Portrætter

Slægten Reventlow:

Frederik Detlev Carl Reventlow
(1893 - 1973)Andre slægter:

Caroline Charlotte Marianne Sophie Bardenfleth
(1841 - 1922)Slotte og Herregårde


Brahetrolleborg
BrahetrolleborgHeraldik


Reventlow, Claus 1693-1758
Reventlow, Claus 1693-1758

Ridder af Elefanten

Symbolum: "Conscia - Mens - Recti"

Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 1, side 281, OrdenskapitletGravsten og epitafier


Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)
Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Erik Krabbe

Erik Krabbe

Mand 1510 - 1564  (53 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Erik Krabbe 
  Fødsel 18 sep. 1510 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse
  • Rigsråd
  Død 15 feb. 1564  Aastrup Kloster, Kirke Såby Sogn, Voldborg Herred, Holbæk Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Soderup Kirke, Tølløse, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Ligsten over <a href='getperson.php?personID=I3425&tree=reventlow'>Erik Krabbe</a> og <a href='getperson.php?personID=I4390&tree=reventlow'>Margrethe Andersdatter Reventlow</a>
  krabbe_reventlow_ligsten_a.jpg
  Jordløse Kirke, Haarby, Båg Herred, Odense Amt, Danmark
  Notater 

  • E.K. bestemtes for den gejstlige Stand og sendtes, vistnok 1531, for sine Studiers Skyld til Frankrig. S.A. fik han, formodentlig til Bestridelse af Udgifterne ved Rejsen Domprovstiet i Roskilde og havde senere ogsaa Præbender i Aarhus (indtil 1540) og i Viborg. Om hans Studier i Udlandet vides intet nærmere. Han har uden Tvivl, som vanligt var for Gejstlige der aspirerede til højere Stillinger iKirken, især studeret Jura. Hans Indsigt i dette Fag og hans alsidige Dannelse tyder paa at han har benyttet sin Tid godt, ligesom de gode Sprogkundskaber, for hvilke han roses, gør det sandsynligt, at han har besøgt andre Lande end Frankrig. Han foranledigede under sit Ophold i Udlandet Basel­udgaven af Saxo 1534.

   Senest 1535 var han igen i Danmark hvor Reformationen imidlertid forandrede hans Livsbane. Dom-provstiet, med hvilket siden 1539 fulgte Stillingen som en af Universitetets Konservatorer, bevarede hanvel til 1543, men i øvrigt gik han inden længe over i Statstjenesten, hvor han blev en stærkt benyttet Mand, der paa Grund af sine Kundskaber, sin praktiske Dygtighed og sin Karakter nød stor Anseelseog Tillid. Vistnok 1541 fik han Aastrup Len i Vendsyssel, 1549 tillige Lundenæs Len, hvilke han begge beholdt til sin Død.

   Omkring 1543 blev han endvidere Rigsraad og blev baade før og senere i udstrakt Grad anvendt som Diplomat; ifølge sin Gravskrift skal han have deltaget i atten diplomatiske Sendefærd.

   Særlig er hans Navn dog knyttet til Forsøget paa at tilvejebringe en almindelig dansk Lovbog til Afløsning af Landskabslovene og den senere spredte Lovgivning. Dette Arbejde beskæftigede ham alleredefør 1557, men skønt han allerede da mente at være langt fremme med det, og skønt det ikke manglede paa kraftige Tilskyndelser fra Kongerne, naaede han aldrig at faa det færdigt. Han havde ogsaa sat sit Maal højt, idet han ikke vilde nøjes med en blot mekanisk Sam-menskrivning og systematisk Ordning af de ældre Love, men tilsigtede at bearbejde dem og navnlig at udfylde dem paa ulovbestemte Omraader, saa at der kunde fremkomme en fuldstændig og moderne Lovbog. Der er bevaret omfangsrige Udkast til de fleste Afsnit af Lovbogen, til Dels i fuldt gennemarbejdet Form og af disse ses, at E. K. havdeikke faa Forudsætninger for at løse Opgaven godt, bl. a. Evne til at formulere Retsreglerne klart og i et godt Sprog. Af hans Program fulgte, at han paa mange 0mraader maatte gøre Laan fra romersk oganden fremmed Ret. men hvor ældre brugelige danske Love forelaa, holdt han sig til dem.

   Foruden Lovudkastet haves fra E.K.s Haand en god højtysk Oversættelse af Jyske Lov, dediceret til Christian III. 1557. Den var vistnok tænkt som en Afløser af den i Sønderjylland benyttede plattyske Tekst, men blev først udgivet af P. H. Resen 1684 sammen med en lille af E.K. forfattet tysk Afhandling om Vrag.

   E.K.s Forhold til en tysk Oversættelse af Thords Artikler er derimod ikke klart. Han digtede ogsaa Salmer, af hvilke fire blev optagne i Hans Thomesens Salmebog (1571), og Lyskander til-skriver ham endelig Forfatterskabet til den rimede Kong Hans Krønike, der optoges i Udgaven af Rimkrøniken 1533, men Rigtigheheden af denne Tradition er bestridt. E. K. var i det hele en aandelig interesseret Mand;Niels Hemmingsen, der dedicerede ham sin »De lege naturæ«, omtaler ham som sin Velgører. Sit Bibliotek efterlod han til Roskilde Skole. - E. K. blev Ridder ved Frederik II.s Kroning 1559. Han var Ejeraf Fædrenegaardene Bustrup og Aastrup samt af Parter i Skernegaard og Bjørholm arvede efter den mødrene Slægt.
  Person-ID I3425  Reventlow
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Far Tyge Krabbe,   f. 1474, Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 2 aug. 1541, Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 67 år) 
  Mor Anne Nielsdatter Rosenkrantz,   f. 1495, Høgholm (tidl.: Bjørnholm), Tirstrup, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1 jun. 1550 (Alder 55 år) 
  Ægteskab 1505 
  Familie-ID F29390  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Karen Lykke   d. 1540, Soderup Kirke, Tølløse, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Ægteskab feb. 1539  Valden, , Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F28951  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Margrethe Andersdatter Reventlow,   f. 22 mar. 1525   d. 25 mar. 1606 (Alder 81 år) 
  Ægteskab 10 dec. 1542  Brahetrolleborg, (Rantzausholm), Brahetrolleborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Anne Krabbe,   f. 22 aug. 1552   d. 17 feb. 1618 (Alder 65 år)
  Familie-ID F30316  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsÆgteskab - 10 dec. 1542 - Brahetrolleborg, (Rantzausholm), Brahetrolleborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 15 feb. 1564 - Aastrup Kloster, Kirke Såby Sogn, Voldborg Herred, Holbæk Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Soderup Kirke, Tølløse, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  krabbe_erik_a.jpg
  krabbe_erik_a.jpg
  krabbe_lykke_reventlow.jpg
  krabbe_lykke_reventlow.jpg
  krabbe_erik.jpg
  krabbe_erik.jpg