Portrætter

Slægten Reventlow:

Cay Friederich Reventlow
(1753 - 1834)Andre slægter:

Bendix von Ahlefeldt
(1679 - 1757)

* 1704 m. Anna Margrethe Buchvald (1685-1730)~~* 1734 m. Christine Rantzau (1683-1739)


Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.Heraldik


Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827
Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827

Ridder af Dannebrog

Symbolum: Uden Dyd Ingen FrydGravsten og epitafier


Kim Malthe-Bruun
Kim Malthe-Bruun

   

Udskriv Tilføj bogmærke

Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark 


Træ: Reventlow

Breddegrad: 54.846512, Længdegrad: 11.225504999999998


Fødsel

Match 1 til 18 fra 18

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Brahe, Jørgen  22 maj 1585Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I5936 Reventlow 
2 Brockenhuus-Schack, Erik   I19681 Reventlow 
3 Grubbe, Karen  19 jan. 1616Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I6944 Reventlow 
4 Krag-Juel-Vind, Baron Jens  15 jun. 1723Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I9419 Reventlow 
5 Krag-Juel-Vind-Frijs, Alette  21 feb. 1909Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I17717 Reventlow 
6 Krag-Juel-Vind-Frijs, Antoinette Nancy  6 apr. 1797Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12553 Reventlow 
7 Krag-Juel-Vind-Frijs, Caroline Augusta  24 apr. 1790Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11618 Reventlow 
8 Krag-Juel-Vind-Frijs, Erhard  17 jun. 1788Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10806 Reventlow 
9 Krag-Juel-Vind-Frijs, Henriette Charlotte  6 mar. 1784Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11209 Reventlow 
10 Krag-Juel-Vind-Frijs, Jens Christian  12 feb. 1779Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11780 Reventlow 
11 Krag-Juel-Vind-Frijs, Niels  10 feb. 1910Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I15006 Reventlow 
12 Krag-Juel-Vind-Frijs, Siegfred A. Victor  30 sep. 1792Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10041 Reventlow 
13 Rosenkrantz, Mette  12 mar. 1646Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I8016 Reventlow 
14 Rosenkrantz, Palle  okt. 1650Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I6061 Reventlow 
15 Urne, Christoffer  27 okt. 1593Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I6013 Reventlow 
16 Urne, Dorthe Knudsdatter  19 jul. 1600Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I6119 Reventlow 
17 Urne, Jørgen  17 okt. 1598Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I5353 Reventlow 
18 Urne, Sigvard  14 apr. 1603Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I5937 Reventlow 

Død

Match 1 til 5 fra 5

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Juel, Sophie Cathrine  10 feb. 1706Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I7282 Reventlow 
2 Krag-Juel-Vind, Baron Jens  30 apr. 1776Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I9419 Reventlow 
3 Krag-Juel-Vind-Frijs, Frederik  16 jun. 1926Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I14047 Reventlow 
4 Krag-Juel-Vind-Frijs, Siegfred A. Victor  20 nov. 1798Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10041 Reventlow 
5 Reventlow, Komtesse Benedicte Polly Christiane Gustave  19 mar. 1906Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13353 Reventlow 

Beskæftigelse

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Beskæftigelse    Person-ID   Træ 
1 Krag-Juel-Vind-Frijs, Frederik  Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I14047 Reventlow