Portrætter

Slægten Reventlow:

Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand Reventlow
(1845 - 1922)

* 1876 m. Sophie Pauline Schiær (1850-1924)

Christian Benedict Reventlow var ældste søn af Hofjægermester, greve Eduard Vilhelm Reventlow (1810-1868) og hustru Johanna Amalie Magdalene (kaldet Helene) f. von Heimbruch (1824-1911). 

Sophie Pauline Schiær var datter af skoleholder i Troense, Morten Schiær og Henriette Bonde. I tilslutning til sit ægteskab  i 1876 med Sophie Schiær (1850-1924) flyttede parret til Christianslund ved Randers, som han ejede indtil 1896. Blev i 1892 Hofjægermester og arvede efter sin Morbroder Oberstltnt. Chr. v. Heimbruchs Død Allodialgodserne Varste-Polle (ved Verden) og Fideikommisgodset Koppel (Gr. u. Kl. Koppel, Etelsen, Embsen, Ruschbaden og Nesehof) og flyttede efter Salget af Christianslund til Etelsen, Blev 1907 ridder af Dannebrog. Blev boende på Etelsen til sin død i 1922. Har udgivet »En dansk Statsmands Hjem omkring år 1800« I-II (1902-03)Andre slægter:

Christian Jens Rantzau
(1777 - 1828)Slotte og Herregårde


hvidkilde.jpg
hvidkilde.jpgHeraldik


Reventlow, Friedrich 1755-1828
Reventlow, Friedrich 1755-1828

Ridder af Dannebrog

Symbolum: NIHIL HUMANI A ME ALIENUM PUTOGravsten og epitafier


Gravsten, St. Laurentii kirke, Itzehoe, Tyskland
Gravsten, St. Laurentii kirke, Itzehoe, Tyskland

Margareta Catharina von Ahlefeld
Emerentia von Ahlefeld
Metta Christina von Ahlefeld
   

Udskriv Tilføj bogmærke

 Kirkegårde og gravsten i Horslunde, Horslunde, Lolland-Falster, Danmark


Træ:  

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
 Frederikke Louise Reventlow
Frederikke Louise Reventlow
Usikkert om det er Frederikke Louise Reventlows gravsten eller Christian Stolbergs 
    Frederikke Louise Reventlow (d. 29 nov. 1824)
 
<a href='getperson.php?personID=I18768&tree=reventlow'>Frederik Ernst Ditlef Reventlow</a>
Frederik Ernst Ditlef Reventlow
Inskription på gravsten:
I denne grav hviler med faderen hans kjære søn Frederik Ernst Ditlef greve af Reventlow født i London den 2den juni 1842 død i London den 11de december 1844.
Börn som du arver Guds rige  
    Frederik Ernst Ditlef Reventlow (d. 11 dec. 1844)
 
Christian Ditlev Frederik Reventlow
Christian Ditlev Frederik Reventlow
 
    Christian Ditlev Frederik Reventlow (d. 11 okt. 1827)
 
Christian Ditlev Reventlow (1710-1775)
Christian Ditlev Reventlow (1710-1775)
Plade på kiste, Kapellet i Horslunde Kirke 
  Breddegrad: 54.9086481, Længdegrad: 11.2165234  Christian Detlef von Reventlow (d. 30 mar. 1775)
 
Christian Ditlev Reventlow & Johanne Sophie Frederikke Bothmer
Christian Ditlev Reventlow & Johanne Sophie Frederikke Bothmer
Kister i kapellet i Horslunde Kirke 
    Johanne Sophie Frederikke Bothmer (d. 17 apr. 1754)
Christian Detlef von Reventlow (d. 30 mar. 1775)
 
Christian Frederik Reventlow
Christian Frederik Reventlow
Kisteplade, Horslunde Kirke 
    Christian Frederik Reventlow (d. 26 feb. 1744)
 
Christian Stolberg
Christian Stolberg
Usikkert om det er Frederikke Louise Reventlows gravsten eller Christian Stolbergs 
    Christian Stolberg (d. 18 jan. 1821)
 
Christiane Benedicte Reventlow
Christiane Benedicte Reventlow
Kisteplade, Horslunde Kirke 
    Christiane Benedicte Reventlow (d. 11 aug. 1746)
 
