free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Niels Eriksen

Niels Eriksen

Mand 1451 - 1516  (65 år)Search using:
  
Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Niels Eriksen 
  Slægtskabmed Margrethe Frederikke Wagner
  Køn Mand 
  Født 1451 
  Beskæftigelse
  • 1487 Rigsråd, fik 1488 Koldinghus i pant. 1501-04 Hofmester for tronfølgeren Christiern (2), 1513 Rigshofmester
  Bopæl Bjørnholm, Skjern Hovedgård og Vallø 
  Family Line I. Hevringholm-linjen 
  Kilde
  • DAA 1985 p685 57e
  Død 12 dec. 1516  Vallø Slot, Valløby Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt, Danmark, Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Randers Gråbrødrekirke, Randers, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Senere overført til Tirstrup Kirke
  Søskende 16 søskende 
  Notater 

  • Rosenkrantz, Niels Eriksen, --1516, til Bjørnholm, Skjern og Vallø, Rigshofmester, var Søn af ovennævnte Rigshofmester Erik Ottesen R. (d. 1503).

   Omtrent 1487 blev han gift med den rige Jomfru Birgitte Olufsdatter Thott, hvorved han kom i Besiddelse af Vallø. Om den fulde Besiddelse af dette Gods stod der dog en haard Strid, der strakte sig gjennem en længere Aarrække. Jomfru Birgitte havde en ældre Halvsøster, Fru Birgitte af Hamarstad, der havde været gift med en svensk Rigsraad, Erngisle Nilsson.

   Ved Brevforfalskninger i stor Maalestok søgte hun at komme i Besiddelse af Vallø; sine Fordringer havde hun solgt til Christian I’s Dronning, Dorothea; Kronen havde herved lidt Tab og havde i Christian I’s Tid maaske endogsaa gjort Indførsel i Vallø Gods for at faa Fordringerne godkjendte. I Kong Hans’ Haandfæstning var der optaget en Bestemmelse om, at Jomfru Birgitte skulde uden Hinder frit nydeog beholde Vallø med alt dets Gods; men ved Kong Hans’ Død klagedes over, at dette ikke var sket fuldt ud, og at N. E. endnu var til agters med 8 sjællandske Læster Korn (Gods til o. 4-5000 Marks Værdi, en for de Tider betydelig Sum). En Bestemmelse om Godsets Tilbagegivelse optoges ogsaa i Christian II’s Haandfæstning, hvorpaa Godset blev tilbagegivet. Spørgsmaalet var ligefrem, om Kronen eller Familien skulde bøde for de ved den svenske Fru Birgittes Bedragerier forvoldte Tab, og foreløbig blev det Kronen. N. E. R. havde ogsaa stadig staaet i det bedste Forhold baade til Kong Hans og til Christian II. Sammen med sin Fader deltog han i Tidens vigtigste Forhandlinger, 1487 fik han Kolding Slot i Pant og blev s. A. Rigsraad.

   Efter Faderen kom han i Besiddelse af Bjørnholm og Skjern og indtog ved sine store Godsbesiddelser en høj social Stilling. Størst Tillid viste Kong Hans ham ved at udnævne ham til Hofmester for sin unge Søn, Christian II. Efter Tronskiftet 1513 vedblev han at være Kongens Hofmester og var saaledes Rigshofmester. Hans Slægt indtog en høj Stilling ved Hoffet: hans Broder Holger Eriksen R.s Enke, FruAnne Meinstrup, blev den unge Dronning Elisabeths Hofmesterinde, Albert Jepsen Ravensberg, der var gift med hans Søsterdatter, blev Dronningens Hofmester. Om man end ikke mærker meget til N. E. R. i Christian II’s første Regeringstid, havde han dog utvivlsomt en Del Indflydelse. Han gjør overhovedet Indtryk af at have været en rolig og besindig Mand og en fuldendt Hædersmand i alle Forhold.

   Til Held for N. E. R. døde han allerede 2. Nov. 1516, inden de ved Hans Faaborgs Angivelser, Dyvekes Død og Torben Oxes Henrettelse fremkaldte Storme ret havde vist sig. Dette medførte et stort Omslagi hele Christian II’s Færd over for Adelen. Ogsaa N. E. R.s Enke fik dette at føle, da Kongen nu atter tog fat paa Valløspørgsmaalet, atter fratog hende de 8 Læster Korns Gods og tillige et Par Gaardei Kjøbenhavn, som svenske Fru Birgitte i sin Tid havde solgt til Dronning Dorothea. Nu havde altsaa Kongen uden videre taget Erstatning for Tabene. Denne vilkaarlige Handling af Christian II paataltesstærkt i Klageskrifterne mod ham og havde til Følge, at Godsets fulde Restitution atter fordredes i Frederik I’s Haandfæstning, og at det nu ogsaa fuldt tilbagegaves (1523). Det blev saaledes til sidst Kronen, der maatte bære Tabet; svenske Fru Birgitte kunde man ikke holde sig til; hun var for længst død uden at have kunnet erstatte Tabet. Den yngre Fru Birgitte Olufsdatter døde 1528.
  Person-ID I2584  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 27 jun. 2016 

  Far Aner Erik Ottesen
            f. ca. 1427
            d. 16 feb. 1503  (Age ~ 76 år) 
  Mor Aner Sophie Henriksdatter Gyldenstierne
            f. ca. 1430
            d. 1477  (Age ~ 47 år) 
  Gift før 9 feb. 1456 
  Familie-ID F28293  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Aner Birgitte Olufsdatter Thott
            f. ca. 1460
            d. 1528, Skjern, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 68 år) 
  Gift ca. 1487  Præstø, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  Gift: 1x1. Sophie Rosenkrantz
            f. ca. 1458
   2. Henrik Nielsen Rosenkrantz
            f. ca. 1483
            d. 14 jan. 1538, Gotland, (Gulland), Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 55 år)
   3. Jørgen Nielsen Rosenkrantz
            f. ca. 1485
            d. eft. 1517  (Age ~ 33 år)
   4. Karen Rosenkrantz
            f. ca. 1489
  +5. Oluf Nielsen Rosenkrantz
            f. ca. 1490
            d. 18 dec. 1545, Vallø Slot, Valløby Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt, Danmark, Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 55 år)
   6. Elsebe Rosenkrantz
            f. ca. 1493
            d. eft. 1560  (Age ~ 68 år)
  +7. Anne Nielsdatter Rosenkrantz
            f. 1495, Høgholm (tidl.: Bjørnholm), Tirstrup, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 1 jun. 1550  (Age 55 år)
  Gift: 1x8. Mette Rosenkrantz
            f. ca. 1495, Ryegaard (tidl.: Ryde), Rye, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 23 maj 1553, Kalø, Bregnet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 58 år)
   9. Magdalene Rosenkrantz
            f. ca. 1499, Høgholm (tidl.: Bjørnholm), Tirstrup, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
   10. Christoffer Nielsen Rosenkrantz
            f. 1500
            d. 31 dec. 1561, Høgholm (tidl.: Bjørnholm), Tirstrup, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 61 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F26668  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
   = Link til Google Earth