Portrætter

Slægten Reventlow:

Ebba Reventlow
(1891 - 1971)Andre slægter:

Benedicte Ulfsparre Bech
(1857 - 1938)Slotte og Herregårde


erholm2.jpg
erholm2.jpgHeraldik


reventlow_segl_1320.jpg
reventlow_segl_1320.jpgGravsten og epitafier


Reventlow_Teresita.jpg
Reventlow_Teresita.jpg

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Gregers Krabbe

Gregers Krabbe

Mand 1594 - 1655  (61 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Gregers Krabbe 
  Fødsel 12 jan. 1594  Vesløsgård, Thisted, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse 1626-1655  Thorstedlund, Aarestrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Arvede Torstedlund efter faderen. Gregers Krabbe var en travl mand, der ikke havde meget tid til overs til at beskæftige sig med Torstedlund, men han udvidede dog jordtilliggendet noget og oprettede et såkaldt hospital for sognets fattige og en skole for børnene. 
  Beskæftigelse 1651-1655  Akershus, Oslo, Norge, Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Statholder i Norge  
  Død 20 dec. 1655  Akershus, Oslo, Norge, Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Aarestrup Kirke, Aalborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Krabbe, Gregers, 1594-1655, til Torstedlund, Statholder i Norge, Søn af Niels K. og Vibeke Ulfstand, blev født 12. Jan. 1594 paa Vesløsgaard.

   14 Aar gammel sendtes han til Udlandet, studerede i Leipzig, Strasburg og Padua og blev borte i 9 Aar. Ved sin Hjemkomst 1617 blev han Sekretær i Kancelliet, forlenedes 1623 med Pandumgaard (til 1640)og fungerede som øverste Sekretær fra 1623-25.

   I Efteraaret 1625 blev han sendt til Bremen, fulgte det følgende Aar Kongen i Krigen i Tyskland og ledsagede 1628 Hertug Frederik i Begyndelsen af hans Udenlandsrejse. Imidlertid havde han 1627 faaetHindsgavl Len, som han 1639 ombyttede med Riberhus.

   Fra Sept. 1638 til Febr. 1639 og atter fra Dec. s. A. var han Krigskommissær ved de til Hertugdømmerne sendte saakaldte Unionstropper. I Maj 1640 optoges han i Rigsraadet; som Medlem af dette hørte han til det Parti, som var stemt for en forsonlig Politik over for Generalstaterne og Hamborg, hvilken Anskuelse han særlig lagde for Dagen i et Indlæg fra Dec. 1641. Kongen havde oprindelig i Sommeren1640 tænkt paa at stille ham i Spidsen for et Gesandtskab til England, men han maatte finde sig i kun at følge med som andet Medlem af dette, medens Corfits Ulfeldt blev Leder af Ambassaden, der varede fra Avg. til Dec.

   1641-42 var han med Valdemar Christian paa hans første Rejse til Rusland og forhandlede i Juli 1643 med gottorpske deputerede i Kolding om Forlængelse af Unionen. I Avg. blev han sendt med Just Høg som Gesandt til Fredskongressen i Osnabrück, en Sendelse, der dog afbrødes ved Sveriges Fredsbrud, saaledes at han allerede vendte hjem i Jan. 1644; i Avg. s. A. forhandlede han med de nederlandske Gesandter i Kjøbenhavn, og i Sept. blev han udnævnt til Landkommissær i Jylland. Ved Frederik III's Kroning 1648 blev han Ridder, men den største Embedsstilling opnaaede han i Juli 1651, da han blev Hannibal Sehesteds Efterfølger som Statholder i Norge og i denne Egenskab fik Akershus Len i Steden for Riberhus.

   Til hans forskjellige Virksomheder er ikke knyttet nogen Gjerning, der vidner om særligt Initiativ eller Talent, men han vidste at gjøre sig afholdt af sine undergivne, saaledes at endog Bønderne i Hindsgavl Len omtalte ham med Velvilje, skjønt han forøgede deres Arbejde til Ladegaarden; hans Billede gjør et fint og forstandigt Indtryk. -- Han blev gift 1. (12. Sept. 1630) med Helvig Corfitsdatter Rud (d. Natten mellem 23. og 24. Nov. 1638) og 2. (1. Febr. 1640) med Dorthe Daa (d. 28. Maj 1675), Datter af Rigsadmiralen Claus D. (IV, 127). Han selv døde 20. Dec. 1655 paa Akershus.

