Portrætter

Slægten Reventlow:

Emilie Augusta Teresita Sparre af Søfdeborg
(1863 - 1955)Andre slægter:

Hannibal Wedell
(1731 - 1766)Slotte og Herregårde


tranekaer6.jpg
tranekaer6.jpgHeraldik


1767 vaaben.jpg
1767 vaaben.jpgGravsten og epitafier


Ludvig Detlev Reventlow
Ludvig Detlev Reventlow

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Greve Christian Ditlev Frederik Reventlow

Greve Christian Ditlev Frederik Reventlow[1]

Mand 1748 - 1827  (79 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Christian Ditlev Frederik Reventlow 
  Titel Greve 
  Fødsel 11 mar. 1748  Christianshavn, København, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Dåb 12 mar. 1748  Christianshavn, København, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Hjemmedøbt
  Køn Mand 
  Ordner Ridder af Dannebrog 
  Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827
  Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827
  Ridder af Dannebrog


  Symbolum: Uden Dyd Ingen Fryd

  Ordner 12 jun. 1803 
  Ridder af Elefanten 
  Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827
  Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827
  Ridder af Elefanten

  Symbolum: UDEN DYD, INGEN FRYD

  Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 2, s 48, Ordenskapitlet

  Beskæftigelse
  • Statsminister
  Bopæl Grevskabet Christianssæde (Incl Aalstrup Dansted Og Lungholm) Pederstrup (Incl Skelstofte) Og Fra 1815 Sandbjerg 
  Dansted
  Dansted
  Ved Christian Ditlev Reventlows død i 1775 overgik Dansted til sønnen den senere statsminister greve Christian Ditlev Frederik Reventlow.
  Under Christian Ditlev Frederik Reventlow oplevede Dansted en periode med fremgang. Han lagde nye fæstegårde til gården ved at føje fæstegodset fra Bukkehave gods til Dansted, der derved igen fik hovedgårdsstatus, ligesom han lod opføre et nyt stuehus. Det var desuden på Dansted, at C.D.F. Reventlow først iværksatte sine landboreformer. Han introducerede således det holstenske kobbelbrug, ligesom han drænede jorden, øgede jordtilliggendet og oprettede et teglværk.
  I 1773 fik C.D.F. Reventlow kongelig tilladelse til at indlemme Dansted under grevskabet Christianssæde, som ligeledes var ejet af greve Reventlow, og gården kom derefter til at indgå i række af forpagtergårde på grevskabet. Allerede i 1812 blev Dansted på grund af økonomiske vanskeligheder igen udskilt fra Christianssæde og solgt. Den indkomne kapital skulle benyttes til afbetaling af gæld på grevskabet og til forbedringer på de andre forpagtergårde under grevskabet.
  Pederstrup
  Pederstrup
  Pederstrup var i henved 200 år underlagt grevskabet Christianssæde og i perioden 1813-1827 hjem for greve Christian Ditlev Frederik Reventlow, der var en af hovedkræfterne bag landboreformernes gennemførelse.

  Pederstrup fungerede som forpagtergård under grevskabet, indtil den senere statsminister greve Christian Ditlev Frederik Reventlow, som overtog grevskabet Christianssæde i 1775, gjorde Pederstrup til grevskabets hovedsæde, da han i 1813 trak sig tilbage fra sin embedskarriere i København for at slå sig ned med familien på Lolland.

  Sandbjerg
  Sandbjerg
  Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

  Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

  Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

  Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

  Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

  1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

  I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
  Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.

  Aalstrup
  Aalstrup
  I 1774-75 gennemgik Aalstrup en renovering i forbindelse med, at Christian Ditlev Frederik Reventlow og hans hustru flyttede ind på gården. Her blev facaden hvidpudset, og gården fik en tresidet hovedtrappe tegnet af greven selv - som senere er blevet erstattet af en ligeløbende trappe med gelænder til hoveddøren.
  Family Line IV. Den danske grevelige linje af 1673 
  Det grevelige reventlowske våbenskjold af 1673

  Beskrivelse

  Kilde DAA 1939 p58 - 4,II,5 
  Titel Besidder af grevskabet Christianssæde og efter broderen Conrad Georg Reventlows død desuden til grevskabet Reventlow (Sandbjerg) 
  Død 11 okt. 1827  Christianssæde, (før: Tostrup), Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Christianssæde
  Christianssæde
  Kilde: Danske Herregårde.

