Portrætter

Slægten Reventlow:

Christian Detlef Frederik William Ferdinand Reventlow
(1837 - 1904)Andre slægter:

Vilhelm Frederik Ahlefeldt-Laurvigen
(1830 - 1897)

* 1857 m. Bertha Sophie L. Zypten-Adler (1836-1922)


Slotte og Herregårde


Postkort fra Etelsen
Postkort fra EtelsenHeraldik


Reventlow, Detlev 1654-1701
Reventlow, Detlev 1654-1701

Ridder af Dannebrog

Symbolum: Nil, Nisi HonestumGravsten og epitafier


Ida Augusta Hardenberg Reventlow
Ida Augusta Hardenberg Reventlow

Gravsten, Radsted Kirke
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Greve Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow

Greve Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow

Mand 1775 - 1840  (65 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow 
  Titel Greve 
  Fødsel 19 feb. 1775 
  Køn Mand 
  Bopæl 1793-1798  Frisenvold, Ørum Sogn, Galten Herred, Randers Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Christen Heinrich August Hardenberg-Reventlow, der arvede Frisenvold i 1793 fik af Kronen tilladelse til at ophæve stamhuset og lade det overgå til fri ejendom. Frisenvold herregård blev i 1798 solgt til forpagteren Andreas Strøver, som udparcellerede gården. 
  Bopæl 1793-1840  Krenkerup, Radsted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Krenkerup
  Krenkerup er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1330.

  Krenkerup har siden 1739 været ejet af efterkommere efter General Christian Detlev lensgreve Reventlow og hustru Benedicte Margrethe Brockdorff

  Krenkerup blev kaldt Hardenberg fra 1815 til 1938. Gården ligger i Radsted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Guldborgsund Kommune. Hovedbygningen er opført i 1490-1510 og ombygget i 1620-1631-1689-1780-1815.

  Krenkerup Gods er på 3700 ha med Sæbyholm, Idalund, Rosenlund, Nørregård, Nielstrup (Guldborgsund Kommune) og Christiansdal. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
  Titel Fyrste
  Afskrev sig faderens titel af Fyrste i 1822 
  Død 16 sep. 1840 
  • Død på en rejse i Tyskland
  Notater 
  • TITEL: Erektor af grevskabet Hardenberg Reventlow

   Godserne gik ved moderen Juliane F. C. Hardenberg (f. Reventlow) over til Sønnen Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow, der giftede sig med Jeanette Caroline von Reitzenstein og tog Bolig paa Krænkerup. Istandsættelsen af den forfaldne Hovedbygning, som Faderen havde begyndt paa, blev nu genoptaget med Kraft; de gamle røde Tagsten forsvandt og erstattedes af blaa glaserede, og Vinduerne med de blyindfattede Ruder blev med Undtagelse af Taarnene forandret til franske Vinduer, en pyntelig Bro af huggen Granit afløste den gamle Vindebro af Træ , som førte over Graven udfor Porten, og Laden flyttedes bort fra sin Plads nord for Hovedbygningen, hen bag Peder Brahes Stald; endelig blev det Indre ganske ombygget efter Tidens og Smagens Fordringer.

   I Aaret 1798 afhændede Hardenberg med kongelig Tilladelse Stamhuset Frisenvold, imod at erhverve andet Gods. Han købte derefter Fjellebro i Fyen, som han dog straks efter solgte til Grev Holck-Winterfeldt, der fik Tilladelse til at substituere Baroniet Wintersborg med dette Gods; i Stedet fik Hardenberg Wintersborg og Sæbyholm, af hvilke han solgte det første, medens Sæbyholm og Christiansdal i Branderslev Sogn ved Nakskov, som han samtidig købte, skulde træde i Stedet for Frisenvold; hertil kom endelig Krænkerups Nabogaard Nielstrup i Vaabensted Sogn, som ligeledes blev købt og lagt til Stamhuset. Da denne sidste Gaard var erhvervet, og det tidligere indledede Mageskifte med Engestofte var bragt til Afslutning, kunde Arbejdet med Udskiftningen genoptages, og det gennemførtes overalt paa Godserne i Løbet af den første Snes Aar af det nittende Aarhundrede. Den dermed følgende Udflytning, der foretages i meget stort Omfang, kostede mange Penge, og Hardenberg ofrede desuden betydeligt paa forskellige andre Forbedringer, navnlig med Hovedgaardenes Drift, hvor han anstillede mange Forsøg med nye Kornsorter og Dyrkningsmaader, som ikke altid gav et heldigt Resultat. Forholdene for Landbruget var i Aarene efter Kielerfreden meget ugunstige, og da Hardenberg ikke blot ved sin Tiltrædelse havde maattet overtage Moderens betydelige Gæld, men ved Faderens Død i 1822 fik en lignende Arv, var hans økonomiske Stilling i de senere Aar af hans Liv meget trykket. De preussiske Stamgodser, han kom i Besiddelse af efter Faderen, blev sat under Administration, og det samme var Tilfældet med de holstenske, medens der for de lollandske maatte ansættes en særlig Skatteopkræver, der sørgede for, at Skatterne af Bøndergodset indbetaltes til Staten.

