free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Greve Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow

Greve Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow

Mand 1817 - 1878  (61 år)Search using:
  
Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow 
  Titel Greve 
  Slægtskabmed Margrethe Frederikke Wagner
  Køn Mand 
  Født 4 jan. 1817  Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse
  • Amtmand i Tønder Amt
  Family Line IV. Den danske grevelige linje af 1673, 2 gren 
  Det grevelige reventlowske våbenskjold af 1673
  Det grevelige reventlowske våbenskjold af 1673
  Storkansler Conrad Reventlow (1644-1708) blev i 3. juli 1673 optaget i den danske grevestand. Hans våbenskjold blev udformet som de fleste af den tids nydannede våbenskjolde som 4-delt med hjerteskjold, 3 hjelme med hjelmtegn samt skjoldholdere.
  Våbenskjoldet er dannet ved sammensætning af en række eksisterende våbener, som så tilsammen danner eet nyt skjold.
  Skjoldet er firdelt med grevekronet hjerteskjold, tværdelt ved et vandret tindesnit af sølv og rødt (slægtsmærket):
  1. felt: 3 sølv spurve (2,1) i blåt (Sperling);
  2. felt: delt af sølv og rødt (Rantzau);
  3. felt: en kronet guldbevæbnet, sort dobbeltørn i sølv (Below);
  4. felt: en med 3 røde roser belagt sølv skråbjelke i blåt (von Halle)
  På skjoldet 3 grevekronede hjelme (I,II og III):
  I: to jernbeklædte arme holdene dobbeltørnen.
  II: et guldrandet rundt skjold mellem et sølv og rødt vesselhorn, stukne gennem en krone.
  III: 6 med skråbjelken belagte påfuglefjer bag 2 røde vesselhorn.
  Skjoldholdere: 2 vildmænd med løftede køller i indadvendt hånd, under skjoldet rager frem to jernklædte arme holdende to, hinanden krydsende sværd.
  Kilde DAA 1939 p64: VI,2,1 
  Død 8 feb. 1878  Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Dybbøl Kirke, Dybbøl, Sønderborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Søskende 4 søskende 
  Notater 
  • Reventlow, Arthur Christian Detlev Ludwig Eugenius Greve, 1817-78, Amtmand, Søn af Kammerherre, Oberstlieutenant
   Ludwig Detlev Greve R. (f. 6. Juni 1780 d. 10. Juni 1857) og Agnes f. Friherreinde v. Hammerstein-Loxten (f. 18.
   April 1795 d. 19. Jan. 1824), var født 4. Jan. 1817 paa Sandbjærg og gik i Flensborg Skole. Han tog 1841 juridisk
   Examen i Kiel, var 2 Aar Sekretær hos Landfogeden i Sønderditmarsken og blev 1844 Avskultant i Regeringen paa
   Gottorp, 1850 Kammerherre. 1848-50 gjorde han Tjeneste som Premierlieutenant à la suite i den danske Armé, og 1850
   udnævntes han til Amtmand over Tønder og Løgumkloster Amter samt til Overdiggreve.

   1853-54 var han kongl. Kommissarius i den slesvigske Stænderforsamling. 1860 udnævntes han til Amtmand over Kiel,
   Cronshagen og Bordesholm Amter samt til Overdirektør for Staden Kiel og Kurator for Kiels Universitet. Kommissær for
   Preetz adelige Kloster og de adelige Godser Lehmkulen, Rantzau, Rixdorf, Schöneweide, Sophienhof, Wahlstorf,
   Biedeneck, Hagen med Doberstorf, Lammershagen, Rastorf, Rethwisch, Salzau, Schädbeck, Wittenberg, Freudenholm,
   Bothkamp, Bundhorst, Depenau, Kühren, Oppendorf, Projenstorff, Schrevenborn og Schwartau; nedlagde 1863 sine Embeder
   paa Grund af Forbundsexekutionen mod Danmark.

