Portrætter

Slægten Reventlow:

Friedrich (Fritz) Reventlow
(1755 - 1828)

Friedrich (Fritz) Graf von Reventlow, Diplomat, Gutsbesitzer, geb. 31.1.1755 in Altenhof, gest. 26.9.1828 in Emkendorf; 1769-1773 Jurastudium in Göttingen, 1773 Beisitzer ohne (Auskultant) und 1775 mit Stimmrecht in der Regierungskanzlei Glückstadt, 1778 dritter Zivildeputierter im Admiralitätskollegium in Kopenhagen, 1779 Vermählung mit der 16-jährigen Julia von Schimmelmann, 1780 Gesandter in Stockholm, 1784 Gesandter in London, 1787 aus gesundheitlichen Gründen seiner Frau zurückgetreten, 1789 nach Emkendorf gezogen. Literatur: Historische Landeshalle für Schleswig-Holstein (Hrsg.): Katalog der Portraitsammlung mit kurzen Biographien. Gruppenbilder, Kiel: A. F. Jensen, 1903 Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck (=Band 7), Neumünster: Wachholtz Verlag 1985


Andre slægter:

Dorte Skeel
(1547 - 1578)

Epitafium i Vinderslev kirke "Gud bevare mig og mine i disse farlige dage", lod Karen Krabbe skrive under portrætterne af sin afdøde mand, Niels Skeel, sig selv og deres børn på et malet epitafium fra 1556 i Vinderslev kirke. Fru Karens ønske var omsonst, hendes søn Hans Skeel, faldt med sværd i hånd ved Svarterå d. 20. oktober 1565.


Slotte og Herregårde


Krengerup
KrengerupHeraldik


reventlow_segl_1469.jpg
reventlow_segl_1469.jpgGravsten og epitafier


Hilda Reventlow
Hilda Reventlow

Inskription:

(Forsiden) 
Comtesse Hilda S: Ch: Reventlow * 20/5 1828, † 29/1 1900 
Stiftsdame i Vallø. 
Hofdame hos H.M. Dronning Louise af Danmark 

(Bagsiden) 
Hvor stor var ikke din Kjærlighed --- Velsignet være dit Minde

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Claus Reventlow

Claus Reventlow

Mand 1693 - 1758  (64 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Claus Reventlow 
  Fødsel 3 dec. 1693  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Ordner Ordenen “de l’union parfaite” 
  Ordenen de l'Union Parfaite
  Ordenen de l'Union Parfaite
  Ordenen de l'Union Parfaite (også kendt som "Troskabsordenen" og "In Felicissimæ Unionis Memoriam Ordenen") blev indstiftet den 7. august 1732 af Dronning Sofie Magdalene i anledning af kongeparrets 11 års bryllupsdag. Ordenen kunne tildeles både mænd og kvinder og blev båret i et bånd på brystet - for kvindernes vedkommende i en sløjfe.
  Ordner Frederiksborg Slot, Hillerød, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Ridder af Elefanten 
  Elefantordenen
  Elefantordenen
  Reventlow, Claus 1693-1758
  Reventlow, Claus 1693-1758
  Ridder af Elefanten

  Symbolum: "Conscia - Mens - Recti"

  Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 1, side 281, Ordenskapitlet

