Portrætter

Slægten Reventlow:

Doris Anna Laura Theuer
(1911 -     )

Die Leiterin des Altenheims des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Blocksberg 9a, das als einziges in Schleswig-Holstein die silberne Plakette der Deutschen Gartenbaugesellschaft im Bundeswettbewerb "Grün und Blumen im Altenheim" errang.


Andre slægter:

Anna Ulrikka Comtesse Knuth
(1853 -     )Slotte og Herregårde


Aalstrup
Aalstrup

I 1774-75 gennemgik Aalstrup en renovering i forbindelse med, at Christian Ditlev Frederik Reventlow og hans hustru flyttede ind på gården. Her blev facaden hvidpudset, og gården fik en tresidet hovedtrappe tegnet af greven selv - som senere er blevet erstattet af en ligeløbende trappe med gelænder til hoveddøren.


Heraldik


1767 vaaben.jpg
1767 vaaben.jpgGravsten og epitafier


Reventlow chapel in St. Katharinen, Lübeck
Reventlow chapel in St. Katharinen, Lübeck

burial place of Claus Reventlow (1693-1759) and his wife Charlotte Dorothea nee von Plessen (+ 1789). The marble sarcophagus is the work of Simon Carl Stanley
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Greve Friedrich (Fritz) Reventlow

Greve Friedrich (Fritz) Reventlow

Mand 1755 - 1828  (73 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Friedrich (Fritz) Reventlow 
  Titel Greve 
  Fødsel 31 jan. 1755  Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Altenhof
  Altenhof
  Herregård sydøst for Eckernförde i den tyske delstat Schleswig-Holstein;
  Var oprindelig fra omkring år 1550 ejet af familien von Brockdorff. Mette Brockdorff, født Rumohr, solgte i 1691 Altenhof til Henning Reventlow.
  Hennings søn Cay Friedrich Reventlow (1685-1762) byggede 1722-1728 det nuværende palæ. Hans søn Detlev (1710-1783), der i blev adlet i 1767, var underviser for den danske konge Christian VII. Hans ældste søn var Cay Friedrich Reventlow (1753-1834), der i perioden 1797-1802 var leder af Det Tyske Kancelli i København.
  I 1938 overgik ejerskabet af Altenhof til Marie Louise Mathilde Reventlow, gift Bethmann-Hollweg. Altenhof ejes nu af hendes efterkommere.
  Køn Mand 
  Ordner 31 jul. 1790 
  Ridder af Dannebrog 
  Reventlow, Friedrich 1755-1828
  Reventlow, Friedrich 1755-1828
  Ridder af Dannebrog

  Symbolum: NIHIL HUMANI A ME ALIENUM PUTO

  Ridder af Dannebrog
  Ridder af Dannebrog
  Ejendom Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Family Line V. Den grevelige linje af 1767 

  Geheimeråd i konseillet, overkammerherre Ditlev Reventlow (1712-1783) til Glasau og Emkendorff fik 14 dec. 1767 patent som danske lensgreve.

  Våben: Skjoldet firdelt med grevekronet hjerteskjold, hvori slægtsvåbenet. 1. og 4. felt tværdelt af sølv og rødt, hvori et kronet sort vildsvinehoved (Buchwald) 2. og 3. felt delt af blåt, hvori henholdsvis en nedad- og en opadvendt vinge, fast på delingen, og sølv, hvori 2 røde bjelker (Ahlefeldt - Rumohr) 3 grevekronede hjelme med 11 traller (II, I og III)

  I: en af rødt bånd omvundet sølv søjle, besat med firbladet rød rose;
  II: vildsvinehovedet.
  III: en på en rød pude med guldfrynse siddende sølv hund med guldhalsbånd (Ahlefeldt)

  Skjoldholdere: 2 vildmænd. Fra skjoldet nedhænger en purpurkappe, ikke det sædvanlige våbentelt.
  Kilde DAA 1939 p76: II,3 
  Link https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Karl_von_Reventlow 
  Link https://www.nordschleswiger.dk/de/deutschland-suedschleswig/deutsch-daenische-geschichte-daenisch-wohld 
  Død 26 sep. 1828  Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Catharinenkirche, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Reventlow, Friedrich (Fritz), Greve, 1755-1828, Diplomat. F. 31. Jan. 1755 paa Altenhof d. 26. Sept. 1828 paa Emkendorf begr. i Westensee. Broder til Greve Cay Reventlow Gift 1g. 16. Aug. 1779 paa Ahrensburg med Komtesse Julie Schimmelmann. 2g. 5. Jan. 1822 i Berlin med Grevinde Charlotte Schlippenbach, f. 21 Juni 1794, d. 1840, D. af Greve Karl Friedrich Wilhelm 5. til Schnermark (1772-1830) og Rigsgrevinde Caroline Friederike Beust (1772-1825).