   Efter Slesvigs Inkorporation i Preussen søgte han forgjæves Ansættelse som preussisk Landraad, men blev dog af Baron
   Zedlitz benyttet til at lede en Kommission om Vandbygningssager. Fra 1865 boede han paa Sandbjærg Slot, Døde
   8. Febr. 1878 i Braunschweig. Han blev 27. Sept. 1850 gift med Georgine Albertine Ernestine v. Ahlefeldt (f. 15. April 1828), Datter af Kammerherre Carl Fr. Georg v. A. til Saxtorf.


  • Besøgte Flensborg Skole, 1842 cand. jur. (Kiel), deltog i Krigen 1848-50 som frivillig Husar, 1849 Sekltnt., 9 Sept. s. A. Prltnt. å la suite, s. A. (9 Sept.)

   R* 1850 (19 Juli) Amtmand o. Tønder og Løgumkloster Amter, 1851 (1 Jan.) Kmhre., 1852 (6 Okt.) D.M.,

   1860 (11 Apr.) Amtmand over Kiel, Cronshagen og Bordesholm Amter, Kurator og overordentlig Regeringsbefuldmægtiget ved Universitetet i Kiel og Overdirektør for Staden Kiel samt Kommissær for Preetz adelige Kloster og de adelige Godser Lehmkulen, Rantzau, Rixdorf, Schöneweide, Sophienhof, Wahlstorf, Biedeneck, Hagen med Doberstorf, Lammershagen, Rastorf, Reth- wisch, Salzau, Schädbeck, Wittenberg, Freudenholm, Bothkamp, Bundhorst, Depenau, Kühren, Oppendorf, Projenstorff, Schrevenborn og Schwartau;

   nedlagde 1863 sine Embeder paa Grund af Forbundsexekutionen mod Danmark

  • På Sandbjerg fødtes grev Arthur Reventlow (1817-78), der blev amtmand over Tønder amt og kgl. kommissarius i den slesvigske stænderforsamling 1853-54.

   Han gik med som frivillig på dansk side i Treårskrigen, og som lensgrevens nevø og befuldmægtigede lykkedes det ham ved dristig færd under den slesvig-holstenske besættelse at bortføre grevskabet Sandbjergs skatteregister og andre vigtige arkivalier samt ved sin personlige optræden at forhindre, at den provisoriske slesvig-holstenske regering modtog underskrifter fra Sandbjergs bønder.

   Arthur Reventlow afskedigede, som sin farbroders fuldmægtig, godsinspektør C. Jørgensen, da denne ikke viste skyldig troskab mod den danske konge eller tilbørlig iver for den danske sag. Ved disse aktioner forhindrede han den såkaldte slesvig-holstenske regering i at inddrive skatter på godset og dets område.

   Under Treårskrigen kom danske og preussiske kanonbåde iøvrigt i kamp på Alssund ud for Sandbjerg den 12. maj 1848 og igen den 13. april 1849.

   Arthur Reventlow blev i 1850 gift med Georgine Ernestine Ahlefeldt, Saxtorf, som døde 1902 og blev gravsat i det grevelige kapel på Dybbøl ved siden af sin gemal. Hustruen påvirkede ham i slesvig-holstensk retning, og da han var amtmand i Tønder 1850-60, gik han for at være nationalt blakket, hvorfor han blev forflyttet til Bordesholm i Holsten, men også tyskerne betragtede ham som nationalt upålidelig, og Laurids Skau angreb greven i stænderforsamlingen 1853 i Flensborg.
  Person-ID I12380  Reventlow | Efterkommer efter C.D.F. Reventlow, Efterkommer efter Conrad Reventlow
  Sidst ændret 9 mar. 2017 