  Ordner 11 okt. 1729 
  Hvid Ridder
  Symbolum: CONSCIA - MENS - RECTI 
  Ridder af Dannebrog
  Ridder af Dannebrog
  Family Line III. Den ældre meklenborgske linje 
  Død 10 maj 1758  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Medalje
  Medalje
  Over Højesteretjustitiarius Claus Reventlow, der døde den 10. Maj 1758, lod hans Enke Arbien udføre en Portraitmedaille, hvis Bagside viste Retfærdighedens Tempel, hvis ene Søjle (Støtte og Pryd: Fulcimen et decus) var faldet. »Enke Fruen lod meget faa Exemplarer slaae og vilde ikke, den skulde blive gemeen« . Suhms Oplysning, at Medaillen var bekostet af Assessorerne i højeste Ret, er saaledes ikke rigtig. I December 1759 gav Kongen Tilladelse til Prægning af Medailler over afgangne Geheimeraad Reventlou.
  Begravelse Katharinenkirche, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Am 19. Januar 1736 hatte Claus Reventlow eine Seitenkapelle der Lübecker Katharinenkirche vom Segeberger Amtmann Hans Rantzau (ca. 1685–1744) erworben, die davor schon sein Vater Friedrich von Reventlow seit 1708 besessen hatte. Das Motiv für den Erwerb in der Katharinenkirche (und nicht im Dom oder in einer Kopenhagener Kirche) bleibt unklar. Hier wurde 1747 zunächst seine erste Frau Christiane Barbara beigesetzt. Nach seinem Tod wurde Claus Reventlows Leichnam per Schiff nach Lübeck überführt, wo er am 18. Juli eintraf und unter zweistündigem Trauergeläut des Doms in die Katharinenkirche gebracht wurde. Die Umgestaltung der Kapelle im Rokoko-Stil mit Stuckaturen und einem neuen schmiedeeisernen Gitter zog sich bis 1759 hin. In der Kapelle fand ein monumentaler Marmorsarkophag Aufstellung, den der Kopenhagener Holfbildhauer Simon Carl Stanley gefertigt hatte. Er trägt auf der oberen Fläche ein Kruzifix sowie eine Schriftrolle mit den Namen und Titeln des Verstorbenen. Den seitlichen Schmuck bilden 32 Ahnenwappen und Kartuschen mit Namen. An den Ecken flankieren vier lebensgroße Marmorstatuen den Sarkophag. Es sind weibliche Gestalten, die die drei theologischen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung sowie die Tugend der Gerechtigkeit (Justitia) verkörpern. Vor dem Marmorsarkophag zum Kirchenschiff hin wurde später der aus Kupfer gefertigte Sarkophag seiner 1771 plötzlich in Osterrade verstorbenen zweiten Frau Charlotte Dorothea aufgestellt.Zu einem unbekannten Zeitpunkt im 20. Jahrhundert wurde dieser entfernt.

   Kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_von_Reventlow
  Sarkofag, St. Catharine Kirke, Lübeck, Tyskland
  Sarkofag, St. Catharine Kirke, Lübeck, Tyskland
  Claus Reventlow (død 1758) og Charlotte Dorothea Scheel von Plessen (død 1771)
  Reventlow chapel in St. Katharinen, Lübeck
  Reventlow chapel in St. Katharinen, Lübeck
  burial place of Claus Reventlow (1693-1759) and his wife Charlotte Dorothea nee von Plessen (+ 1789). The marble sarcophagus is the work of Simon Carl Stanley
  Notater 
  • BESIDDELSER: Eskær, Astrup, Skivehus, Osterade og Kluvensiek

   Reventlow, Claus, 1693-1758, Højesteretspræsident, var Søn af Gehejmeraad Frederik R. (d. 1728) og fødtes 3. Dec.1693, studerede fra 1711 ved tyske Universiteter, var først Kammerjunker, udnævntes 1727 til Kammerherre og blev Aaret efter Amtmand over Skanderborg og Aakjær Amter samt 1730 Stiftamtmand i Aalborg Stift og Amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup Amter. 1736 blev han Assessor i Højesteret og Hofretten og samme aar Gehejmeraad samt 1747 Gehejmekonferensraad. 1748 blev han Præsident i Højesteret. 1729 fik han det hvide Baand, blev 1748 Ridder af Elefanten og fik 1751 Enkedronningens Orden. 1756, da der skulde finde Valg Sted af en Koadjutor som eventuel Efterfølger af Fyrstebiskop Frederik August i Lybek, gjorde R., der var Domprovst i Lybek, ligesom han var Verbitter for Klosteret i Itzeho, paa Kongens Vegne med Energi og Dygtighed Arveprins Frederiks Kandidatur gjældende over for det gottorpske Huses Prætentioner. Det lykkedes ogsaa at indsætte Prinsen trods Kejserhoffets Modstand.

