free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Rapport: Slægten Reventlow - IV

         Beskrivelse:


Våbenskjold.jpg

Våbenskjold 1673


Den danske grevelige linje af 1673


Storkansler Conrad Reventlow (1644-1708) blev i 3. juli 1673 optaget i den danske grevestand. Hans våbenskjold blev udformet som de fleste af den tids nydannede våbenskjolde som 4-delt med hjerteskjold, 3 hjelme med hjelmtegn samt skjoldholdere.

Våbenskjoldet er dannet ved sammensætning af en række eksisterende våbener, som så tilsammen danner eet nyt skjold.

Skjoldet er firdelt med grevekronet hjerteskjold, tværdelt ved et vandret tindesnit af sølv og rødt (slægtsmærket):
1. felt: 3 sølv spurve (2,1) i blåt (Sperling);
2. felt: delt af sølv og rødt (Rantzau);
3. felt: en kronet guldbevæbnet, sort dobbeltørn i sølv (Below);
4. felt: en med 3 røde roser belagt sølv skråbjelke i blåt (von Halle)

På skjoldet 3 grevekronede hjelme (I,II og III):
I: to jernbeklædte arme holdene dobbeltørnen.
II: et guldrandet rundt skjold mellem et sølv og rødt vesselhorn, stukne gennem en krone.
III: 6 med skråbjelken belagte påfuglefjer bag 2 røde vesselhorn.

Skjoldholdere: 2 vildmænd med løftede køller i indadvendt hånd, under skjoldet rager frem to jernklædte arme holdende to, hinanden krydsende sværd.De nulevende danske Reventlow'er samt en tysk gren nedstammer alle fra storkansler Conrad Reventlow, som i 1673 blev dansk greve, i 1685 oprettede i grevskabet Reventlow af godset Sandbjerg ved Sønderborg og i 1692 fik tillagt al sin mandlige descendens grevetitel.


Conrad Reventlow ejede desuden bl.a. Futterkamp, Clausholm, Frisenvold, Løjstrup og Kalø. Han gjorde både militær og politisk karriere, og var fader til Anna Sophie Reventlow, der i 1712 blev viet til Frederik 4. Dronning Anna Sophie blev efter kongens død forvist til sit barndomshjem Clausholm ved Randers.


Dronning Anna Sophies halvbror, Christian Ditlev Reventlow (1671-1738) deltog som general i Den Store Nordiske Krig. Han fik i 1722 af kongen tildelt baroniet Brahetrolleborg på Fyn, og oprettede grevskabet Christianssæde på Lolland, samt stamhusene Frisenvold og Krenkerup. Christian Ditlev Reventlow giftede sig med Jørgen Skeels kun 17-årige enke Benedicte Margrethe Brockdorff der havde en betydelig formue, og et talent for at forøge den yderligere. Ægteparret efterlod ved deres død store rigdomme i gods og rede midler, som i alt udgjorde en værdi af 744.000 Rdl. Dertil kom grevskabet Reventlow, et palæ i København, samt baroniet Brahetrolleborg, som gik direkte videre til den ældste søn, geheimekonferensråd og hvid ridder, Conrad Ditlev Reventlow (1704-1750), præsident i Højesteret og stiftamtmand over Sjællands Stift. Han giftede sig med Vilhelmine Augusta, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön (1704-1749), og fik sønnen Christian Ditlev Reventlow. Sønnen døde imidlertid tidligt, og efterlod sig kun en enkelt datter, Juliane Frederikke Christiane Reventlow, der omtaltes som nordens rigeste arving. Hun giftede sig som 15-årig med Carl August von Hardenberg og fik en søn, men ægteskabet endte senere i skilsmisse, da hun i 1787 havde en affære med Prinsen af Wales, den senere George 4. Sønnen Christian Heinrich Hardenberg-Reventlow blev dansk greve 1814.


