Portrætter

Slægten Reventlow:

Eleonore Hedevig Scheel von Plessen
(1708 - 1770)Andre slægter:

Casper Peter Rothe
(1724 - 1784)Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.Heraldik


Våbenskjold for grevskabet Hardenberg-Reventlow
Våbenskjold for grevskabet Hardenberg-Reventlow

Grevskabet Hardenberg-Reventlow var et dansk grevskab oprettet 13. december 1815 for Christian Henrik August Hardenberg-Reventlow af hovedgårdene Hardenberg (Krenkerup), Christiansdal, Nielstrup, Rosenlund, Nørregård og Sæbyholm. Grevskabet blev opløst ved lensafløsningen i 1924.


Gravsten og epitafier


Charlotte Augusta Agnes Reventlow
Charlotte Augusta Agnes Reventlow

I kjærligt Minde lever den i Herren hensovende CHARLOTTE AGNES AUGUSTA comtesse REVENTLOW født d. 13. januar 1790 død d. 12. januar 1864 Gud er Kjærlighed og hvo som bliver i Kjærlighed bliver i Gud og Gud i ham
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Nn Clausdatter von Ahlefeldt

Nn Clausdatter von Ahlefeldt

Kvinde

Generationer:      Standard    |    Kompakt    |    Lodret    |    Kun tekst    |    Register    |    Tabeller    |    PDF

Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
Zoom indGendanZoom ud
Hans von Rantzau
Mand 1543-1604
 = Ny tavle
Ditlev Rantzau
Mand 1530-eft. 1605
 = Ny tavle
Dorothea Wonsfleth
Kvinde 1515-eft. 1588
Henrik Rantzau
Mand 1501-1561
Mette Wonsfleth
Kvinde -eft. 1609
Jost Wensin
Mand før 1544-
Volmer Wonsfleth
Mand før 1565-1609
 = Ny tavle
Henneke Wonsfleth
Mand før 1530-eft. 1565
Margrethe Pogwisch
Kvinde ca. 1500-1557
Volmer Wonsfleth
Mand ca. 1490-1557
Bertram Rantzau
Mand 1570-1627
Peter von Ahlefeldt
Mand ca. 1570-1613
Thomas von Ahlefeldt
Mand ca. 1571-1614
Dorothea Sehested
Kvinde ca. 1578-1600
 = Ny tavle
Margrethe Buchwald
Kvinde ca. 1580-1635
 = Ny tavle
Benedict von Ahlefeldt
Mand ca. 1518-1596
Ditlev von Ahlefeldt
Mand ca. 1557-1599
 = Ny tavle
Anna Reventlow
Kvinde Skønnet 1575-eft. 1601
Ditlev Brockdorff
Mand ca. 1555-ca. 1615
 = Ny tavle
Abel Reventlow
Kvinde Skønnet 1584-eft. 1624
Hans von Ahlefeldt
Mand ca. 1556-1605
Anna Pogwisch
Kvinde ca. 1537-1624
Ditlev Reventlow
Mand før 1556-1604
Eibe Rumohr
Kvinde 1580-1663
 = Ny tavle
 = Ny tavle
Henrik Pogwisch
Mand ca. 1565-ca. 1625
 = Ny tavle
Bertram Pogwisch
Mand ca. 1572-1615
 = Ny tavle
Margrethe Pogwisch
Kvinde ca. 1573-1636
Bertram Rantzau
Mand 1570-1627
 = Ny tavle
Bertram Pogwisch
Mand 1541-1607
Ida Blome
Kvinde 1541-eft. 1632
Volf Pogwisch
Mand før 1517-1546
Magdalene Rantzau
Kvinde ca. 1514-eft. 1585
 = Ny tavle
Hans Pogwisch
Mand ca. 1460-eft. 1528