Ernst Christoffer Ditlef greve af Reventlow födt d 6th august 1786 död d 18de januar 1869.
Ernst Christoffer Ditlef greve af Reventlow födt d 6th august 1786 död d 18de januar 1869.
Han var en kjærlig Søn, Broder, Onkel en trofast Ven. Alle der kjendte ham nøie paaskjønnede hans værd i Danmark som i Norge, hvor han fægtede tappert i Krigen. Efter at tvillingerigerne adskilles trak han sig tilbage til Danmark, hvor han hengav sig til landlige sysler og videnskaberne. I hans langvarige sygdom viste han den største taalmodighed og lige saa blid, som han havde levet gik han over til den bedre Verden, hvor hans fredsommelige Hjerte nyder den højere Lyksalighed i forening med hans elskede Hedengangene Salige ere de Fredsommelige, the de skulle kaldes Guds Børn. Math 5 cap 1.9 Udsmykning: Efeublade udhugget rundt omkring på sandstenen 
    Ernst Christopher Detlef Reventlow (d. 18 jan. 1859)
 
Frederik Detlef Reventlow
Frederik Detlef Reventlow
Inskription på gravsten: Frederik Ditlef greve af Reventlow, Gehejmeconferentsraad, Kammerherre, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. Kongelig overordentlig gestandt og befuldmægtiget minister ved det Storbritaniske hof. Født den 25de november 1791 - Død i Glasgow den 6te october 1851 Hvad enten vi leve eller vi døe hørre vi Herren til. (rom 14 8) Denne tro besjælede dig derfor elskede gud din redelige stræben og gav dig ?? at ?? til Faderens ?? tid ?? Jer ?? Dig du ædle ?? Hvad ?? have tabt du var den trofaste og kjærlige ægtefælle, den øverste fader over dine børn, Kongen og fædrelandets tro og nidkjære tjener, utrættelig var du i dine bestræbelser for at hævde danmarks ret og ære for at bidrage dit til at føre fædrelandet uskadelige gennem de ?? Prøvelser hvormed forsynet hjemsøgte det. Dit minde lever til velsignelse du elskelige vi tabte, men du vandt. Kommer hid min fader velsignede arver der rige som eder er beredt før verdens grundvold blev lagt. (Matth 25.34) 
    Frederik Detlef Reventlow (d. 6 okt. 1851)
 
Hilda Reventlow
Hilda Reventlow
Inskription: (Forsiden) Comtesse Hilda S: Ch: Reventlow * 20/5 1828, † 29/1 1900 Stiftsdame i Vallø. Hofdame hos H.M. Dronning Louise af Danmark (Bagsiden) Hvor stor var ikke din Kjærlighed --- Velsignet være dit Minde  
    Hilda Sophie Charlotte Reventlow (d. 29 jan. 1900)
 
Johanne Sophie Frederikke Bothmer (1718-1754)
Johanne Sophie Frederikke Bothmer (1718-1754)
Plade på Kiste, Kapellet i Horslunde Kirke 
    Johanne Sophie Frederikke Bothmer (d. 17 apr. 1754)
 
Jutta Reventlow f. Christensen
Jutta Reventlow f. Christensen
Inskription: Helliget Mindet om Jutta Frederikke Birgitte Reventlow, født Christensen. Enke efter Gehejmekonferensråd Grev Frederik Ditlef Reventlow født d. 7 Febr 1807 Død d. 10 Nov 1868 Hvi Bruser Du, Min Sjæl og hvi Er Du Urolig inden i Mig. Mit Hjerte, bi efter Herren. Han er din Saligheds Gud og der er megen Frelse for Hans Aasyn. Pslm 42 V 12 Udsmykning: Kristus hoved i marmor påsat der hvor korsarmene mødes. Inskriptionen er skrevet på en rulle. Psalme 42 v 12 lyder: Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Åsyns Frelse og min Gud! 
    Jutta Birgitte Friederiche Christensen (d. 16 nov. 1868)
 
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz g. Reventlow
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz g. Reventlow
 
    Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz (d. 25 jul. 1822)