  Far Aner Greve Ludvig Detlev Reventlow
            f. 7 jun. 1780
            d. 10 jun. 1857, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 77 år) 
  Mor Aner Friherreinde Agnes von Hammerstein-Loxten
            f. 18 sep. 1795
            d. 19 dec. 1824, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 29 år) 
  Gift 24 jun. 1815  Tirsted Kirke, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F30606  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Aner Georgine Albertine Ernestine von Ahlefeldt
            f. 5 apr. 1828, Saxtorf, Rieseby, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 7 jun. 1902, Berlin, Brandenburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 74 år) 
  Gift 27 sep. 1850  Saxtorf, Rieseby, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Komtesse Gerhardine Frederikke Louise Sophie Agnes Reventlow
            f. 5 jun. 1852, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 29 mar. 1916, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 63 år)
  Gift: 1x2. Komtesse Sophie Benedicte Christiane Charlotte Caroline Reventlow
            f. 21 nov. 1854, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 22 okt. 1929, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 74 år)
   3. Greve Frederik Christian Detlev Ludvig Emil Reventlow
            f. 15 jun. 1855, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 4 feb. 1875, Sumatra, Indonesien Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 19 år)
   4. Greve Christian Detlev Ludvig Sophus Vilhelm Ernst Reventlow
            f. 3 sep. 1857, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 21 maj 1895, Mühlhausen, Thüringen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 37 år)
   5. Komtesse Johanne Charlotte Agnes Friederike Sophie Gottfriede Reventlow
            f. 1 jul. 1859, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 12 jan. 1920, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 60 år)
  Gift: 1x6. Greve Heinrich Carl Christian Detlev Hartvig August Reventlow
            f. 2 maj 1861, Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 24 okt. 1914  (Age 53 år)
   7. Komtesse Liane Clara Julie Reventlow
            f. 22 jan. 1867, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 14 feb. 1867, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 0 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F27427  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 4 jan. 1817 - Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 27 sep. 1850 - Saxtorf, Rieseby, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Komtesse Gerhardine Frederikke Louise Sophie Agnes Reventlow - 5 jun. 1852 - Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Komtesse Sophie Benedicte Christiane Charlotte Caroline Reventlow - 21 nov. 1854 - Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Greve Frederik Christian Detlev Ludvig Emil Reventlow - 15 jun. 1855 - Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Greve Christian Detlev Ludvig Sophus Vilhelm Ernst Reventlow - 3 sep. 1857 - Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Komtesse Johanne Charlotte Agnes Friederike Sophie Gottfriede Reventlow - 1 jul. 1859 - Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Greve Heinrich Carl Christian Detlev Hartvig August Reventlow - 2 maj 1861 - Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Komtesse Liane Clara Julie Reventlow - 22 jan. 1867 - Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 8 feb. 1878 - Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Dybbøl Kirke, Dybbøl, Sønderborg, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  reventlow_arthur_graf_von.jpg
  reventlow_arthur_graf_von.jpg
  reventlow_arthur.jpg
  reventlow_arthur.jpg
  reventlow_arthur_1817_78.jpg
  reventlow_arthur_1817_78.jpg
  * 1850 m. Georgine A. E, von Ahlefeldt (1828-1902)

  Dokumenter
  Arthur Reventlow: Om Marskdannelsen paa Vestkysten af Hertugdommet Slesvig, og Midlerne til dens Fremme
  Arthur Reventlow: Om Marskdannelsen paa Vestkysten af Hertugdommet Slesvig, og Midlerne til dens Fremme
  Reventlow, Arthur von: Ueber Marschbildung an der Westküste des Herzogthums Schleswig und die Mittel zur Beförderung derselben Mit 9 Karten Kiel 1863

  Folios
  Reventlow, Arthur: Afhandling om Marsken
  Reventlow, Arthur: Afhandling om Marsken
  Forfatter: Reventlow Arthur

  Slotte
  Sandbjerg
  Sandbjerg
  Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

  Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

  Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

  Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

  Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

  1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

  I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
  Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.