Portrætter

Slægten Reventlow:

Erik Mourier
(1908 - 1994)

* m. Naka Reventlow (1920-2001)


Andre slægter:

Ulrik Christian Gyldenløve
(1678 - 1719)Slotte og Herregårde


Dansted
Dansted

Ved Christian Ditlev Reventlows død i 1775 overgik Dansted til sønnen den senere statsminister greve Christian Ditlev Frederik Reventlow.
Under Christian Ditlev Frederik Reventlow oplevede Dansted en periode med fremgang. Han lagde nye fæstegårde til gården ved at føje fæstegodset fra Bukkehave gods til Dansted, der derved igen fik hovedgårdsstatus, ligesom han lod opføre et nyt stuehus. Det var desuden på Dansted, at C.D.F. Reventlow først iværksatte sine landboreformer. Han introducerede således det holstenske kobbelbrug, ligesom han drænede jorden, øgede jordtilliggendet og oprettede et teglværk.
I 1773 fik C.D.F. Reventlow kongelig tilladelse til at indlemme Dansted under grevskabet Christianssæde, som ligeledes var ejet af greve Reventlow, og gården kom derefter til at indgå i række af forpagtergårde på grevskabet. Allerede i 1812 blev Dansted på grund af økonomiske vanskeligheder igen udskilt fra Christianssæde og solgt. Den indkomne kapital skulle benyttes til afbetaling af gæld på grevskabet og til forbedringer på de andre forpagtergårde under grevskabet.


Heraldik


Reventlow, Christian Ditlev 1671-1738
Reventlow, Christian Ditlev 1671-1738

Ridder af Dannebrog

Symbolum: Cum Deo et TemporeGravsten og epitafier


Ludvig Eduard Reventlow og Benedicte Reventlow f. Ulvsparre Bech
Ludvig Eduard Reventlow og Benedicte Reventlow f. Ulvsparre Bech

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Josias Rantzau

Josias Rantzau

Mand 1609 - 1650  (40 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Josias Rantzau 
  Fødsel 18 okt. 1609  Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse
  • Officer
  Family Line VI. Linjen Breitenburg 
  Kilde
  • DAA 1930 p46
  Titel
  • Marskal af Frankrig
  Død 14 sep. 1650  Paris, Frankrig Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 

  • Rantzau, Josias, 1609-50, fransk Marechal, Søn af Breide R. til Bothkamp og Øllegaard Sophie v. Qualen, født 18. Okt. 1609, tjente allerede i sin tidligste Ungdom i Prinsen af Oraniens Livvagt, hvorefter han gik i Christian IV's Tjeneste, var saa en kort Tid ansat ved et svensk Regiment, som han forlod for at tjene Kejseren. Snart efter træffes han igjen paa svensk Side og udviste ved forskjelligeLejligheder saa stor Tapperhed og Krigerdygtighed, at han efter Slaget ved Pfaffenhofen (1633), hvor han anførte de svenske Bagtropper, avancerede til Generalmajor. 1635 tilbød han sin Tjeneste til Kongen af Frankrig, der meget snart gjorde ham til Oberst. Ved Pariser-Hoffet vakte den tapre, belevne og udmærket smukke unge Mand stor Opsigt ved sin blonde Skjønhed, der endog skal have faldet mere iDronningens Smag, end godt var. Men hans egentlige Tumleplads var i Felten, og her kommanderede han snart i Franche-Comté, snart ved Rhinen og ved den flanderske Grænse, altid med glimrende Tapperhedog oftest med godt Resultat; imidlertid synes dette dog snarere at skyldes hans ubændige Mod og hensynsløse Gaaen paa end virkelig Feltherrekunst. 2 Gange blev han tagen til Fange: af Spanierne ved Honnecourt (1642) og Aaret efter af de kejserlige ved Tuttlingen; men begge Gange kom han snart igjen paa fri Fod og fortsatte sit Krigerliv med samme Held som forhen og udnævntes endelig 1645 til Marechal af Frankrig, en for en Udlænding sjælden Ære. Senere blev han Gouvernør over den 1646 erobrede Fæstning Diinkerken. Under Frondens Uroligheder blev han paa Mazarins Foranstaltning sat i Fængsel, men frikjendtes og døde snart efter i Paris, 14. Sept. 1650, knap 41 Aar gammel.