Grevskabet Reventlow og baroniet Brahetrolleborg fulgte dog ikke ind ægteskabet med Hardenberg, men overgik i stedet til Juliane Frederikke Christiane Reventlows farfars yngre bror, Christian Ditlev Reventlow (1710-1775), som var assessor i Højesteret, gehejmekonferensråd og blå ridder, og som allerede besad grevskabet Christianssæde. Han blev fader til de to måske mest kendte Reventlower: Statsminister Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748-1827) − der særligt huskes for landboreformerne, stavnsbåndets ophævelse, fredskovsforordningen samt sin generelle politiske indflydelse i Danmark fra 1780'erne frem til statsbankerotten − og kammerherre Johan Ludvig Reventlow (1751-1801). En tredje bror var kommandør Conrad Georg Reventlow (1749-1815), som blev lensgreve til grevskabet Reventlow.


Johan Ludvig Reventlow var i et par år i statstjeneste, men trak sig 1788 tilbage til privatlivet for helt at hellige sig styrelsen af Brahetrolleborg, som han havde tiltrådt efter faderens død. Han havde, ligesom sin bror, en levende interesse for at forbedre sine bønders vilkår og dannede et råd på otte bønder, med hvem han forhandlede om alle godsets anliggender. Han ophævede hoveriet på sit gods, og arbejdede for reformer af skolevæsenet. Hans eneste voksne søn, kammerherre, Ditlev Christian Ernst Reventlow (1782–1854) der arvede Brahetrolleborg, var barnløs. Broderen, Christian Ditlev Frederik Reventlow, har derimod efterladt en talrig efterslægt.


Her skal først nævnes dennes ældste søn, kammerherre, Christian Ditlev Reventlow til grevskaberne Reventlow og Christianssæde (1775-1851), der som reformvenlig godsejer trådte i sin fars fodspor, og som, i egenskab af stænderdeputeret tog ordet for fuldstændig ophævelse af hoveriet, ligesom han slog til lyd for højnelsen af husmændenes kår.


Hans sønnesøn, kammerherre, hofjægermester, Christian Einar Reventlow (1864-1929), måtte lade begge grevskaber og baroniet overgå til fri ejendom som følge af lensafløsningen. Alle ejendommene under grevskaberne Reventlow og Christianssæde blev efterfølgende gradvist solgt fra, mens Brahetrolleborg, som siden sidste halvdel af 19. århundrede havde været familiens primære opholdssted, søgtes videreført. Christian Einar Reventlow døde få år efter lensafløsningen og efterlod sig ingen mandlige efterkommere.


En fætter til Christian Einar Reventlow var hofjægermester Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand Reventlow til Agerupgård og fideikommisgodserne Coppel og Varste-Polle ved Hannover (1845-1922). Han blev fader til Eduard Reventlow (1883-1963), der var gesandt i London under 2. verdenskrig, og som i 1941 brød endeligt med den danske regering, som følge af Danmarks undertegning af antikominternpagten.


Statsminister Christian Ditlev Frederik Reventlow var endvidere far til Einar Carl Ditlev greve Reventlow (1788-1867) til Pugerup, Trulstorp og Ugerup, Ilrestorp, Frugården og Vänersnäs i Skåne mm., som i 1861 blev introduceret på det svenske Ridderhus som nummer 2335, og til gehejmekonferensråd Frederik Ditlev Reventlow (1792-1851), som i 1841 blev dansk gesandt i London, hvor han under forhandlingerne i anledning af det slesvig-holstenske oprør 1848 arbejdede med varm og fuld overbevisning om Danmarks ret.


Også i Tyskland har Christian Ditlev Frederik Reventlow efterkommere. En søn, kammerherre og oberstløjtnant Ludvig Detlev Reventlow (1780-1857), var far til kammerherre og amtmand Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow (1817-1878) og til Ludwig Christian Detlev Friederich Reventlow (1824-1893), som var amtmand i Husum Amt, og som blev far til Fanny "Franziska" Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow (1871-1918), som var en tysk forfatterinde, maler og oversætter. Hun blev kendt som Bohème-Grevinden af Schwabingen, og vakte opsigt i samtiden med sit syn på kvinders stilling i samfundet. Hun gik bl.a. ikke ind for ægteskabet, men advokerede i stedet for fri kærlighed og en fri sexualmoral. Hendes broder Ernst zu Reventlow var tysk officer, forfatter, journalist og nationalsocialist. Han var medlem af den tyske rigsdag, men uden central politisk indflydelse, da Hitler ignorerede ham fuldstændig. Hans eneste søn døde på østfronten i sovjetisk krigsfangelejr.