  Christianssæde - der oprindeligt hed Taastrup - var fra 1729 til 1924 hovedsæde i grevskabet Christianssæde for familien Reventlow.

  I perioden 1729 til 1741 hed grevskabet Christiansborg.

  Christian Ditlev Frederik Reventlow indførte store forbedringer i landbruget på grevskabet. Det var fx i hans tid, at de store landboreformer fandt sted her forud for de nationale tiltag, hvor bl.a. bøndergodset overgik til arvefæste og udskiftningen og udflytningen af landsbyfællesskaberne gennemførtes.

  Også i sin politiske karriere lykkedes det for Christian Ditlev Frederik Reventlow at forbedre bøndernes forhold, idet han var med til at nedsætte Den Store Landbokommission i 1786, der bl.a. havde stavnsbåndets ophævelse til følge. Christianssæde blev da også det første gods på Lolland der afløse hoveriet, dvs. det arbejde som fæstebønderne skulle udføre som betaling for fæstegården blev omsat fra fysisk arbejde til et pengebeløb. I 1827 døde Christian Ditlev Frederik Reventlow på Christianssæde, selv om hans egentlige bopæl var Pederstrup, som op igennem 1800-tallet blev familien faste opholdssted på Lolland.

  Begravelse Horslunde Kirkegård, Horslunde Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Christian Ditlev Frederik Reventlow
  Christian Ditlev Frederik Reventlow
  Christian Ditlev Frederik Reventlow
  Christian Ditlev Frederik Reventlow
  Inskription på gravstenen på Horslunde Kirkegård.
  Herunder hviler det, som tilhører Jorden af Christian Ditlev Frederik, Greve af
  Reventlow, født 11. Marts 1748, død 11. Oktober 1827.

  Levende følte han sin Svaghed og sine Mangler, men Gud styrkede ham og gav
  ham Helbred, Kraft og godt Mod til med Troskab, Iver og Held at tjene Konge og
  Fædreland, og til i en Række af Aar, understøttet af mange ædle Medarbejdere, at
  udrette meget til Guds Alre og Danmarks Tarv.
  I 48 Aar var han lykkelig gift med
  F. L. S. C. von Beulwitz, der var gudfrygtig, fornuftig og blid.

  Deres Ægteskab velsignedes med 12 Børn, af hvilke 9 overlevede dem. - De elskede Gud og Menneskene, de hadede ingen. Levede og døde i Haabet om en glad
  Opstandelse ved Jesus Christus vor Frelser. — Du ogsaa, som læser dette, aager med
  det Pund, Gud betror dig, og giv Gud Æren.

  De ovenfor staaende af den hensovede nedskrevne Ord forefandtes efter hans Død.

  Velsignet være Fader dit Minde! Fulgt være dit Eksempel!
  Tilknytning Carl Wendt (Tilknytning: Hovmester, mentor og huslærer) 
  Notater 

  • BIOGRAFI: "The most noble statesman Danmark has reared". So writes a historian of the twentieth century of Christian Ditlev Frederik Viscount Reventlow, owner of vast forested Danish estates, holder of important offices during the years around 1800, a devoted servant to his King and his Country, an outstanding reformer of rural life in Danmark and not least a born scientist and investigator into the nature of tree growth.

   C. D. F. Reventlow was born on March 11, 1748 in Copenhagen, the first son of Christian Ditlev Reventlow (I710-1775) and Johanne Frederika Sophie, Baroness of Bothmar (1718-1754).

   The Reventlow family is mentioned in the historical annals of Danmark and Holsten as far back as the year 1223. The first member of the family to take prominent part in the political life and government of the Kingdom of Danmark was Conrad Reventlow (1644-1708) a keen diplomat who, on behalf of the Danish king, negotiated with France, England and Holland regarding the freedom of Danish sea trade during the naval warfare of these countries around 1690 . From 1699 to his death in 1708 he was Lord Chancellor to the absolute monarch, Frederik I V.

   Among his numerous offices may also be mentioned that of Chief Conservator of the Royal Forests which he held from 1680 to 1699. During this period two decrees were issued which are outstanding in thehistory of Danish forest policy. These were the decree of December 29 , 1681 prohibiting deforestation and the decrcee of September 13 1687 concerning the management not only of the Royal Forests butof private forests as well.

