Portrætter

Slægten Reventlow:

Vilhelmina Augusta Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön
(1704 - 1749)Andre slægter:

Karen Rostrup
(1560 - 1637)Slotte og Herregårde


fussingo2.jpg
fussingo2.jpgHeraldik


Grevskabet Valløs våben
Grevskabet Valløs våben

Grevskabet Valløs våben

Dronning Anna Sophie f. Reventlow blev i 1713 udnævnt til Grevinde af ValløGravsten og epitafier


Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)
Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)

Herunder hviler det forgjængelige af Anny Frederikke Sofie Cecilie Reventlow Født d. 14. april 1830 Gjenforenet d. 17. april 1853 med hendes for- udgangne Fader Greve Conrad Ditlev Reventlow. Dybt savnet og inderlig begrædt af hendes efterladte Moder og Søster.
Vær stærk i Troen og vær overbevist om at Gud gjør alt vel.
Dette var din sidste Bøn til din elskede Søster forinden din troende ved mange Lidelser lutrede fromme menneskekjærlige Sjæl i din unge Alder inddrog til det bedre Land hvorefter du længtes.
Over din frigjorte Aand, du kjære udbreder der sig her i de himmelske Boliger Jesu Fred og dit rette Fædrelands bedste Velsignelse.
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Albret Skeel

Albret Skeel

Mand 1572 - 1639  (66 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Albret Skeel 
  Fødsel 23 nov. 1572  Fussingø, Ålum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse
  • Lehnsmand
  Død 9 apr. 1639  Riberhus, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse 1 maj 1639  Ribe Domkirke, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • PHT 9 rk.1.bd. s 36: Danske og norske studerende i Padua: 1590 30.Okt. Albertus Schielius, Danus-Eqauratus og R.D.Senator. DAA 1901 s 415-16 Kopi af artikel (uden kildeangivelse) Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641 s.34, 44

   Skeel, Albert, 1572-1639, til Fussingø, Rigsadmiral, Søn af Rigsraad Christen S. (f 1595), blev født paa Fussingø 23. Nov. 1572. Fra sit n. Aar kom han i Viborg Skole, sendtes derefter 1585 paa en længere Udenlandsrejse, hvor han studerede i Strasburg, Padua og Siena, og drog hjem over Frankrig og England, uden at dog i alt Fald hans klassiske Uddannelse bar videre Frugter. Efter sin Hjemkomst til Danmark blev han 1594 Hof junker hos Christian IV, fulgte i denne Egenskab 1597 Kongen paa hans Brudefærd til Brandenborg og ledsagede det følgende Aar Kongens Broder Hertug Ulrik paa en Rejse til Frankrig, England og Skotland som hans Hofmester; ved denne Lejlighed var det vel, at han indskreves ved Universitetet i Orléans.

   1599 blev han Hofskjænk, var med paa Kongens Rejse til Nordkap og udnævntes til Skibshøvedsmand over en ved denne Lejlighed taget engelsk Prise. Det følgende Aar ledsagede han Kongen som dennes næstkommanderende over Skibet paa en dog ikke fuldført Rejse til Akershus.

   Efter sit Bryllup 5. Juli 1601 i Nyborg med Birte Friis, Datter af Niels Friis til Hesselager, forlod han Hoftjenesten, og han, der allerede tidligere havde været forlenet med Mariæ Klosters Provsti i Oslo (til 1603), fik nu det store Riberhus Len. Han vedblev dog ved forskjellige Lejligheder at være ved Kongens Side, saaledes 1603 ved hans Hylding i Hamborg og 1606 paa hans Rejse til England, hvor S. fungerede som Marskal. 1608 var han en af den jyske Adels befuldmægtigede ved Prins Christians Valg.

   1609 blev han udnævnt til Ritmester for Riberfanen, den saakaldte gule, af den jyske Rostjeneste og deltog med den i Kalmarkrigen. Han var under hele Krigen knyttet til Vesthtil han endelig fik Hjælp.

   I Dec. 1616 fik han Belønningen for sin tapre Færd og tillige store Beviser paa Kongens Gunst, i det han ikke alene blev Ridder af den væbnede Arm, men ogsaa Rigsraad og Rigsadmiral. I disse Egenskaber overdroges der ham i de nærmest følgende Aar forskjellige Hverv. Baade 1618 og 1619 sendtes han til Gottorp, 1620 til Bremen, og 1622 var han med ved Herredagen i Bergen; desuden synes han 1620 at have krydset i Nordsøen med en Eskadre.

