Portrætter

Slægten Reventlow:

Detlev Christian Ernst Reventlow
(1782 - 1854)Andre slægter:

Lene Eilersdatter Hak
(1500 - 1564)Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig. Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916. Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods. Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930. 1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet. I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri. Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.


Heraldik


Hanstorf Kirche
Hanstorf Kirche

Logevåben for Dorothea von Reventlow (1607-1673)


Gravsten og epitafier


Detlev Christian Reventlow & Edith Engel
Detlev Christian Reventlow & Edith Engel

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Abel Sehested

Abel Sehested

Kvinde ca. 1465 -

Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Felt    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Abel Sehested blev født cirka 1465 i Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland (datter af Otto Sested og Mette Walstorp).

  Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Blome. Hans (søn af Didrik Blome og Abel von Brockdorff) blev født cirka 1465; døde den 25 mar. 1500 i Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland. [Gruppeskema] [Familietavle]

  Børn:
  1. Ida Blome døde efter 1563.

Generation: 2

 1. 2.  Otto Sested blev født før 1469 (søn af Otto Sivertsen Sested); døde før 1481.

  Otto blev gift med Mette Walstorp cirka 1471. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 3.  Mette Walstorp
  Børn:
  1. Catharine Sested
  2. 1. Abel Sehested blev født cirka 1465 i Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland.
  3. Benedict Sested blev født cirka 1472 i Ludwigsburg (Kohoved), Waabs, Slesvig-Holsten, Tyskland; døde i 1530.
  4. Ida Sehested blev født skønnet 1480.


Generation: 3

 1. 4.  Otto Sivertsen Sested blev født cirka 1402 (søn af Sivert Sested og Cathrine Clausdatter Von Der Wisch).
  Børn:
  1. Ida Sested blev født cirka 1420 i Ludwigsburg (Kohoved), Waabs, Slesvig-Holsten, Tyskland.
  2. 2. Otto Sested blev født før 1469; døde før 1481.


Generation: 4

 1. 8.  Sivert Sested blev født før 1404 (søn af Wulf Sested); døde før 1436.

  Sivert blev gift med Cathrine Clausdatter Von Der Wisch. Cathrine (datter af Claus Von Der Wisch) blev født før 1467. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 9.  Cathrine Clausdatter Von Der Wisch blev født før 1467 (datter af Claus Von Der Wisch).
  Børn:
  1. 4. Otto Sivertsen Sested blev født cirka 1402.