   Kilde: Dansk Biografisk Leksikon - Bind IX (1895)
   ________________________________

   Gregers Krabbe var ejeren, adelsmanden på Torstedlund, som oprettede skole og hospital i Aarestrup.

   Her er en lille bid fra Helle Serup: Fattige børn til forfremmelse - fortællingen om Danmarks ældste folkeskole - udgivet af Jysk Lokalhistorisk Forlag i anledningen af Aarestrup Skoles 350 års jubilæum 11. februar 1998.:

   ”Gregers Krabbe var uden tvivl under stor indflydelse af Christian IV. Han var den første konge, om hvem vi ved, at han interesserede sig for skolesagen. Han udstedte i sin regeringstid et kongebrev med et ønske om, at der i de store landsbyer skulle være en skolemester og et lille skolehus, hvor ungdommen kunne undervises. Aarestrup Skole er et af de eneste resultater af dette kongebrev, og måskeblev den oprettet netop på dette tidspunkt for at ære den aldrende og syge konge.

   Gregers Krabbes skole blev oprettet til gavn for både drenge og piger. Den var fra starten en skole for folket - en folkeskole.”

   ________________________________

   Gregers Krabbe til Torstedlund, var en gammel ven af Anders Bille, bl.a. fra, da det skib, som førte Valdemar Christian og hans hofstat, som Gregers Krabbe havde ledet, hjem fra Rusland 1642, på Øseltog Anders Bille med bort fra de mange ubehageligheder, han der som lensmand havde været udsat for. Endvidere var han gift med en datter af Corfits Rud, Anders Billes gamle kompagnichef, og havde efter ham 1630 fået Enggården (nu Gyldensteen, Skovby herred), der vel lå noget borte fra Anders Billes gårde, men dog indenfor samme landsdel. 1632 var han desuden bleven løjtnant i Henning Valkendorfs rytterkompagni, der udskiltes fra Anders Billes. 1644 var han bleven landkommissær i Jylland, hvilken post han beklædte, indtil han 1651 blev statholder i Norge.

   ________________________________

   I 1611 førtes Gregers Krabbes moder Vibeke Ulfstands lig fra Viborg domkirke til Aarestrup kirke. I 1637 bygger Gregers Krabbe hospitalet ved kirken og dør som Norges statholder 1655 og begravedes i kirkens sydkapel
  Person-ID I5735  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 28 jan. 2018 

  Far Niels Krabbe,   f. før 1560   d. eft. 1597 (Alder > 38 år) 
  Mor Vibeke Ulfstand,   f. 12 jun. 1559, Sønder Vosborg, , Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 2 apr. 1611, Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 51 år) 
  Ægteskab 25 okt. 1590  Gudumlund, Gudum, Aalborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F32649  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Helvig Rud,   f. 11 okt. 1613, Hindsgavl, Middelfart, Vends Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 23 nov. 1638, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 25 år) 
  Ægteskab 12 sep. 1630  Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Birgitte Gregersdatter Krabbe,   f. 1634, Hindsgavl, Middelfart, Vends Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1685, Egholm Slot, Sæby Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 51 år)
  Familie-ID F28910  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Dorthe Clausdatter Daa,   f. 14 jul. 1617   d. 28 maj 1675 (Alder 57 år) 
  Ægteskab 1 feb. 1646  Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Helvig Krabbe,   f. 24 jun. 1647, Riberhus, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 jun. 1697, Vrejlev Kloster, Vrå, Hjørring, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 49 år)
  Familie-ID F29740  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 12 jan. 1594 - Vesløsgård, Thisted, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 12 sep. 1630 - Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 1 feb. 1646 - Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Arvede Torstedlund efter faderen. Gregers Krabbe var en travl mand, der ikke havde meget tid til overs til at beskæftige sig med Torstedlund, men han udvidede dog jordtilliggendet noget og oprettede et såkaldt hospital for sognets fattige og en skole for børnene. - 1626-1655 - Thorstedlund, Aarestrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Statholder i Norge - 1651-1655 - Akershus, Oslo, Norge, Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 20 dec. 1655 - Akershus, Oslo, Norge, Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Aarestrup Kirke, Aalborg, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  krabbe_gregers.jpg
  krabbe_gregers.jpg
  * 1630 m. Helvig Rud (1613-1638)~~* 1646 Dorthe Daa (1617-1675)