   R. blev opdraget sammen med den to Aar ældre Broder Cai R. (s. d.) og drog med ham til Universitetet i Göttingen. Her opholdt han sig 1769-73 og sluttede sig til den Kreds, der samledes i Hainbund. DeTanker og Ideer, han her mødte, fik en overordentlig Betydning for hans aandelige Udvikling, og man kan hævde, at han blev sin Ungdoms Idealer tro til Døden. I Göttingen vaktes hans tysknationale Følelse til Live, og hans Begejstring for tidligere Tiders aristokratiske Stænderforfatninger og absolutte Afsky for al Despotisme brød kraftigt frem. Ligeledes mødtes han med Vennerne i deres Reaktion mod Aarhundredets overvældende franske Indflydelse. Efter Hjemkomsten var han nogle Aar knyttet til Overretten paa Gottorp og Regeringen i Glückstadt, men 1779 drog han til Kbh., hvor han ved Siden af sin Hoftjeneste deltog i Arbejdet i Søetatens Admiralitets og Kommissariats Kollegium. Det var A. P. Bernstorff der var ivrig efter at trække ham ind i Statstjenesten, og da han var blevet afskediget,ombyttede R. 1780 med Glæde sin Stilling i Kbh. med Gesandtskabsposten i Stockholm. 1784 drog han som dansk Gesandt til London, men trak sig allerede 1788 til Bernstorffs Beklagelse tilbage fra Statstjenesten.

   R. tog fra da af Ophold paa Emkendorf som han sammen med sin Hustru Julie (s. d.) gjorde ti l et aandeligt og politisk Brændpunkt i Hertugdømmet Holsten. I det skønne Slot, som R. havde prydet med talrige Kunstgenstande, hjembragt fra mange Rejser, mødtes den nærmere Familie m ed de andre Spidser inden for Ridderskabet, med Skribenter som Johann Kaspar Lavater og Mathias Claudius og med Professorer fra Universitetet i Kiel. En Tid lang nød ogsaa franske Emigranter i stort Tal godt af R.s Gæstfrihed og gav herved Emkendorf-Selskabet et ganske internationalt Præg. Men Slottet var ikke blot Landsdelens straalende selskabelige Midtpunkt.

   Fra Emkendorf udgik samtidig en aandelig Paavirkning, der fik stor Indflydelse i Aarene omkring Aarhundredskiftet. Midt i Oplysningstiden repræsenterede Kredsen paa Emkendorf en udpræget gammelluthersk streng Religiøsitet, dog noget mildnet af Aarhundredets pietistiske og herrnhutiske Strømninger, men med skarp Afstandtagen fra Samtidens sværmeriske Bevægelser. R. betragtede det som en Livsopgaveat tage Kampen op mod Rationalismen, og som Kurator for Universitetet i K iel (1800-08) skyede han intet Middel for gennem Embedsudnævnelser, der ikke altid var heldige, at fremme den Aandsretning, han selv repræsenterede. Han fik ligeledes den ivrigt rationalistisksindede Leder af Seminariet i Kiel Professor H. Müller erstattet med den affældige Professor D. Hermes fra Berlin. R. var desuden Sjælen i Ridderskabets Kamp mod Frederik VI.s Forsøg paa at gennemføre en centraliseret Enhedsstat ved Hjælp af borgerlige danske Embedsmænd. For R. var Idealet Genindførelsen af den gamle Stænderlanddag,og han kæmpede energisk for Ridderskabets Privilegier. Efter Bernstorffs Død kom den uundgaaelige Konflikt mellem Regeringen i Kbh. og Ridderskabet. R. samlede en snæver Kreds af de betydeligste Ridderskabsmedlemme r om sig, og trods mange Nederlag opgav han aldrig sit Retsstandpunkt. Det skyldtes R., at F . C. Dahlmann knyttedes til Ridderskabet som dettes Sekretær, og efter 1814 havde han den Tilfredsstillelse at se et stadigt stigende Antal af Ridderskabets Medlemmer samle sig om den Politik, der havde været hans: Genindførelsen af en aristokratisk Forfatning for baade Slesvig og Holsten inær Tilslutning til et nationaltvaagent Tyskland. Efter sin I. Hustrus Død ønskede han at komme bort fra Holsten, og han indtraadte da paa ny i den diplomatiske Tjeneste , idet han 1818 udnævntes tildansk Gesandt i Berlin. Begge R.s ægteskaber var barnløse, og h ans Adoptivsøn Joseph Reventlow-Criminil (s. d.) arvede efter hans Død Godset Emkendorf.

