      15 x Great Grand Mother    VI. Den fynske linje   
2 I18141  Margrethe Reventlow          VI. Den fynske linje   
3 I2478  Karen Knudsdatter Reventlow    1507      VI. Den fynske linje   
4 I3419  Birthe Reventlow    1564      VI. Den fynske linje   
5 I3567  Mette Reventlow    ca. 1570      VI. Den fynske linje   
6 I2404  Gese Reventlow  ca. 1455  før 1503  13 x Great Grand Mother    VI. Den fynske linje   
7 I2420  Jacob Knudsen Reventlow  før 1486  eft. 1503  12 x Great Grand Father    VI. Den fynske linje   
8 I2680  Ingeborg Reventlow  før 1487  ca. 1525      VI. Den fynske linje   
9 I18140  Anders Knudsen Reventlow  før 1500        VI. Den fynske linje   
10 I3532  Agathe (Agnete) Reventlow  Skønnet 1500  6 maj 1568      VI. Den fynske linje  DAA 1939 p89 - V,2 
11 I2607  Anne Knudsdatter ReventlowAnne Knudsdatter Reventlow  før 1505  ca. 1519  12 x Great Grand Mother    VI. Den fynske linje   
12 I2807  Anders Jacobsen ReventlowAnders Jacobsen Reventlow  før 1518  1535  11 x Great Grand Father    VI. Den fynske linje  DAA 1939 p89 - V,1 
13 I4390  Margrethe Andersdatter ReventlowMargrethe Andersdatter Reventlow  22 mar. 1525  25 mar. 1606      VI. Den fynske linje   
14 I2737  Niels Reventlow  ca. 1530  ca. 1530      VI. Den fynske linje   
15 I4320  Magdalene ReventlowMagdalene Reventlow  Skønnet 1530  eft. 1602  10 x Great Grand Mother    VI. Den fynske linje   
16 I3418  Jacob Reventlow  før 1550  1564      VI. Den fynske linje   
17 I18137  Ellen Reventlow  før 1553        VI. Den fynske linje   
18 I18135  Johanne Reventlow  før 1553        VI. Den fynske linje   
19 I3494  Knud Reventlow  før 1553  28 jul. 1566      VI. Den fynske linje   
20 I3958  Anne Reventlow  før 1553  12 nov. 1587      VI. Den fynske linje