free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Mogens Banner Høeg

Mogens Banner Høeg

Mand 1593 - 1661  (67 år)Search using:
  
Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Mogens Banner Høeg 
  Slægtskabmed Christian Ditlev Ludvig Reventlow
  Køn Mand 
  Født 3 nov. 1593  Vang, Sulsted, Nørresundby, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse
  • Rigsråd
  Død 29 jan. 1661  Odense Slot, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Sorø, Alsted Herred, Sorø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Søskende 10 søskende 
  Notater 

  • Høg, Mogens, 1593-1661, til Kjærgaardsholm, Rigsraad, blev
   født paa Vang 3. Nov. 1593.

   Han studerede 1617 i Leiden, var 1621-23 Sekretær i Kancelliet og blev
   derefter Kammerjunker hos Hertug Ulrik, fra 1624
   tillige hos Hertug Frederik. I Anledning af sit
   Giftermaal 2. Sept. 1627 med Helvig Ottesdatter
   Lindenov fratraadte han sin Stilling ved Hoffet og
   forlenedes 1627 med Lundegaard paa Mors,

   Dette Len han beholdt til 1640, da han blev
   Landsdommer i Jylland og fik det til denne Stilling
   hørende Len, Asmildkloster ved Viborg. I de følgende
   Aar var han oftere befuldmægtiget for den jyske Adel,
   fik i Jan. 1644 sammen med nogle andre Adelsmænd
   den højeste Inspektion i Jylland i Anledning af
   Krigen og blev i Sept. 1645 sammen med Erik Juel
   Generallandkommissarius i den nævnte Provins for
   at vaage over Forholdene ved den svenske Hærs
   Bort-marche. Allerede 1647 var der Tale om hans
   Valg til Rigsraadet, og i Juni 1649 opnaaede han
   ogsaa Plads i dette. Som Følge heraf fratraadte han
   Landsdommerembedet og Asmildkloster; i Steden herfor
   blev han 1650 Lensmand paa Silkeborg, hvilket Len
   han 1658 ombyttede med Odensegaard.

   Han synes i Rigsraadet ved forskjellige Lejligheder at
   have indtaget en oppositionel Holdning; saaledes var
   han 1650 en Tilhænger af, at Prins Christian ogsaa
   skulde vælges til Norge, i det han ikke ønskede
   Kongehusets Arveret til dette Rige anerkjendt,
   og var i Marts 1655 stemt for at opfordre Kongen
   til at forlade Hertugdømmerne og komme tilbage til
   Kongeriget. Ved Siden heraf hørte han dog til Corfits
   Ulfeldts Modstandere, og dette skal have medvirket
   til, at han i Jan. 1653 sendtes til Sverige i en
   Ambassade, som havde til Hovedopgave at faa Dronning
   Christina til at unddrage Ulfeld! sin Beskyttelse. Den
   svenske Resident i Danmark Magnus Durel, der dog næppe
   var en uvildig Dommer, karakteriserer ham ved denne
   Lejlighed som "en god, enfoldig Mand, der hidtil har
   været mere bekymret for Brug af Øxen og Pund end for
   Kristenhedens Velfærd". 1656 hørte han til dem, som bleve indstillede af
   Rigsraadet til Statholderembedet i Norge, men
   fik ikke denne Stilling.

   Under Krigen 1657 var han sammen med Rigsmarsken Anders Bille i den af
   Svenskerne belejrede Fæstning Frederiksodde;
   da denne stormedes af Svenskerne, søgte han med Bille
   ud til den ved Kysten liggende Bjersodde Skanse for
   at naa over til Fyn, men maatte overgive sig ligesom
   Rigsmarsken. I de nærmeste Dage herefter havde han
   som Fange gjentagne Samtaler med den svenske Konges
   Minister, sin gamle Fjende Corfits Ulfeldt. Denne
   beretter, at han første Gang viste sig temmelig
   afvisende over for Tanken om Fred og forlangte, at
   Ulfeldt skulde bøje sig for Frederik III og saa vende
   tilbage til Danmark, hvor han vilde blive modtagen
   med Glæde; i en følgende Samtale skal han derimod
   have været ivrigere for Freden og fik ogsaa mod givet
   Æresord Lov til at rejse til sin Konge for at virke for den.

   Da Krigen brød ud igjen i Avg. 1658,
   sendtes han og Rigsraaden Christen Skeel strax ud for
   at møde Carl Gustav og opfordre ham til at standse
   paa sin Marche fra Korsør mod Kjøbenhavn. De traf ham
   10. Avg. i Ringsted, men maatte efter Forhandlinger
   med Kongen og Grev Schlippenbach vende tilbage med
   uforrettet Sag. Under Hovedstadens Belejring havde
   han forskjellige Hverv med Hensyn til Omsorgen
   for Garnisonens Underhold og deltog desuden i
   en Kommission, der skulde undersøge, hvorledes
   Kjøbenhavns Stabelret kunde indrettes. I Avg. 1659
   blev han kommitteret til at forhandle med Svenskerne
   om Fred. Han deltog i det afgjørende Rigsraads- og
   Stændermøde i Kjøbenhavn i Efteraaret 1660, men døde
   kort efter, 29. Jan. 1661, og blev begravet i Sorø. -
   Efter sin første Hustrus Død, 4. Jan. 1634, havde han
   2. Okt. 1636 ægtet Christence Jacobsdatter Rosenkrantz
   (f 15. Sept. 1679).
  Person-ID I5935  Reventlow
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Far Aner Stygge Banner Høeg
            f. 1550, Vang, Sulsted, Nørresundby, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. ca. 1630  (Age 80 år) 
  Mor Aner Anne Gregersdatter Ulfstand
            f. ca. 1560, Nørre Vosborg, Ulvborg, Ringkøbing, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 7 jul. 1627, Aalborg, Danmark, Sulsted Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 67 år) 
  Gift ca. 1581  Nørre Vosborg, Ulvborg, Ringkøbing, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F34975  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Helvig Ottesdatter Lindenov
            f. 4 okt. 1604
            d. 4 jan. 1634  (Age 29 år) 
  Gift 2 sep. 1627 
  Børn 
  Gift: 1x1. Anna Margrete Høeg
            f. 29 nov. 1628, Møllerød, , Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 22 feb. 1650, Viborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 21 år)
   2. Stygge Høeg
            f. 1629, Rørbæk, Hobro, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Gift: 1x3. Lisbet Høeg
            f. 27 dec. 1633, Mors, Lund, Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 29 nov. 1672, Holckenhavn (tidl. Kogsbølle / Ellensborg), Vindinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 38 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F28664  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Aner Christence Rosenkrantz
            f. 11 feb. 1609, Nyborg Slot, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 15 sep. 1679, Arreskov, Øster Hæsinge, Sallinge Herred, Svendborg amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 70 år) 
  Gift 2 okt. 1636 
  Børn 
   1. Jacob Høeg
            f. ca. 1637, Kærgårdsholm, , Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Stygge Høeg
            f. ca. 1638, Kærgårdsholm, , Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F28642  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 3 nov. 1593 - Vang, Sulsted, Nørresundby, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Anna Margrete Høeg - 29 nov. 1628 - Møllerød, , Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Stygge Høeg - 1629 - Rørbæk, Hobro, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Jacob Høeg - ca. 1637 - Kærgårdsholm, , Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Stygge Høeg - ca. 1638 - Kærgårdsholm, , Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 29 jan. 1661 - Odense Slot, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Sorø, Alsted Herred, Sorø Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  hoeg_mogens_10320.jpg
  hoeg_mogens_10320.jpg