   Conrad's son, Christian Ditlev Reventlow (1671-1738) is remembered for his military achievements. He succeeded his father as Chief Conservator of the Royal Forests, but this was probably an honorary courtcharge as he spent most of his time as leader of a Danish army hired out for warfare in foreign countries. When the king, Frederik IV, who was married on his left hand to Reventlow's sister, diedin 1730, the new king, Christian VI, deprived Christian Reventlow of all his offices. He thereupon retired to his estates.

   Christian's son who bore the same name of Christian Ditlev Reventlow (1710-1775) was the father of C. D. F. Reventlow. He abstained from taking high offices and lived mainly for managing the many estates he had inherited from his parents. When his wife died in 1754, leaving him with four children of whom the eldest was only 6 years old, he was much depressed. He married again in 1762, and togetherwith his second wife, Charlotte Amalie, born Holstein, (1736-1 792) created a greatly beloved home for his gifted children.

   His two sons, Christian Ditlev Frederik and Johan Ludvig (1751-1801) were Titelated by their father so that they were equipped to hold high office under the Danish government. In 1762 both boys were sent to school at the academic gymnasium of Altona in Holsten where they learned much but also followed the unfortunate custom of drinking and brawling in the streets . Luckily they were prevented fromrunning away from the gymnasium to join the Prussian army . In 1764 they were transferred to the Academy of Sorø on Zealand under the charge of a private tutor Dr. med. Carl Wendt (1731-1815) and thisproved very successful. Dr. Wendt remained a close friend of the Reventlow family until his death and collaborated with C. D. F. Reventlow in later years when they both held high office in the Danishgovernment.

   In 1767, having completed their Titelation at Sorø Academy, the two brothers and their tutor set forth on a long journey to foreign countries. They first spent two years at the Universit y of Leipzig.Here C. D. F. Reventlow became influenced for life by the ideas of the German philosophers, C. F. Gellert (1715-1769) and Christian Garve (1742-1778), on social ethics and especially on freedom of tenure. In the spring of I769 they left Leipzig to go to Frankfurt a. M. and Heidelberg, and from there to Switzerland. During the first months of the year 1770, they studied in Paris and then proccededto England for a stay of several months at Oxford. This travelling was not intended for sightseeing but primarily for meeting prominent people, scientists and government administrators and to study agricultural reform, silviculture, manufacturing and mining, all of great interest for young noblemen who were one day to own great landed and forested estates and presumably to hold high office in theDanish gove rnment.

   In the autumn of 1770 they returned from England to Danmark via Belgium and Holland. But the political situation had become rather complex, and so the two young Reventlows were once more sent by theirfather from Danmark to study for a year in Sweden and Norway. Then at last , C. D. F. Reventlow was allowed to settle at Christianssæde on Lolland, one of the estates owned by his father. In June l774he married Charlotte v. Beulwitz (1747-1822) and so began an extremely happy family life. In 1773 Reventlow recieved his first official appointment - as Gommissioner in the State Department for Economy and Trade - and from then on he rose gradually to higher and higher office.

   In 1775 he inherited from his father a number of estates in the southern part of Danmark, on the island of Lolland. Here he immediately began almost revolutionary agricultural reforms based on what hehad seen, particularly in England. His entire possessions, comprising 32 villages with 270 tenant farms were mapped. The fields which had hitherto been cultivated by the common field system, in village-community, were allotted separately to each farm . Modern buildings were erected on each farm in the middle of its own fields. Better tools for tillage were introduced. Villeinage was abandoned andcompensated by the payment of rents fixed according to the varying prices of agricultural products.

   Schools were established and midwifery organized. For the better management of the forests he sought the assistance of a Hanoverian forester, G. W. Brüel (1752-1827), who was well acquainted with thenew German ideas of high forest management. These activities on his own estates gave him a very valuable basis for introducing corresponding reforms throughout the entire country.

   In 1784 a court-revolution took place, overthrowing the reactionary reign of the Dowager Queen who on behalf of her stepson, the insane Christian VII, had taken over the autocracy. The Prince Royal, later Frederik VI (1768-1839) was established as Prince Regent. Reventlow took a prominent part in this revolution and from then until 1813, when he took his leave, he worked in close and friendly collaboration with the Prince Regent, who became the Sovereign in 1808.