   Da skete det mærkelige, at han paa Raadsmødet i Horsens i Jan. 1623 traadte tilbage fra sin Rigsadmiralsstilling. Ligprædikenen over ham fortæller det som bevirket ved Svagelighed; en Tradition, der vel ikke er fuldt paalidelig hjemlet og har forskjellige Former, men dog ikke rent kan afvises, vil derimod vide, at Grunden var et heftigt personligt Sammenstød mellem ham og Kongen; i en af Formerne,hvor Sammenstødet dog henlægges til 1627, hedder det, at han endog trak sit Sværd imod Kongen; tvivlsomt bliver det imidlertid, om der ikke foreligger en i alt Fald delvis Sammenblanding med ChristianIV's Strid med Broderen Jørgen S. i det sidstnævnte Aar. Hvorom alting er, Rigsadmiral var han ikke længere, men hans Anseelse og Anvendelse som Rigsraad blev ikke formindskede ved det skete.

   Der kom nu de strænge Aar med Fjendens Indfald i Halvøen, som bevirkede, at A. S. 1627-29 maatte forlade sit Len, og med Spænding mellem Konge og Raad. S. hørte uden Tvivl til dem inden for Raadet, der længtes efter Freden, og han blev ogsaa en af Kommissærerne ved Fredsmødet i Lybek 1629; gjentagne Gange rejste han her fra til Christian IV for at formaa ham til Eftergivenhed, hvad jo ogsaa lykkedes i Maj. Han vendte nu tilbage til sit Len og blev en af Kommissærerne til Undersøgelse af Forholdene i Jylland. Flere Gange benyttedes han i den følgende Tid til Forhandlinger med Gottorp, saaledes 1629, 1631 og 1632; 1634 var han paa Mødet i Kolding til Underhandlinger om Udvidelse af Unionen med Hertugdømmerne og 1637 paa Landdagen i Flensborg. Med Hensyn til Forholdet til Udlandet var han Modstander af en udfordrende Holdning over for Sverige, men har næppe spillet nogen st desuden Holbækgaard, Hessel og Katholm, alle i Jylland, og udvidede disse Godser ved Mageskifter med Kronen. Han var ogsaa en velstaaende Mand, der indskød betydelige Summer i det ostindiske Kompagni. Han roses for sin Godgjørenhed mod Kirker, Skoler og fattige. 9. April 1639 døde han paa Riberhus. Hans Enke overlevede ham til 31. Jan. 1652.
  Person-ID I5263  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 16 okt. 2021 

  Far Christen Skeel,   f. 2 aug. 1543, Hegnet, Tøndering, Skive, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 aug. 1595, Aakjær, Falling, Odder, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 52 år) 
  Mor Margrethe Ottesdatter Brahe,   f. ca. 1551, Knudstrup, Kågeröd, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 10 mar. 1614, Aakjær, Falling, Odder, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 63 år) 
  Ægteskab 7 nov. 1570  Helsingborg Slot, Helsingborg, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F27873  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Berte Nielsdatter Friis,   f. 27 feb. 1583, Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 jan. 1652, Fussingø, Ålum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 68 år) 
  Ægteskab 5 jul. 1601  Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Christen Skeel,   f. 27 jul. 1603, Riberhus, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 30 mar. 1659, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 55 år)
  +2. Otte Skeel,   f. 29 nov. 1605, Riberhus, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 maj 1644, Gjorslev, Store Heddinge, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 38 år)
  +3. Margrethe Skeel,   f. 1626, Riberhus, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 19 jul. 1647, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 21 år)
  Familie-ID F33045  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 23 nov. 1572 - Fussingø, Ålum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 5 jul. 1601 - Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 9 apr. 1639 - Riberhus, Ribe, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 1 maj 1639 - Ribe Domkirke, Ribe, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  skeel_albret1.jpg
  skeel_albret1.jpg
  skeel_albret.jpg
  skeel_albret.jpg
  * 1601 m. Berthe Friis (1583-1652)
  skeel_alb.jpg
  skeel_alb.jpg
  * 1601 m. Berthe Friis (1583-1652)