Portrætter

Slægten Reventlow:

Ernst Christopher Detlef Reventlow
(1786 - 1859)

Fra venstre Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47) Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50) Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822 Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57) (på moderens skød) Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53) Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42) Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55) Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54) Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56) Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51) Samt ammen Lola. Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.


Andre slægter:

Andreas Simonsen
(1680 - 1733)Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.Heraldik


Vaabenskjold 1587
Vaabenskjold 1587

Valgsprog: Over våbenskjoldet: 1587 de handt des hogestenn kan alles Enderenn Under våbenskjoldet: Henneke Reuentlow meyne egene handt Kilde: Det Kongelige Bibliotek, GKS 3646 oktav (Dronning Sophies stambog, indførslerne dateret 1585-1586)


Gravsten og epitafier


Epitafium over Cai Lorents von Brockdorff
Epitafium over Cai Lorents von Brockdorff

Marienkirche, Kirchnüchel,Slesvig-Holsten
Lavet af billedhuggeren Thomas Quellinus
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark 


Træ: Reventlow

Breddegrad: 56.45050939999999, Længdegrad: 9.412580499999999


Dåb

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Dåb    Person-ID   Træ 
1 Reventlow, Greve Johan Otto  29 jun. 1917Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I15448 Reventlow 
2 Reventlow, Greve Ludvig Alfred Otto  23 jun. 1916Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I14636 Reventlow 

Begravelse

Match 1 til 35 fra 35

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID   Træ 
1 Bille, Erik  16 aug. 1656Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5766 Reventlow 
2 Bille, Karen Pedersdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I21338 Reventlow 
3 Brahe, Birgitte Axelsdatter  13 apr. 1653Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5670 Reventlow 
4 Dan, Abel Lauridsdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I17036 Reventlow 
5 Daa, Oluf  2 mar. 1600Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I4254 Reventlow 
6 Eriksen, Jørgen  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I2310 Reventlow 
7 Friis, Berte Nielsdatter  10 feb. 1652Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5639 Reventlow 
8 Friis, Christoffer  20 mar. 1657Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5794 Reventlow 
9 Friis, Kirsten  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I21305 Reventlow 
10 Friis, Niels  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I3262 Reventlow 
11 Galt, Kirsten Pedersdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I4627 Reventlow 
12 Høeg, Anne  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I8065 Reventlow 
13 Høeg, Anne Thomesdatter Banner  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I3007 Reventlow 
14 Høeg, Else Banner  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5559 Reventlow 
15 Høeg, Johanne Banner  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5264 Reventlow 
16 Høeg, Jytte Banner  22 jan. 1661Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5881 Reventlow 
17 Høeg, Mette Banner  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I6208 Reventlow 
18 Høeg, Niels  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I8407 Reventlow 
19 Juel, Iver  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I1978 Reventlow 
20 Juel, Mogens  14 maj 1605Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I4377 Reventlow 
21 Juel, Palle  23 feb. 1585Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I3887 Reventlow 
22 Kruse, Anne Christoffersdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I2800 Reventlow 
23 Kaas, Erik  jan. 1579Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I3752 Reventlow 
24 Kaas, Niels  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I4115 Reventlow 
25 Lerche, Peder  1699Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I7061 Reventlow 
26 Lindenov, Helvig Ottesdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5118 Reventlow 
27 Ludvigsdatter, Karen  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I2804 Reventlow 
28 Lunge, Ove  19 mar. 1601Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I4274 Reventlow 
29 Lykke, Anne Eriksdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I3880 Reventlow 
30 Løvenbalk, Erik Eriksen  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I2329 Reventlow 
31 Løvenbalk, Sophie Eriksdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I2522 Reventlow 
32 Reedtz, Margrethe Frederiksdatter  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I6990 Reventlow 
33 Sehested, Birgitte Sophie  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I8773 Reventlow 
34 Sehested, Malte Clausen  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I5944 Reventlow 
35 Skeel, Hans  Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark I3475 Reventlow 

Ægteskab

Match 1 til 1 fra 1

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
1 Reinatt / Reventlov  16 jan. 1766Viborg Domkirke, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark F300 Reventlow