   R. ejede flere Herregaarde, saaledes Eskjær (Nørre herred), som han solgte 1750, og Astrup, som han afstod 1749; Osterrade og Cluvensiek kjøbte han 1753. Tillige var han Ejer af Skivehus. Han døde 10. Maj 1758 i Kjøbenhavn.

   R. var 2 Gange gift:
  • 1. (7. Nov. 1727) med Christiane Barbara f. Rantzau, bekjendt for sin Lærdom (f. 1683 d. 16. Febr. 1747), Datter af Generallieutenant Johan R. og Sophie Amalie f. Friis og Enke efter Oberst Verner Parsberg til Eskjær(d. 1719);
  • 2. (6. Nov. 1748) med Charlotte Dorothea f. v. Plessen (f. 25. Maj 1724 d. 25.Maj 1771), Dame de l’unionparfaite, Datter af Gehejmeraad Christian Ludvig v. P.
   __________________

   Holtegård blev 1742 solgt til hofmaler Jørgen Lassen, som udlejede den til gehejmeråd Claus R eventlow, der fik besøg af den unge Frederik 5. For at underholde kongen og hans følge blev der spillet komedie i haven. Her blev Holbergs "Maskerade" og "Diderich Menschenskræk" opført og kongen blev så begejstret, at han gav skuespillerne bevilling til et komediehus, hvad de inden forgæves havde ansøgtom. Grunden til det senere Kgl. Teater blev således lagt i Holtegårds have!.
   __________________

   Holsteneren Gehejmekonferensraad Claus Reventlow (1693-1758) afsluttede en hæderfuld Livsgerning som Justitiarius i Højesteret fra 1748 til sin Død. Han var Ejer af store Godser i Kongeriget og i Holsten. Efter Frederik V's Tronbestigelse havde der flere Gange været Tale om, at han skulde indtræde i Konseilet. Som Præses for Højesteret skaffede han sig stor Anerkendelse og var i det hele højt anset for Dygtighed, Kundskaber og ubestikkelig Hæderlighed. Han var afholdt af alle, og Bernstorff satte megen Pris paa ham. Han benyttede den ansete Adelsmand, der som Domprovst i Lübeck og Verbitter iItzehoe havde gode Forbindelser i Nordtyskland, til nogle Underhandlinger, hvorved det i 1756 lykkedes at faa Arveprins Frederik valgt til Coadjutor i Lübeck, et Hverv, hvorfra Reventlow skilte sig med Dygtighed og Held.

   Bernstorffs venskabelige Forhold til Claus Reventlow styrkedes ved hans andet Ægteskab med Charlotte Dorothea Plessen (1724-1771), Yndlingsdatter af Christian Ludvig Plessen, der i sin Tid havde indført ham i Danmark. Til 1771 overlevede hun sin Mand, og Bernstorff betegnede denne gode Veninde som en , from og dydig Dame" og nævnede hende som en af de Kvinder i Riget, hvem han satte mest Pris paa.

   _____________________
  • _________________________

   Claus Graf Reventlow, eigentlich Nicolaus Graf Reventlow, auch Claudius Reventlow (* 3. Dezember 1693 in Kopenhagen; † 10. Mai 1758 ebenda) war ein dänisch-deutscher Jurist, Präsident des Højesteret und Domherr in Lübeck.

   Claus von Reventlow entstammte dem schleswig-holsteinischen Equites Originarii-Geschlecht Reventlow. Er war ein Sohn von Friedrich von Reventlow (1649–1728) auf Neudorf aus dessen zweiter Ehe mit Anna Hedwig, geb. von Qualen († 1717). Schon im Alter von sieben Jahren erhielt er am 5. März 1701 eine Domherren-Präbende am Lübecker Dom.

