Portrætter

Slægten Reventlow:

Else Sophie Nathalie Bardenfleth
(1884 - 1964)

* 1910 m. Eduard V. S. C. Reventlow (1883-1963)


Andre slægter:

Conrad Ferdinand Edvard Reventlow
(1840 - 1905)Slotte og Herregårde


Rudbjerggaard.
Rudbjerggaard.

Rudbjerggaard v. Tillitze på Lolland har været knyttet til slægten Reventlow i perioder - senest fra 1891, hvor Ludvig Eduard Alexander Reventlow købte Rudbjerggaard. Hans friske Initiativ og praktiske Driftsledelse skaffede ham en enestaaende Anseelse som Landmand, og talrige var de Tillidshverv, han i Aarenes Løb beklædte i Standsfællernes Kreds. 1888-94 var han Formand for Sukkerroedyrkerne paa Vestlolland, 1892-1905 for Maribo Amts økonomiske Selskab, 1896-1911 for De samvirkende lolland-falsterske Landboforeninger, og 1893-1916 var han Medlem af Landhusholdningsselskabets Bestyrelse. Efter hans død i 1916 overgik Rudbjerggård til hans ægtefælle, Benedicte Ulvsparre f. Bech og efter dennes død i 1938 til deres barnebarn, Einar Ludvig August Reventlow. Senere ejere er efterkommere efter Einar Reventlows ægtefælle Grete Reventlow, tidl. gift Rosen.


Heraldik


reventlow_segl_1652.jpg
reventlow_segl_1652.jpgGravsten og epitafier


Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)

Salige er de som sørge, Thi de skulle hussvales. Matth 5.C.4V
Herunder hviler det forgiængelige af HANNE CAROLINE REVENTLOW datter af afdøde Conferentsraad Rosenkilde Født den 15 iuni 1806. Ægteviet 4. iuni 1829 til Greve CONRAD REVENTLOW
Ved Guds Naade gienforenet med Mand Børn og Forældre 24. October 1884
Begrædt af en efterladt Søster. .
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Gravsten

» Vis alle     «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 137» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...Christian Ditlev Frederik Reventlow

Inskription på gravstenen på Horslunde Kirkegård.
Herunder hviler det, som tilhører Jorden af Christian Ditlev Frederik, Greve af
Reventlow, født 11. Marts 1748, død 11. Oktober 1827.

Levende følte han sin Svaghed og sine Mangler, men Gud styrkede ham og gav
ham Helbred, Kraft og godt Mod til med Troskab, Iver og Held at tjene Konge og
Fædreland, og til i en Række af Aar, understøttet af mange ædle Medarbejdere, at
udrette meget til Guds Alre og Danmarks Tarv.
I 48 Aar var han lykkelig gift med
F. L. S. C. von Beulwitz, der var gudfrygtig, fornuftig og blid.

Deres Ægteskab velsignedes med 12 Børn, af hvilke 9 overlevede dem. - De elskede Gud og Menneskene, de hadede ingen. Levede og døde i Haabet om en glad
Opstandelse ved Jesus Christus vor Frelser. — Du ogsaa, som læser dette, aager med
det Pund, Gud betror dig, og giv Gud Æren.

De ovenfor staaende af den hensovede nedskrevne Ord forefandtes efter hans Død.

Velsignet være Fader dit Minde! Fulgt være dit Eksempel!


FilnavnIMG_20170524_113444.jpeg
Filstørrelse124.54k
Størrelse450 x 600
Knyttet tilGreve Christian Ditlev Frederik Reventlow (Begravelse)

» Vis alle     «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 137» Næste»     » Lysbilledshow