Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Mads Jensen Medelfar

Mads Jensen Medelfar

Mand 1579 - 1637  (58 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Mads Jensen Medelfar 
  Fødsel 25 apr. 1579  Middelfart, Vends Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse
  • Sognepræst i Vejle, senere Biskop i Lund
  Død 14 maj 1637 
  Notater 
  • Medelfar, Mads Jensen, 1579-1637, Biskop, var født 25. April 1579 i Middelfart, hvor hans Fader, Jens Rasmussen, var Raadmand.

   1601 ell. 2 blev han Student, maaske fra Assens Skole; men da hans Kaar kun vare ringe, modtog han, efter 1603 at have erhvervet Bakkalavrgraden, den ham tilbudte Plads som Rektor i Svendborg. Efter et Aars Forløb blev han Kapellan ved St. Nicolai Kirke sammesteds. I denne Stilling vandt han i høj Grad Menighedens Yndest; men da han havde baade Lyst og Evne til grundigere Studier, opgav han 1606 sit Kald for at drage udenlands. I Wittenberg tilbragte han under flittig Studering o. 4 Aar, i det han dog gjorde kortere Udflugter til forskjellige andre Universiteter. Forsynet med et udmærket Vidnesbyrd fra sine Lærere i Wittenberg vendte han 1610 tilbage til Kjøbenhavn, hvor han i Okt. s. A. tog Magistergraden. Kort efter (Jan. 1611) blev han Sognepræst i Vejle og 1612 tillige Provst i Nørvangs Herred. 1613 blev han af St. Albani eller Graabrødre Menighed i Odense kaldet til dens Præst. Dette vakte imidlertid stor Fortrydelse i Vejle, og Menigheden her nedlagde Indsigelse derimod. I Følge Kongens Kjendelse maatte M. J. da efter et kortere Ophold i Odense gaa tilbage til Vejle. Men saa gjærne Beboerne i denne By end vilde holde fast paa den udmærkede Prædikant, nødtes de dog til at slippe ham, da Kongen selv 1614 kaldede ham til Sognepræst ved St. Nicolai Kirke i Kjøbenhavn. Her gjorde han sig snart bemærket som en Taler af Rang. Kansler Chr. Friis til Borreby sagde om ham: «Denne Præst kan med Føje kaldes en dansk Taler». 1615 kaldte Christian IV ham til Frederiksborg for at vie Kongen ved venstre Haand til Kirstine Munk. Aaret efter beskikkedes han til Hofpræst eller kongl. Konfessionarius. Som saadan havde han Bolig ved Frederiksborg Slot, hvor Hoffet mest opholdt sig, og 1617 aflagdes han med et Kanonikat i Roskilde. Endelig valgtes han 1620 til Biskop i Lund og kreeredes s. A. til Dr. theol.

   Som Biskop deltog M. J. i de Forhandlinger angaaende kirkelige Sager, der forefaldt i hans Tid, uden at noget Særstandpunkt hos ham bemærkes. Hans endnu bevarede Visitatsbog giver et fyldigt Billede af hans Tilsynsvirksomhed. Blandt kirkelige Handlinger, som han udførte, kan særlig mærkes Indvielsen af den skjønne Kirke i Christiansstad (1628), som Christian IV havde ladet bygge (s. «Encoenia sacra, eller Indvielsesprædiken, der H. Trefoldighedskirken i Christiansstad blev indviet», 1633). En lang Række Ligprædikener over Adelspersoner foreligger fra hans Haand. I sin Bispegjerning havde M. J. for øvrigt til Tider alvorlige Ubehageligheder. I Anledning af en Embedsbesættelse kom han saaledes 1629 i Strid med Holger Rosenkrantz til Glimminge, der paa en raa Maade skal have lagt Haand paa Biskoppen i hans eget Hus; og 1635 havde han den Tort, at en Landemodesdom, han havde fældet, underkjendtes af Herredagen, og han selv idømtes en Bøde paa 500 Rdl., der tilfaldt Frederiksborg Skole.

   M. J. døde 14. Maj 1637. Han var 3 Gange gift: 1. (1611) med Inger, Datter af Borgmester Jacob Leth i Odense; 2. (1617) med Margrethe Torlofsdatter, Adelsmanden Torlof Knudsens Datter; 3. (1620) med Mette, Datter af Borgmester Mikkel Vibe i Kjøbenhavn. Blandt hans Børn kan mærkes: Justitiarius Christian Madsen Lund (X, 423), den ældgamle Provst Raphael Lund i Norge og Gehejmeraad Mikkel Vibe til Freienfeld. Af Døtrene bleve 2 Stammødre til ansete Slægter (Worm og Numsen).

   Zwergius, Siellandske Cleresie S. 542 ff. Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I, 611 ff. Kirkehist. Saml. 4. R. V.

   H. F. Rørdam.

   _____________

  • Mads Jensen Medelfar, født 25. april 1579 i Middelfart, død 14. maj 1637, var superintendent i Lunds stift 1620-1637.

   Efter at have været rektor i Svendborg siden 1603 rejste Mads Jensen 1606 til Wittenberg for at studere videre, og blev der i fire år. Han vendte hjem og tog magisterseksamen i København 1610, hvorefter han blev præst i Vejle 1611. Trods protester fra folket i Vejle flyttede han til København 1614.

   Efter en tid som Christian 4.s hofprædikant på Frederiksborg Slot blev han 1620 valgt till superintendent i Lund. Han indviede kirken i Kristianstad 1628. 1629 blev han mishandlet i sit eget hjem af adelsmanden Holger Rosenkrantz i forbindelse med en embedsbesættelse. 1635 måtte han bøde 500 daler til Frederiksborgs skole, eftersom en dom som han afsagt blev underkendt af herredagen, tidens højeste domstol. Mads Jensen Medelfar var gift tre gange, og havde mange børn, bland hvilke må nævnes Michael Vibe.
  Person-ID I5194  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 25 maj 2020 

  Far Jens Rasmussen,   f. Skønnet 1550   d. 1593 (Alder 43 år) 
  Mor Gertrud Hansdatter Leth,   f. 1556   d. 1630 (Alder 74 år) 
  Familie-ID F221  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Inger Leth,   f. 1591   d. 14 apr. 1616 (Alder 25 år) 
  Børn 
  +1. Susanna Madsdatter Medelfar,   f. 1611, Vejle, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 aug. 1637 (Alder 26 år)
  Familie-ID F25677  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 25 apr. 1579 - Middelfart, Vends Herred, Odense Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  Mads Jensen Medelfar
  Mads Jensen Medelfar


Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7