   The reforms carried out by Reventlow during these 29 years were many and varied. First should be mentioned the agricultural reforms along the lines introduced by himself upon his own estates. During the years from 1781 to 1800 agricultural conditions in Danmark were totally changed and the life of a Danish peasant revolutionized. Since the Middle Ages by far the largest part of the farm land had been cultivated, according to the communal system of agricultur e , by peasants who were copyholders under the great land owners. A land owner had the privilege of terminating copyhold rights at will and any of the peasants on the estate could be forced to move to an unoccupied strip holding. The copyhold rents were unspecified, especially that portion which comprised enforced labour on the estatei. e. villeinage. This had come into being in the middle of the fifteenth century and under this form of tenure no peasant was allowed to leave his birthplace without permission of his lord and master. This compulsory restraint was abolished in 1702, but was re-established in 1733 under a form known as "adscription".

   In 1781 a Royal Ordinance proclaimed the voluntary abandonment of the collective system of a g riculture involving the exchange of strip holdings for one compact holding. However this h a d no practical value before radical agricultural reforms were carried through by co-operation between Reventlow, A. P. Bernstorff (1735-1797) and C. Colbiørnsen (1749-1814), his colleagues in the Cabinet. First the copyholds under the Royal Estates in northern Zealand were abolished, farmhouses and buildings were moved from the old villages out into the fields and the farms themselves were transferred to thecopyholders on reasonable terms, either as copyhold or as freehold. In 1787 definite rules were fixed for legal transactions between the estateowners and the copyholders. For this purpose a series ofactions were taken towards abolishing tenure in villeinage and transferring the farms under copyhold or freehold. I n 1788 the adscription was abolished.

   These important and comprehensive reforms were the basis for the great development of Danish agriculture from the time they came into effect until the present day.

   Reventlow promoted further social advancement for the common people through new laws on the treatment of prisoners, poor relief and the establishment of primary schools all over the country. He participated in the reorganization of the state finances and the banking system and in the establishment of a new credit institution for financing the reforms of the land owners and farmers. Trammels on thetrade of corn and other agricultural produets were abolished . Better roads were constructed and new harbours built. The Royal silver mines in Norway were rationalised. Measures were taken to check the migration of sand dunes over fertile soils in the coastal distrikts. Last but not least, he worked for the improvement and spread of organized forestry in Danmark.

   Danmark's unfortunate participation on the side of France in the Napoleonic wars, with the naval battle in the harbour of Copenhagen in 1801, and the bombardment of Copenhagen in 1807 necessitating the maintenance of an expensive army, brought the Kingdom of Danmark to bankruptcy in 1813. Reventlow could not agree with the King, who during his later years had grown very self-confident, about the correct methods for handling this difficult situation. Therefore Reventlow requested permission to resign as Chancellor. This was granted in December, 1813 .

   He then retired to his estates, Christianssæde and Pederstrup, on Lolland. Here he found full and satisfactory occupation in managing his estates, in building a new house at Pederstrup and in literarywork. Owing to frugal living his health was good throughout his life until he died on October 11, 1827 at the age of 78 years.

   Reventlow was buried at the churchyard of Horslunde near Pederstrup, characteristically at a place he himself had chosen in the part of the churchyard where hitherto only poor people were buried. A modest stone was placed on the grave with an inscription composed by him sel f . This inscription tells us of a man who although self-confident and aware of his own a chievements was humble towards Godand man: "Strongly he felt his faults and shortcomings, yet God strengthened him and gave him health, energy and courage to serve with loyalty, eager ness and good fortune his King and his Country through a number of years, aided by many noble collaborators, and to accomplish much to the honour of God and the benefit of Danmark. Through 48 years he was happily married to F. L. S. C. v. Beulwitz, who was pious, wise and gentle . Their marriage was blessed with 12 children of whom 9 survived them. They loved God and humanit y, bore hatred to none, lived and died in the hope of a happy resurrection in Jesus Christ, our Saviour. You, who read this, work too with the gifts God has bestowed upon you, and leave the glory to God alone".

   Herunder hviler det, som tilhørte jorden, af Christian Ditlev Frederik, greve af Reventlow, født den 11 marts 1748, død den 11 oktober 1827.

