Fornavn: Efternavn:

Slægten Reventlow
Udskriv

Slægten Reventlow

Database med oplysninger om slægten Reventlow omfatter ane- og efterkommer træer af næsten 25.000 enkeltpersoner fra 10-1100 århundrede til i dag. Databasen omfatter hovedsageligt familier fra Danmark, Sverige, Norge, Slesvig-Holsten, Mechlenburg og andre dele af nuværende Tyskland. Et stort antal middelalderlige europæiske kongelige og adelige familier er repræsenteret i databasen.

Databasens formål er at følge og dokumentere efterkommere af slægten Reventlow samt de indbyrdes relationer mellem danske adelige - og ikke adelige - familier som medlemmer af slægten Reventlow er forbundet med. Tilsvarende indgår slægterne Ahlefeldt-Laurvig, Bardenfleth og Cederfeld de Simonsen og deres umiddelbare forslægt i databasen, idet disse familier repræsenterer mine bedsteforældre.

Databasen indeholder en lang række artikler og biografier - i særlig grad vedr. perioden efter 1750'erne og søger at belyse den indflydelse medlemmer af slægten Reventlow har haft på det danske samfund fx. i forbindelse med landbo- og skolereformerne i 1780'erne samt de konsekvenser lensafløsningen i 1920'erne efterfølgende fik for slægtens besiddelser.

Ialt dækker databasen op til 36 slægtled. Stort set alle er beslægtede, enten i opadstigende eller nedadgående linje - og tilhørende sidelinjer. Dog er der enkelte ikke adelige medlemmer af slægten Reventlow, som det ikke er muligt at finde relationer til - disse indgår også i databasen. Der kan være tale om adoptivbørn eller børn født uden for ægteskab, som så har taget efternavnet - eller der kan være tale om personer, der er beslægtede på anden måde og som har taget efternavnet. Andre indgår i databasen qua ægtefælle.

For nulevende personer - og for personer, hvor dato for dødsfald inden for de seneste 100 år ikke er kendt - er alle data bortset fra navn slettet.

- Christian Ditlev Ludvig ReventlowChristian Ditlev Reventlow- o 0 o -

Citater:1786:

C.D.F.Reventlow brev til Luise Stolberg

Frejdig og taknemmelig mod Gud skriver jeg dig skyndsomst disse linjer til. Nej, min hustru er ikke nedkommet, har ikke født nogen søn, det er ikke det. Hun kommer sandsynligvis til at liste omkring fjorten dage endnu; men tusind sønner har jeg fået, tusind piger, alle med store, smukke, runde hatte. [...]

Der ligger skrammelet, lænkerne, ågene, teglovnene, de lange piske, træhestene, den spanske kappe, væk er de. Hurra, hurra, hurra, råb, råb det højt imod mig, at vore stemmer kan mødes der, hvor de høje herrer med de blå bånd sidder og korser sig over miraklet. Men hvo, der siger et eneste ord mod Frederik den Sjette, han skal tage den tunge handske op, og han skal føle en centnertung byrde af min næve på sine skuldre, selv om de var smykket med et blåt bånd. [...]

Hurra, hurra, der ligger det skrammelet, under hans fødder ligger det. Jeg har revet det ned med tænderne, med hænder og fødder, jeg vil brænde det og kaste asken i havet, nej sænke i havet i en blykiste, at den kan synke ned i jordens indvolde. Jeg lykkelige, at jeg ikke gav efter for din kalden, ikke for min hustrus kalden, ikke for mine ynglingstilbøjeligheders kalden; thi det er lykkedes mig at rive skrammelet i stumper og stykker. Aviserne, alle flyveskrifter, alle, der møder dig på gaden, skal fortælle dig, hvilken mand Christian Smed er, dog først om det med næste post. [...]

"En dansk Statsmands hjem omkring aar 1800" udgivet 1902 af Chr. B. Reventlow"

      

Slotte og Herregårde


vindeholme.jpg
vindeholme.jpg

 
     

Portrætter


Einert Carl Detlef Reventlow
(1788 - 1867)

 
     

Heraldik


reventlow_segl_1272.jpg
reventlow_segl_1272.jpg

 
     

Gravsten og epitafier


<a href=Frederik Ernst Ditlef Reventlow' title='Frederik Ernst Ditlef Reventlow' />
Frederik Ernst Ditlef Reventlow

Inskription på gravsten:

I denne grav hviler med faderen hans kjære søn Frederik Ernst Ditlef greve af Reventlow født i London den 2den juni 1842 død i London den 11de december 1844.
Börn som du arver Guds rige
 

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7