   R. er en af de æventyrligste Skikkelser fra Trediveaarskrigens Tid. Han var fra Naturens Haand udrustet med herlige Legems-og Aandsegenskaber; en samtidig kalder ham den smukkeste og tapreste Adelsmand, som nogen Sinde har været til, og lægger til, at naar man saa ham, skulde man sige, at han var født til at befale. Hans Vaabenfærdighed var glimrende og hans Held saa paafaldende, at Sagnet vil forklare det ved, at han paa sit Sværdfæste bar et Stykke fortryllet Guld. Desuagtet skal han have haft 60 Saar paa sit Legeme, og sikkert er det i hvert Fald, at af de Lemmer, han fra Fødselen havde 2 af, havde han ved sin Død kun ét, saaledes som man ogsaa ser ham fremstillet paa det af en fransk Maler i det 19. Aarhundrede udførte Fantasiportræt. Bekjendt er den franske Gravskrift over ham, der begynder med disse Linjer:

   Du corps du grand Rantzau tu n'as qu'une des parts, l'autre moitié resta sur les plaines de Mars.

   Han talte de vigtigste evropæiske Sprog med Lethed og var fremragende som Ingeniør. Men hans Karakter var ikke tiltalende; troløs, heftig og spodsk var han lige saa ubehagelig mod Ven som mod Fjende;hengiven til Udsvævelser, især til Drik, forkortede han sit Liv. Ved sin Ødselhed satte han sit Fædrenegods Bothkamp i Holsten over Styr samt den store Medgift, han fik med sin Hustru, Helvig Margrethe Elisabeth Rantzau, en Datter af hans Faders Fætter, ovfr. anførte Gert R. Begge Ægtefæller antoge Katholicismen, og efter R.s Død stiftede den barnløse Enke Jomfru Maries Bebudelsesorden i Paris, men forlod snart Frankrig og oprettede 1666 et Kloster, Bethlehem, i Hildesheim, hvor hun levede som Abbedisse til sin Død 1706.

   ______________________________________

   Josias Rantzau, Herr auf Bothkamp, (* 18. Oktober 1609 auf Gut Bothkamp b. Kiel ; †14. September 1650 in Paris ) war ein deutscher Heerführer, Marschall von Frankreich und eine der abenteuerlichsten Gestalten des Dreissigjährigen deutschen und gleichzeitigen spanisch-niederländischen Krieges. Er soll nach und nach 60 Wunden davongetragen haben, verlor ein Auge, ein Ohr, einen Arm und ein Bein.

   Josias wurde als Enkel von Paul, dem jüngeren Sohn des Johann , auf Gut Bothkamp bei Kiel geboren und war vermählt mit der jüngsten Tochter des dänischen Statthalters Gerhard , Hedwig Margarethe Elisabeth. Beide Gatten traten in Frankreich zur katholischen Kirche über, das holsteinische Stammgut ging im Konkurs verloren, und die Ehe blieb kinderlos.

   In früher Jugend diente er unter dem Prinzen Moritz von Oranien und unter König Christian IV. von Dänemark , dann bei den Schweden, den Kaiserlichen und wieder bei den Schweden bis er 1635 in französische Dienste trat und am Pariser Hofe durch seine blonde Schönheit auffiel. Er kommandierte bald in der Franche-Comté , bald am Rhein und an der flandrischen Grenze; scheint aber im ganzen mehr eine ungestüme und vielfach erfolgreiche Tapferkeit, als wirkliche Feldherrnkunst besessen zu haben.

   Bei Honnecourt , am 18. Mai 1642 , wurde er von den Spaniern und bei Tuttlingen , am 28. November 1643 , von den Kaiserlichen gefangengenommen, am 30. Juni 1645 zum Marschall von Frankreich und zum Gouverneur der 1646 eroberten Festung Dünkirchen ernannt. Während der Unruhen der Fronde wurde er auf Mazarins Veranlassung in der Bastille gefangen gesetzt, aber freigesprochen und starb kurz darauf inParis.
  Person-ID I5592  Reventlow
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Far Breide Rantzau,   f. 1563   d. 1639 (Alder 76 år) 
  Mor Øllegaard Qualen   d. 29 jun. 1631, Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Ægteskab sep. 1589 
  Familie-ID F34710  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Hedevig Margrethe Elisabeth von Rantzau,   f. 1627   d. 1706, Hildesheim, , Bethlehem Kloster Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 79 år) 
  Ægteskab ca. 1650 
  Familie-ID F30174  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 18 okt. 1609 - Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 14 sep. 1650 - Paris, Frankrig Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  rantzau_josias2.jpg
  rantzau_josias2.jpg
  rantzau_josias1.jpg
  rantzau_josias1.jpg
  rantzau_josias.jpg
  rantzau_josias.jpg