   Levende følte han sine svagheder og sine mangler, men Gud styrkede ham og gav ham helbred, kraft og godt mod til med troskab, iver og held at tjene konge og fædreland, understøttet af mange ædle medarbejdere at udrette meget til Guds ære og Danmarks tarv.

   I 48 år var han lykkelig gift med F.L.S, v. Beulevitz, der var gudfrygtig, fornuftig og blid. Deres ægteskab velsignedes med 12 børn, af hvilke 9 overlevede dem. De elskede Gud og menneskene, hadede ingen, levede og døde i håbet om en glad opstandelse ved Jesus Christus vor frelser.

   Du, som læser disse linier, åger med det pund, Gud betror dig og giv Gud æren.

   Not all of his contemporaries, however, looked upon C. D. F. Reventlow as a benefactor of his countrymen. The greater part of the landed nobility of his time was opposed to his agricu lt ural reforms,which they considered ruinous to themselves and to the country, and they bel iev ed him to be a radical traitor to their class. An obelisk commemorating the abandonment o f ad scription was erected in1792 at the West-Gate of Copenhagen today the heart of the city . But in 1938 contributions from the entire country made it possible to acquire the mansion and park on C. D. F. Reventlow's beloved estate of Pederstrup to restore building to the original plan of Reventlow and to create in the rooms of his own home a Reventlow Museum containing furniture, pictures and books relating to the life of C. D. F. Reventlow and his family.
  Person-ID I10832  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow, Efterkommer efter C.D.F. Reventlow, Efterkommer efter Conrad Reventlow
  Sidst ændret 11 okt. 2023 

  DNA-tests  2 DNA-tests er knyttet til Greve Christian Ditlev Frederik Reventlow 

  Far Greve Christian Detlef von Reventlow,   f. 10 mar. 1710   d. 30 mar. 1775, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 65 år) 
  Mor Johanne Sophie Frederikke Bothmer,   f. 25 aug. 1718, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 17 apr. 1754, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 35 år) 
  Ægteskab 12 feb. 1737  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Portrætter
  Christian Detlev Reventlow
  Christian Detlev Reventlow
  * 1737 m. Johanne Sophie Frederikke Bothmer (1718-1754)
  Våbenskjold
  Vaabenskjold Reventlow & Bothmer
  Vaabenskjold Reventlow & Bothmer
  Udsnit af altertavlen, Horslunde kirke
  Familie-ID F26154  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz,   f. 1 jun. 1747, Oldenburg, Niedersachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 25 jul. 1822, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 75 år) 
  Ægteskab 31 jul. 1773  Christiansborg Slotskirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Greve Christian Detlev Reventlow,   f. 28 apr. 1775, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 jan. 1851, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 75 år)
   2. Greve Christopher Ernst Ditlev Reventlow,   f. 26 sep. 1776, Christianssæde, (før: Tostrup), Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 9 nov. 1781, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 5 år)
   3. Greve Conrad Ditlev Einart Carl Reventlow,   f. 17 mar. 1778, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1 apr. 1778 (Alder 0 år)
   4. Komtesse Sophie Charlotte Reventlow,   f. 25 mar. 1779, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 9 mar. 1846, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 66 år)
  +5. Greve Ludvig Detlev Reventlow,   f. 7 jun. 1780   d. 10 jun. 1857, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 77 år)
   6. Komtesse Charlotte Louise Reventlow,   f. 6 feb. 1782, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 jun. 1782 (Alder 0 år)
   7. Komtesse Louise Sybille Reventlow,   f. 30 jun. 1783, Bernstorff Slot, Jægersborg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1 maj 1848, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 64 år)
  +8. Greve Conrad Detlev Cay Reventlow,   f. 1 jun. 1785, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 maj 1840, Frihedsminde, Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 54 år)
   9. Greve Ernst Christopher Detlef Reventlow,   f. 6 aug. 1786, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 18 jan. 1859, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 72 år)
  +10. Greve Einert Carl Detlef Reventlow,   f. 6 jan. 1788, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 4 maj 1867, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 79 år)
   11. Komtesse Charlotte Augusta Agnes Reventlow,   f. 13 jan. 1790, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 jan. 1864, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 73 år)
  +12. Greve Frederik Detlef Reventlow,   f. 25 nov. 1791, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 6 okt. 1851, Glasgow, Scotland, Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 59 år)
  Portrætter
  Det Reventlowske Familiebillede
  Nicolai Wolff_ Familiebillede 1790.jpg
  Fra venstre

  Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47)
  Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50)
  Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822
  Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57)
  (på moderens skød)
  Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53)
  Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42)
  Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55)
  Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54)
  Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56)
  Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51)
  Samt ammen Lola.

  Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.
  Familie-ID F32161  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 11 mar. 1748 - Christianshavn, København, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDåb - 12 mar. 1748 - Christianshavn, København, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 31 jul. 1773 - Christiansborg Slotskirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 11 okt. 1827 - Christianssæde, (før: Tostrup), Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Horslunde Kirkegård, Horslunde Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Fortællinger
  Artikel om Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Artikel om Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Kilde: Museum Lolland-Falster
  Grev Reventlow og bondens frigørelse
  Grev Reventlow og bondens frigørelse
  Hans Rasmussen, 1881
  Udvalgte breve fra Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Udvalgte breve fra Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Kilde: Museum Lolland-Falster
  Et indblik i en jomfruelig klostertilværelse 1768-74.
  Et indblik i en jomfruelig klostertilværelse 1768-74.
  Breve fra Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz. Kilde: Dansk Adelsforening - Meddelelser marts 2015 Forfatter: Jesper Munk Andersen, Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster
  Reventlows svenska historie
  Udarbejdet af Magnus Fürst (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
  Autobiografiske optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss
  Autobiografiske optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss
  Optegnelser vedr. besøg hos medlemmer af slægterne Reventlow og Ahlefeldt

  Dokumenter
  Christian D. F. Reventlow som danske Historikere har set ham.
  Christian D. F. Reventlow som danske Historikere har set ham.
  af Friedlev Skrubbeltrang - artikel i Lolland Falsters Historisk Samfunds Aarbog 1948
  Artikel i Kristeligt dagblad 8. juli 2022
  Artikel i Kristeligt dagblad 8. juli 2022
  Parret Reventlow var nytænkende både i livet og døden. Udstilling på Reventlow-Museet, Pederstrup, skildrer parrets tro og brud med datidens ritualer

  Billeder
  Det reventlowske familiebillede.
  Det reventlowske familiebillede.
  Fra venstre

  Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47)
  Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50)
  Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822
  Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57)
  (på moderens skød)
  Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53)
  Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42)
  Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55)
  Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54)
  Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56)
  Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51)
  Samt ammen Lola.

  Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.

  Folios
  Markussen, Ingrid: Hensynet til piger i den Reventlowske skolepolitik
  Markussen, Ingrid: Hensynet til piger i den Reventlowske skolepolitik
  Forfatter: Ingrid Markussen
  Greve C.D.F Reventlow
  Greve C.D.F Reventlow
  Forfatter: Hans Rasmussen, 1885
  Grev Reventlow og Bondens Frigjørelse
  Grev Reventlow og Bondens Frigjørelse
  Forfatter: Hans Rasmussen

  Portrætter
  Reventlow_CDF_ung.jpg
  Reventlow_CDF_ung.jpg
  Reventlow_CDF_ung1.jpg
  Reventlow_CDF_ung1.jpg
  reventlow_cdf.jpg
  reventlow_cdf.jpg
  * 1773 m. Sophie Frederikke Beulwitz (1747-1822)
  reventlow_cdf2.jpg
  reventlow_cdf2.jpg
  * 1773 m. Sophie Frederikke Beulwitz (1747-1822)
  reventlow_cdf3.jpg
  reventlow_cdf3.jpg
  * 1773 m. Sophie Frederikke Beulwitz (1747-1822)
  Christian_Ditlev_Frederik_Reventlow_Prime_minister_and_reformer.jpg
  Christian_Ditlev_Frederik_Reventlow_Prime_minister_and_reformer.jpg
  Ophavsmand
  Hans Hansen (1769–1828)
  Beskrivelse
  Christian Ditlev Frederik Reventlow, Prime minister and reformer
  Dato 1804/05
  Teknik maleri
  Nuværende placering Reventlow museum

 • Kilder 
  1. [S1] Adelsårbogen, DAA 1939 p58 (4 slægtled II-5).