   Kammerherre 1776. Gehejmeraad 1800. Gehejmekonferensraad 1808. - Hv. R. 1790. DM. 1826. - Maleri, formentlig af Jens Juel (forhen paa Emkendorf) og af F. C. Gröger (Farve). Relief af J . T. Sergel 1784.
  Person-ID I10855  Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow
  Sidst ændret 8 feb. 2022 

  Far Lensgreve Detlef de Reventlou,   f. 28 okt. 1712, Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 5 dec. 1783, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 71 år) 
  Mor Margrethe Raben,   f. 8 dec. 1726, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 13 sep. 1794, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 67 år) 
  Ægteskab 30 jun. 1745  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F28662  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Comtesse Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann,   f. 16 feb. 1763, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 27 dec. 1816, Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 53 år) 
  Ægteskab 16 aug. 1779  Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Fritz og Julie Reventlow (f. Schimmelmann) adopterede ved kgl. Bevilling af 21 Sept. 1815 Greverne Joseph og Heinrich Anna Criminil med Navnet Reventlow-Criminil. Begge var børn af Francois Marquis le Mercier de Criminil og Caroline Schimmelmann, der var datter af Julie Reventlows broder, Frederik Schimmelmann.
  Børn 
  +1. Joseph Karl Reventlow-Criminil,   f. 9 feb. 1797, Hamburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 17 jun. 1850 (Alder 53 år)  [Adopteret]
  +2. Greve Heinrich Anna Reventlow-Criminil,   f. 6 maj 1798, Hamburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 dec. 1869, Ruhleben, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 71 år)  [Adopteret]
  +3. Frederikke Ernestine Holck,   f. 24 okt. 1784, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1 sep. 1838, Paris 16, F75016, Paris, Frankrig Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 53 år)  [Pleje]
  Portrætter
  Julia og Fritz Reventlow
  Julia og Fritz Reventlow
  Tegning af Giuseppe Anselmo Pellici
  Emkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

  Kilde: http://www.bildindex.de/bilder/t/mi04597g01
  Familie-ID F32146  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 3 aug. 2020 

  Familie 2 Grevinde Charlotte Schlippenbach,   f. 21 jun. 1794   d. 1840 (Alder 45 år) 
  Ægteskab 5 aug. 1822  Berlin, Brandenburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F25882  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 21 mar. 2017 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 31 jan. 1755 - Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 16 aug. 1779 - Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - - Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 5 aug. 1822 - Berlin, Brandenburg, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 26 sep. 1828 - Emkendorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Catharinenkirche, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Portrætter
  reventlow_fritz_a.jpg
  reventlow_fritz_a.jpg
  reventlow_fritz.jpg
  reventlow_fritz.jpg
  Frederik (Fritz) Reventlow
  Frederik (Fritz) Reventlow
  Friedrich (Fritz) Graf von Reventlow,
  Diplomat, Gutsbesitzer,
  geb. 31.1.1755 in Altenhof, gest. 26.9.1828 in Emkendorf;
  1769-1773 Jurastudium in Göttingen, 1773 Beisitzer ohne (Auskultant) und 1775 mit Stimmrecht in der Regierungskanzlei Glückstadt, 1778 dritter Zivildeputierter im Admiralitätskollegium in Kopenhagen, 1779 Vermählung mit der 16-jährigen Julia von Schimmelmann,
  1780 Gesandter in Stockholm, 1784 Gesandter in London, 1787 aus gesundheitlichen Gründen seiner Frau zurückgetreten, 1789 nach Emkendorf gezogen.

  Literatur:
  Historische Landeshalle für Schleswig-Holstein (Hrsg.): Katalog der Portraitsammlung mit kurzen Biographien. Gruppenbilder, Kiel: A. F. Jensen, 1903
  Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck (=Band 7), Neumünster: Wachholtz Verlag 1985
  Frederik (Fritz) Reventlow
  Frederik (Fritz) Reventlow
  Frederik (Fritz) Reventlow
  Frederik (Fritz) Reventlow