Træ:  

Match 1 til 50 fra 141  » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 Næste»

# Person-ID Fuldt navn Fødselsdato Dødsdato Slægtskab Titel Family Line Kilde
1 I7355 
Lensgreve Conrad ReventlowLensgreve Conrad Reventlow 
21 apr. 1644  21 jul. 1708  7 x Great Grand Father  Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p52 - I,1 
2 I6043  Greve Frederik Reventlow  ca. 1665  ca. 1665    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p53: II,1 
3 I6196  Komtesse Charlotte Amalie Reventlow  ca. 1670  ca. 1670    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p53: II,2 
4 I8265 
Lensgreve Christian Ditlev ReventlowLensgreve Christian Ditlev Reventlow 
21 jun. 1671  1 okt. 1738  6 x Great Grand Father  Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p53: II,3 
5 I8823 
Komtesse Christine Sophie ReventlowKomtesse Christine Sophie Reventlow 
30 okt. 1672  27 jun. 1757  9 x Great Grand Mother  Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p54: II,4 
6 I6320  Komtesse Charlotte Amalie Reventlow  ca. 1674  ca. 1674    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p54: II,5 
7 I6353  Greve Frederik Reventlow  ca. 1675  ca. 1675    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p54: II,6 
8 I7374  Komtesse Ermegaard Margrethe Reventlow  17 aug. 1678  7 jan. 1709    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p54: II,7 
9 I7413 
Komtesse Anna Margrethe ReventlowKomtesse Anna Margrethe Reventlow 
6 okt. 1682  21 mar. 1710    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p54: II,8 
10 I7093  Komtesse Charlotte Amalie Reventlow  31 dec. 1683  1700    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: II,9 
11 I6824  Komtesse Cecilie Catharine Reventlow  1685  1691    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: II,10 
12 I6672  Komtesse Ulrike Eleonore Reventlow  1686  1686    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: II,11 
13 I6649  Komtesse Sophie Hedevig Reventlow  ca. 1687      Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: II,12 
14 I6712  Greve Frederik Reventlow  1687  1688    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: II,13 
15 I6744  Komtesse Anna Sophie Reventlow  1688      Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: II,14 
16 I6787  Greve Conrad Reventlow  ca. 1690      Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: II,15 
17 I8734  Comtesse Ulrike Eleonore Reventlow  1 nov. 1690  12 sep. 1754    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: 2,16 og DAA 1982-84 II - 38h* 
18 I8403 
Dronning Anna Sophie ReventlowDronning Anna Sophie Reventlow 
16 apr. 1693  7 jan. 1743    Dronning  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: 2,17 
19 I20705  Greve Frederik Ludvig Reventlow  31 jan. 1701  jan. 1725    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: III,1 
20 I20708  Greve Conrad Reventlow  30 aug. 1702  Skønnet 1715    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: III,2 
21 I8620 
Lensgreve Conrad Detlev ReventlowLensgreve Conrad Detlev Reventlow 
23 jul. 1704  24 jul. 1750    Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p55: III,3 
22 I20713 
Comtesse Anna Margrethe Christiane ReventlowComtesse Anna Margrethe Christiane Reventlow 
18 jul. 1705      Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56 - III,4 
23 I7271  Greve Cai Bertram Reventlow  14 aug. 1706  1706    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: III,5 
24 I20727  Greve Cai Bertram Reventlow  1707      Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA p56: III,6 
25 I20728 
Comtesse Dorothea ReventlowComtesse Dorothea Reventlow 
14 dec. 1708      Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: III,7 
26 I9385 
Lensgreve Christian Detlev ReventlowLensgreve Christian Detlev Reventlow 
