Portrætter

Slægten Reventlow:

Christian Detlef Frederik William Ferdinand Reventlow
(1837 - 1904)Andre slægter:

Axel Ottesen Brahe
(1550 - 1616)Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig. Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916. Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods. Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930. 1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet. I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri. Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.


Heraldik


Ulrich Reventlow - våbenbog
Ulrich Reventlow - våbenbog

Stammbuch Graf Anton Heinrich von Oldenburg-Delmenhorst - 1622


Gravsten og epitafier


Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow OG 
Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow
Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow OG Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow

LOUISE CHRISTIANE BENEDICTE MALVINE fød den 26de Juli 1830 døde den 26de Februar 1837
CHRISTIANE BENEDICTE MALVINE LOUISE Fød den 27de Februar 1832 Døde den 24de Marts 1833
Alt her søde uskyldige smaa Engle være de Forældrenes Einar og Hilda Reventlows Haab og deres Glæde
Men intet Haab som af Gud vedlagdes i det mod Ham den algode barnlig henvendte aandige Menneske vil blive uopfyldt og enhver sand Glæde bærer i sig Spiren til hoiere og varigere Glæde hisset
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark 


Træ: Reventlow

Breddegrad: 55.33487599999999, Længdegrad: 12.231469000000061


Fødsel

Match 1 til 9 fra 9

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Grubbe, Mette  ca. 1572Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I3952 Reventlow 
2 Grubbe, Regitze Eilersen  25 okt. 1572Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I5171 Reventlow 
3 Holck, Anne Ditlevsdatter  7 dec. 1602Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I5910 Reventlow 
4 Lange, Dorthe Gundesdatter  1541Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I4559 Reventlow 
5 Moltke, Komtesse Agnes Margrethe  31 jul. 1866Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I14518 Reventlow 
6 Moltke, Ida Mathilde  25 mar. 1861Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I14629 Reventlow 
7 Skeel, Albret  18 jun. 1652Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I5667 Reventlow 
8 Skeel, Mogens  15 jul. 1650Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I6917 Reventlow 
9 Urne, Regitze  aug. 1608Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I6484 Reventlow 

Død

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Lunge, Anne  6 aug. 1652Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I5652 Reventlow 

Beskæftigelse

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Beskæftigelse    Person-ID   Træ 
1 Brok, Lage  1558-1560Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I3479 Reventlow 
2 Moltke, Greve Joachim Richard Henry  Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I13124 Reventlow 

Bopæl

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Bopæl    Person-ID   Træ 
1 Moltke, Greve Joachim Richard Henry  Tryggevælde, Karise Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark I13124 Reventlow