   Er studierte Rechtswissenschaften an verschiedenen deutschen Universitäten, zuerst ab Januar 1709 an der Universität Kiel, 1711 an der Universität Halle. 1715/16 unternahm er eine Grand Tour in die Niederlande, nach England und Frankreich.

   Nach Dänemark zurückgekehrt, wurde er Kammerjunker am dänischen Hof, 1721/22 bei Königin Anna Sophie. 1727 wurde er zum Kammerherrn ernannt. Von 1728 bis 1730 wirkte er als Amtmann in Skanderborg Amt und Åkær (Viborg Kommune) Amt. 1730 wurde er Amtmann für das Stift Aalborg und Ålborg Amt sowie für das Åstrup Sejlstrup Børglum Amt in Nordjütland.

   1736 trat er als Assessor beim höchsten dänischen Gericht Højesteret sowie beim Hofretten (Hofgericht) ein. 1748 wurde er zum Präsidenten des Højesteret ernannt.

   Er war Verbitter des Adligen Klosters Itzehoe und seit 1736 auch Propst des St.-Johannis-Klosters vor Schleswig.

   Als Domherr in Lübeck war Claus von Reventlow 1756 im Auftrag von König Friedrich V. die treibende Kraft bei der Wahl dessen zweiten Sohnes, des zu diesem Zeitpunkt erst dreijährigen Prinzen Friedrich von Dänemark (1753–1805) zum Koadjutor des Fürstbistums Lübeck - gegen den Widerstand des Fürstbischofs Friedrich August. Die erfolgreiche Wahl wurde Teil der Verhandlungsmasse Dänemarks über die Gottorfische Frage und 1773 durch den Vertrag von Zarskoje Selo rückgängig gemacht.

   Reventlow besaß mehrere Güter. 1735 erwarb er Astrup (Skive Kommune), das er 1749 wieder verkaufte, sowie Eskjær und das Skivehus in Skive, die er 1750 wieder veräußerte. 1753 erwarb er die Güter Osterrade und Kluvensiek, heute beides Ortsteile von Bovenau, von Cay von Brockdorff.

   Er war zweimal verheiratet, zunächst seit dem 7. November 1727 mit Christiane Barbara, geb. Rantzau (* 1683; † 16. Februar 1747), einer Tochter des Generals Johan Rantzau (1650–1708) und dessen zweiter Frau Sophia Amalia, geb. Friis (1651–1696) sowie Witwe von Oberst Verner Parsberg auf Eskjær († 1719). In zweiter Ehe heiratete er am 6. November 1748 Charlotte Dorothea, geb. von Plessen (* 25. Mai 1724; † 25. Mai 1771), Tochter von Christian Ludwig Scheel von Plessen und Ordensdame des Ordre de l'union parfaite. Damit war er ein Schwager von Louise von Plessen. Das Paar hatte ein Kind, Christian[e] von Reventlow (* 3. April; † 4. April 1753).

   Kilde: https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_von_Reventlow
  Person-ID I8845  Reventlow
  Sidst ændret 11 jun. 2023 

  Far Friedrich Reventlow,   f. 10 sep. 1648, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 29 okt. 1728 (Alder 80 år) 
  Mor Anna Hedevig von Qualen,   f. 1642   d. 18 mar. 1717 (Alder 75 år) 
  Ægteskab 1677 
  Familie-ID F29338  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Christiane Barbara Rantzau,   f. 10 jun. 1683, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 16 jul. 1747 (Alder 64 år) 
  Familie-ID F30139  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Charlotte Dorothea Scheel von Plessen,   f. 1724   d. 25 maj 1771, Osterrade, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 47 år) 
  Familie-ID F30551  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 3 dec. 1693 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsOrdner - Ridder af Elefanten - - Frederiksborg Slot, Hillerød, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 10 maj 1758 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Katharinenkirche, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Portrætter
  Claus Reventlow
Malet af Pilo.
  Claus Reventlow Malet af Pilo.
  Claus Reventlow
  Claus Reventlow
  1693 - 1758
  Claus Reventlow medalje
  Claus Reventlow medalje