   Af disse sidste Godser, Stamhuset Krenkerup og Godserne Nielstrup, Sæbyholm og Christiansdal , oprettedes i Aaret 1815 Grevskabet Hardenberg-Reventlow, og Hardenberg ophøjedes i den danske Grevestand med samme Navn, medens Hovedsædet desværre maatte ombytte sit historiske Navn med Besidderens, og siden har været kaldet Hardenberg. Grevskabet, der naturligvis, lige saa lidt som de andre, i en saasen Tid oprettede Len, fik Skattefrihed, omfattede ca. 2500 Tønder Hartkorn, og deltes naturligt i et østre Distrikt, Hardenberg, Rosenlund, Nørregaard og Nielstrup, og et vestre, Sæbyholm og Christiansdal.

   Efter at den første Grevinde Hardenberg, der var overordentlig elsket og afholdt paa Godset, var død i Aaret 1819, ægtede Grev Hardenberg et Par Aar senere sin Kusine Emma Louise Frederikke Georgine Hardenberg, der overlevede ham. Selv døde han paa en Rejse i Tyskland i Aaret 1840, og, medens de preussiske Majoratsgodser gik over til en anden Linie af den Hardenbergske Slægt, tilfaldt det lollandske Grevskab hans eneste Barn, Datteren af første Ægteskab Ida Augusta Hardenberg-Reventlow, der da var over 40 Aar gammel og Enke efter Grev Harald Holck . Gælden var stor, og den nye Besidderinde maatte sælge alt, hvad der var af Allodialejendomme, hvoriblandt de holstenske Godser og et Hus i København, og lægge Styrelsen i faste og kyndige Hænder. Selv opholdt hun sig meget i Udlandet, men kom dog jævnlig til Hardenberg, navnlig efter at hun havde indgaaet nyt Ægteskab med Grev Christian Gersdorff, der holdt meget af Stedet og særlig tog sig af Haven, som i hans Tid havde en kort Glansperiode, hvorom det smukke Mindesmærke over ham, som Ida Augusta rejste, er et synligt Vidnesbyrd. Nogle Aar efter hans Død ægtede hun sin tredie Mand, en italiensk Lykkejæger ved Navn Almaforte, der var bleven adlet af den sardinske Regering og nu gjordes til dansk Greve; ogsaa ham overlevede den livskraftige Dame, og færdedes ogsaa i sin tredie Enkestand meget i Udlandet, hvor hun døde i Aaret 1867.
  Person-ID I11173  Reventlow | Efterkommer efter Conrad Reventlow
  Sidst ændret 8 aug. 2023 

  Far Karl August Hardenberg,   f. 31 maj 1750, Essenrode, Niedersachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 27 nov. 1822, Genua, Italien Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 72 år) 
  Mor Comtesse Juliane Frederikke Christiane Reventlow,   f. 15 feb. 1759, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 17 maj 1793, Regensburg, Bayern, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 34 år) 
  Ægteskab 8 jun. 1774 
  Skilsmisse 31 aug. 1788 
  Familie-ID F34984  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Jeanette Caroline von Reitzenstein,   f. 14 nov. 1777, Bayreuth, Bayern, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 25 dec. 1819 (Alder 42 år) 
  Børn 
  +1. Ida Augusta Hardenberg-Reventlow,   f. 13 apr. 1798, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 dec. 1866, Firenze, Italien Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 68 år)
  Familie-ID F26224  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Emma Louise Frederikke Georgine Hardenberg,   f. 1786   d. 1853 (Alder 67 år) 
  Familie-ID F29487  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 3 Margrethe Frederikke Wagner,   f. 9 apr. 1790   d. 20 sep. 1870, Svedala, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 80 år) 
  Børn 
  +1. Christian Heinrich Carl August Reventberg,   f. 4 jul. 1818, Fødselsstiftelsen, Amaliegade, København, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 8 jan. 1857, Dansted, Nebbelunde Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 38 år)
  Familie-ID F1  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 2 feb. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsBopæl - Christen Heinrich August Hardenberg-Reventlow, der arvede Frisenvold i 1793 fik af Kronen tilladelse til at ophæve stamhuset og lade det overgå til fri ejendom. Frisenvold herregård blev i 1798 solgt til forpagteren Andreas Strøver, som udparcellerede gården. - 1793-1798 - Frisenvold, Ørum Sogn, Galten Herred, Randers Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - 1793-1840 - Krenkerup, Radsted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Fortællinger
  Autobiografiske optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss
  Autobiografiske optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss
  Optegnelser vedr. besøg hos medlemmer af slægterne Reventlow og Ahlefeldt

  Billeder
  Christian Heinrich August Greve Hardenberg-Reventlow
  Christian Heinrich August Greve Hardenberg-Reventlow
  hardenberg_reventlow_christian.jpg
  hardenberg_reventlow_christian.jpg