Portrætter

Slægten Reventlow:

Christian Detlef Reventlow
(1735 - 1759)

Var søn af Conrad Detlev Reventlow (1704-1759 og  hustru Vilhelmina Augusta f. prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön (1704-1749) og arving til de Reventlowske godser. 

Lensgreve til grevskabet Reventlow (Sandbjerg), besidder af baroniet Brahetrolleborg samt stamhusene Krenkerup og Frisenvold m.m.  

Var 1751 (3 Maj) m. Hovmester Kratzenstein paa Sorø Akademi; rejste 1753 til Geneve, Var fra 1755—57 på uddannelsesrejse i Italien, Paris og London, 1758 (31 Marts) Kammerherre og samme år auskultant i Rentekammeret. Døde som kun 25 årig som følge af småkopper.

Ved Christian Ditlev Reventlows død var ægtefællen Ida Lucie Reventlow f. Scheel von Plessen gravid og det var afgørende for arvegangen vedr. godsbesiddelserne om det blev en søn eller ej. Barnet var imidlertid dødfødt og derfor gik de Reventlowske godser til farbroderen Christian Ditlev Reventlow (1710-1775), hvorimod de øvrige godsbesiddelser, der stammede fra farmoderen Benedicte Margrethe Brockdorffs bodel (Krenkerup på Lolland mfl) gik til datteren Juliane Frederikke Christiane Reventlow.Andre slægter:

Anna Baronesse Schaffalitzky de Muckadell
(1864 - 1929)Slotte og Herregårde


Kærsgaard, Brænderup
Kærsgaard, Brænderup

Kærsgaard blev købt i 1873 af Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig og overgik ved dennes død i 1909 til sønnerne. Julius Ahlefeldt-Laurvig ejede Kærsgaard fra 1909-1913 i sammen med brødrene og som eneejer fra 1913-1931, hvor han som følge af landbrugskrisen måtte afhænde gården. Blev boende på avlsgården frem til 1934.


Heraldik


reventlow_segl_1652.jpg
reventlow_segl_1652.jpgGravsten og epitafier


Eduard Reventlow og Ida Marie Reventlow f. Konow
Eduard Reventlow og Ida Marie Reventlow f. Konow

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Benedict Reimersen Sested

Benedict Reimersen Sested

Mand ca. 1480 - eft. 1523  (> 44 år)

Generationer:      Standard    |    Kompakt    |    Lodret    |    Kun tekst    |    Register    |    Tabeller    |    PDF

Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
Zoom indGendanZoom ud
Claus von Ahlefeldt
Mand før 1557-1611
 = Ny tavle
Schack von Ahlefeldt
Mand ca. 1486-før 1557
Anna Thienen
Kvinde -eft. 1597
Bendix von Ahlefeldt
Mand ca. 1488-1579
Mette Lausen
Kvinde 1534-1623
Catharine Sested
Kvinde -eft. 1522
Volf von Ahlefeldt
Mand før 1488-eft. 1541
Anna Rantzau
Kvinde -eft. 1618
 = Ny tavle
Bendix von Ahlefeldt
Mand ca. 1511-ca. 1605
Bartholomæus Ahlefeldt
Mand før 1543-ca. 1568
 = Ny tavle
Henrik Rumohr
Mand 1556-1560
Birgitte von Buchwald
Kvinde Skønnet 1565-
Magdalene Rumohr
Kvinde 1559-eft. 1630
Volf von Ahlefeldt
Mand før 1550-1626
 = Ny tavle
Ida Rumohr
Kvinde 1563-1642
 = Ny tavle
Cai Rumohr
Mand 1566-1625
Elisabeth Rantzau
Kvinde ca. 1584-eft. 1607
 = Ny tavle
Henneke Rumohr
Mand 1569-1618
 = Ny tavle
Asmus Rumohr
Mand 1520-1590
Eibe Sested
Kvinde ca. 1500-1564
Henneke Rumohr
Mand før 1500-1569
 = Ny tavle
Benedict Reimersen Sested
Mand ca. 1480-eft. 1523