Portrætter

Slægten Reventlow:

Benedicte Cathinka Hilda Susanne Emilie Marie Margrethe Anastasia Reventlow
(1911 - 1991)Andre slægter:

Ulrich , Hertug af Mecklenburg-Schwerin
(1528 - 1603)Slotte og Herregårde


Christianssæde
Christianssæde

Kilde: Danske Herregårde.

Christianssæde - der oprindeligt hed Taastrup - var fra 1729 til 1924 hovedsæde i grevskabet Christianssæde for familien Reventlow.

I perioden 1729 til 1741 hed grevskabet Christiansborg.

Christian Ditlev Frederik Reventlow indførte store forbedringer i landbruget på grevskabet. Det var fx i hans tid, at de store landboreformer fandt sted her forud for de nationale tiltag, hvor bl.a. bøndergodset overgik til arvefæste og udskiftningen og udflytningen af landsbyfællesskaberne gennemførtes.

Også i sin politiske karriere lykkedes det for Christian Ditlev Frederik Reventlow at forbedre bøndernes forhold, idet han var med til at nedsætte Den Store Landbokommission i 1786, der bl.a. havde stavnsbåndets ophævelse til følge. Christianssæde blev da også det første gods på Lolland der afløse hoveriet, dvs. det arbejde som fæstebønderne skulle udføre som betaling for fæstegården blev omsat fra fysisk arbejde til et pengebeløb. I 1827 døde Christian Ditlev Frederik Reventlow på Christianssæde, selv om hans egentlige bopæl var Pederstrup, som op igennem 1800-tallet blev familien faste opholdssted på Lolland.Heraldik


Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827
Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827

Ridder af Elefanten

Symbolum: UDEN DYD, INGEN FRYD

Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 2, s 48, OrdenskapitletGravsten og epitafier


Reventlow, Iven Eduard
Reventlow, Iven Eduard

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Tage Ottesen Thott

Tage Ottesen Thott

Mand 1580 - 1658  (77 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Tage Ottesen Thott 
  Fødsel 6 jul. 1580  Eriksholm (nu: Trolleholm), Skaane, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Bopæl Næs Og Eriksholm Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Død 14 feb. 1658  Børringe Kloster, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse 3 apr. 1658  Malmö, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Han var søn af Otte Thott og Sophie Brahe, blev født den 27. maj 1580 på farens gods Eriksholm i Skåne. I sit 11. år var han page ved hoffet. 1599 tog han på udenlandsrejse; efter at være fulgt gennem Hertugdømmerne af sin mor tog han først ophold i Heidelberg og rejste i 1601 gennem Schweiz, Frankrig, hvor han blandt andet var i Orleans, og de Spanske Nederlande til England, hvorfra han over Holland kom hjem 1603. Efter hjemkomsten blev han hofjunker og fulgte derefter Christian IV på hans rejser, således 1603 til hyldningen i Hamborg og 1606 til Braunschweig og England; han igen i England i 1605 i rigsråden Henrik Ramels følge.

   26. oktober 1606 blev Tage Ottesen Thott gift med statholderen Breide Rantzaus datter Helvig, der havde været kammerjomfru hos dronningen, og forlod tjenesten ved hoffet. 1608 blev han lensmand i Laholm Len, deltog i Kalmarkrigen, først som korporal, senere som løjtnant og endelig som ritmester ved den hallandske Rostjeneste; 1612 var han til forhandling i Søvid angående udveksling af danske og svenske fanger; samme år ombyttede han Laholm med Landskrone Len. Men imidlertid var hans Hustru død 23. Avg. 1611, og han ægtede derpå 15. oktober 1615 Kirstine Ovesdatter Urup til Bjersøholm og efter hendes Død (1. Marts 1620) 22. juni 1623 Karen Knudsdatter Gyldenstjerne. Også dette tredje ægteskab blev dog kortvarigt, i det hun døde 13. november 1628, og 17. august 1633 giftede han sig atter, denne gang med Jytte Laxmandsdatter Gyldenstjerne (død 26. november 1650).

   1619 havde han fået Sølvitsborg Len i stedet for Landskrone, var 1622 en af kommissærerne, der forhandlede med de Skånske købstæder om oprettelsen af kompagnier til handel med Spanien og blev i 1624 optaget i Rigsrådet. Samme år sendtes han til Retterting på Gotland og til Hertug Ulriks Begravelse i Biitzow; 1625 fik han medtilsynet med mulige svenske angreb på Skåne og blev en af de nye krigskommissærer i Skåne. I oktober 1626 kaldtes han til Christian IV i Tyskland, udnævntes til generalkommissær ved hæren dér og beholdt denne stilling til fjendernes indfald i halvøen i sommeren 1627, han var også tilstede ved landdagene i Rensborg i november 1626 og juli 1627, men var en stor del af tiden ikke rask. Efter sin hjemkomst sendtes han i december 1627 som gesandt til Stockholm, kom tilbage den følgende januar og blev 1628 generalkommissær i Danmark; samme år samlede han rostjenesten i Skåne.

   1631 var han på ny til Retterting på Gotland og ombyttede 1632 Sølvitsborg med det anselige Malmøhus Len; 1633 blev han Ridder af Elefantordenen. I 1632 betroedes der ham en vigtig udsendelse til Gustav Adolf i Tyskland; han traf denne i lejren udenfor Ingolstadt, men opnåede ikke at formå den svenske konge til at antage Christian IV's fredsmægling. Lige så frugtesløst blev hans gesandtskab i begyndelsen af 1636 til Stockholm, hvor han skulle påvirke den svenske regering til fred; 1637 repræsenterede han kongen i Polen ved kong Vladislavs bryllup. Da krigen med Sverige udbrød i december 1643, fik han sammen med Christoffer Ulfeldt den øverste inspektion i Skåne, men spillede ingen videre rolle under krigen; som regel opholdt han sig på Malmøhus. Han var også ved at blive en gammel mand, der ikke passede til de nye forhold; 1651 afstod han Malmø Len til sin søn Otte og fik de mindre vigtige Len Börringekloster og Lindholm Len; i den følgende tid synes han kun sjælden at have givet møde i Rigsrådet.