10 mar. 1710  30 mar. 1775  5 x Great Grand Father  Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56 - III,8 
27 I9511 
Comtesse Christine Ermegaard ReventlowComtesse Christine Ermegaard Reventlow 
2 maj 1711  6 okt. 1779    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: III,9 
28 I20743  Comtesse Sophie Hedevig Reventlow  1712      Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: III,10 
29 I20746  Greve Christopher Reventlow  1716      Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: III,11 
30 I8209  Greve Frederik Reventlow  13 aug. 1732  16 nov. 1736    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: IV,1 
31 I8159  Greve Christian Detlev Reventlow  14 aug. 1733  5 jan. 1735    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: IV,2 
32 I9431  Komtesse Dorothea Benedicta Friderica Reventlow  13 okt. 1734  20 dec. 1776    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: IV,4.1.3 
33 I8882 
Lensgreve Christian Ditlev ReventlowLensgreve Christian Ditlev Reventlow 
1 nov. 1735  10 dec. 1759    Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p56: IV,I,4 
34 I10355  Comtesse Conradine Augusta Reventlow  12 nov. 1736  27 sep. 1809    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p57: IV,1,5 
35 I10651  Comtesse Frederikke Reventlow  20 dec. 1737  5 feb. 1820    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p57: IV,1,6 
36 I8969  Komtesse Christiane Caroline Reventlow  22 apr. 1739  28 feb. 1762    Komtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p57: IV,1,7 
37 I10400  Comtesse Sophie Magdalene Reventlow  17 mar. 1741  6 mar. 1811    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1929 p57: IV,1,8 
38 I8444  Comtesse Louise Charlotte Reventlow  5 dec. 1742  18 mar. 1744    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p57: IV,1,9 
39 I8441  Greve Christian Frederik Reventlow  23 sep. 1743  26 feb. 1744    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DA 1939 p57: IV,2,2 
40 I8557  Comtesse Christiane Ulrica Reventlow  12 dec. 1743  16 maj 1748    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p57: IV,1,10 
41 I8503  Comtesse Christiane Benedicte Reventlow  22 jul. 1745  11 aug. 1746    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p58: IV,2,3 
42 I10765 
Comtesse Frederikke Louise ReventlowComtesse Frederikke Louise Reventlow 
21 aug. 1746  29 nov. 1824    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p58: IV,2,4 
43 I10832 
Lensgreve Christian Ditlev Frederik ReventlowLensgreve Christian Ditlev Frederik Reventlow 
11 mar. 1748  11 okt. 1827  4 x Great Grand Father  Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p58 - 4,II,5 
44 I10516 
Lensgreve Conrad Georg ReventlowLensgreve Conrad Georg Reventlow 
6 jul. 1749  9 apr. 1815    Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p59: IV,2,6 
45 I10111 
Greve Johan Ludvig ReventlowGreve Johan Ludvig Reventlow 
28 apr. 1751  1 mar. 1801    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p60 - 4,II,7 
46 I9902 
Comtesse Juliane Frederikke Christiane ReventlowComtesse Juliane Frederikke Christiane Reventlow 
15 feb. 1759  17 maj 1793    Comtesse  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p60: V,1,1 
47 I11480 
Lensgreve Christian Detlev ReventlowLensgreve Christian Detlev Reventlow 
28 apr. 1775  31 jan. 1851  3 x Great Grand Father  Lensgreve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p60: V,2,1 
48 I9571  Greve Christopher Ernst Ditlev Reventlow  26 sep. 1776  9 nov. 1781    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p61: V,2,2 
49 I9476  Greve Conrad Ditlev Einart Carl Reventlow  17 mar. 1778  1 apr. 1778    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p61: V,2,3 
50 I9504  Greve Ditlev Christian Ernst Reventlow  14 feb. 1779  20 maj 1779    Greve  IV. Den danske grevelige linje af 1673  DAA 1939 p62: V,4,1 


1 2 3 Næste»