Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke"Ikke mindre vigtigt er det vist for den gode Bondemand, at kunne faae sine Børn vel oplyste.

At arbeide paa Skole-Væsenets Forbedring er altsaa i mine Tanker det nyttigste af alle Arbeider; thi ved en christelig og fornuftig Opdragelse dannes Mennesker til at blive gode Borgere for Tiden og for Evigheden.

Ved den kan man haabe Bondestanden sat i fuldkommen Stand til, retteligen at bruge og benytte sig af den Friehed og Eiendom, som gives; ja den Sæd, som nu udfaaes til Landvæsenets Forbedring, vil først for en meere opklaret Efterslægt bære fulde og herlige Frugter.

Dersom det altsaa havde været mueligt, burde Skolevæsenets Forbedring været den første af alle Foranstaltninger til Bondestandens Opkomst, men da sammes almindelige Iværksættelse nødvendigen fordrer en Række af Aar, i det mange af de Personer, som siden skulle danne Ungdommen, behøve først selv at dannes, saa kunde alting ikke derefter udsættes, men desto indstændigere vil jeg ønske, at enhver Vedkommende vilde saasnart og saameget som mueligt begynde at arbeide herpaa."

(Beskrivelse over Friderichsborg og Cronborg Amter, s. 106)

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7