   Tage Ottesen Thott var en af de mest ansete adelsmænd og den største godsejer i Skåne; ved arv og køb og igennem sine ægteskaber sad han inde med Eriksholm, Bjersøholm, Skabersø, Barsbæk, Herrestad, Flakkerup, Ulstrup og flere Gårde; i Ligprædikenen over ham hedder det også, at han var «ligesom en Konge udi Skåneland». Han følte i høj Grad sin aristokratiske Stilling og var på post imod ethvert angreb af Kongerne og Statsmagten på Rigsrådets og Adelens Rettigheder; 1631 modsatte han sig bestemt Christian IV's Plan om Rådernes særskilte Votering og 1650 Tanken om, at Prins Christian ikke behøvede at vælges til Norge; han var 1648 en modstander af Hannibal Sehested og sigtedes 1653 for at have forbudt sine Bønder at møde til Landmilitsøvelser. Der var tillige noget gammeldags over ham; i flere Henseender minder han mere om det 16. århundredes Mænd end om sin Samtids; skjønt han havde været knyttet til Hoffet og oftere havde været i Udlandet, manglede han finhed og slebenhed i manerer og Adfærd; på Sendeisen til Polen 1637 vakte han stort Anstød ved sin støjende og voldsomme Optræden. At han ikke heller kunde forsone sig med alle den nyere Politiks Vendinger, viser hans Uvilje mod Valdemar Christians påtænkte Ægteskab med en russisk Prinsesse; Greven, sagde han, behøvede da ikke at gifte sig med en barbarisk Kone. Derimod roses han for Ligefremhed i Udtryksmåde og for Jævnhed over for Folk af de lavere Stænder, og hos Gejstligheden var han vel anskreven; helt uden litterær Interesse har han ikke heller været, idet han anviste Vitus Bering (II, 120) Bolig på Skabersø. Med berettiget Ængstelse havde han set Fredsbruddet med Sverige 1657 og var en af de få Rigsråder, der ikke gave Samtykke til Krigserklæringen. Han levede også længe nok til at blive Vidne til dennes ulykkelige Følger, men undgik dog at se sin Provinses Tab beseglet ved Roskildefreden, i det han døde kort før den, Natten mellem 13. og 14. Febr. 1658.
  Person-ID I5835  Reventlow
  Sidst ændret 3 okt. 2015 

  Far Otte Thott,   f. 1543, Eriksholm, Aagerup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 23 mar. 1588, Eriksholm, Aagerup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 45 år) 
  Mor Sophia Ottesdatter Brahe,   f. 1559   d. 1643, Helsingør, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 84 år) 
  Ægteskab 1579  Hennes, Sverige, Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F30188  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Helvig Rantzau,   f. 29 nov. 1589, Brahetrolleborg, (Rantzausholm), Brahetrolleborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 22 aug. 1611 (Alder 21 år) 
  Ægteskab 26 okt. 1606  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Otto Thott,   f. 21 nov. 1607, Eriksholm, Aagerup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 10 sep. 1656, Malmöhus, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 48 år)
   2. Sophie Thott,   f. ca. 1609, Eriksholm (nu: Trolleholm), Skaane, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. dec. 1628 (Alder 19 år)
   3. N.N. Thott,   f. ca. 1611, Eriksholm (nu: Trolleholm), Skaane, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. ca. 1611 (Alder 0 år)
  Familie-ID F25943  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Kirsten Urup,   f. 5 jun. 1594, Ovesholm, Sverige, Traane,Christianstad Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 5 mar. 1620, Solvitsborg, , Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 25 år) 
  Ægteskab 15 okt. 1615  Malmö, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Anders Thott,   f. 20 mar. 1617, Eriksholm (nu: Trolleholm), Skaane, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. ca. 1638, Siena, Italien Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 20 år)
   2. Breide Thott,   f. 30 aug. 1618, Eriksholm (nu: Trolleholm), Skaane, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 13 okt. 1619, Eriksholm, Aagerup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 1 år)
  Familie-ID F33976  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 3 Karen Gyldenstierne,   f. ca. 1605, Ringkøbing, Danmark, Tim Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 13 nov. 1628, Eriksholm (nu: Trolleholm), Skaane, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 23 år) 
  Ægteskab 22 jun. 1623  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Ove Thott,   f. 7 feb. 1626, Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 25 sep. 1666 (Alder 40 år)
  Familie-ID F34388  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 4 Jytte Gyldenstierne,   f. 29 aug. 1613, Kristianstad, Sverige, Biersgård,Graamanstorp Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 nov. 1650 (Alder 37 år) 
  Ægteskab 17 aug. 1633  Biersgård (el Bjersgaard), Norra Åsbo Herred, Helsingborg Len, Skåne,Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F33599  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 6 jul. 1580 - Eriksholm (nu: Trolleholm), Skaane, Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 26 okt. 1606 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 15 okt. 1615 - Malmö, Skåne, Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 22 jun. 1623 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 17 aug. 1633 - Biersgård (el Bjersgaard), Norra Åsbo Herred, Helsingborg Len, Skåne,Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 14 feb. 1658 - Børringe Kloster, Skåne, Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 3 apr. 1658 - Malmö, Skåne, Sverige Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  thott_tage_1580_1658.jpg
  thott_tage_1580_1658.jpg
  thott_tage_1580_1658a.jpg
  thott_tage_1580_1658a.jpg