Portrætter

Slægten Reventlow:

Anna Sophia Reventlow
(1693 - 1743)Andre slægter:

Christence Rotfeld
(1523 - 1601)Slotte og Herregårde


bidstrup1.jpg
bidstrup1.jpgHeraldik


Conrad Reventlow 1644-1708
Conrad Reventlow 1644-1708

Ridder af Dannebrog

Symbolum: A deo et Rege

1672Gravsten og epitafier


Christian Ditlev Frederik Reventlow
Christian Ditlev Frederik Reventlow

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Greve Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow

Greve Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow

Mand 1817 - 1878  (61 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow 
  Titel Greve 
  Fødsel 4 jan. 1817  Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Folketælling 1 feb. 1850  Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  https://www.danishfamilysearch.dk/cid6612390 
  Beskæftigelse
  • Amtmand i Tønder Amt
  Family Line IV. Den danske grevelige linje af 1673, 2 gren 
  Det grevelige reventlowske våbenskjold af 1673

  Beskrivelse

  Kilde DAA 1939 p64: VI,2,1 
  Link Har udgivet bogen "Om Marskdannelsen på vestkysten af Slesvig und Midlerne til dens fremme"
  jvf https://play.google.com/books/reader?id=I5lWAAAAcAAJ&pg=GBS.PP1 
  Død 8 feb. 1878  Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Det Reventlowske kapel, Dybbøl Kirke, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Reventlow, Arthur Christian Detlev Ludwig Eugenius Greve, 1817-78, Amtmand, Søn af Kammerherre, Oberstlieutenant
   Ludwig Detlev Greve R. (f. 6. Juni 1780 d. 10. Juni 1857) og Agnes f. Friherreinde v. Hammerstein-Loxten (f. 18.
   April 1795 d. 19. Jan. 1824), var født 4. Jan. 1817 paa Sandbjærg og gik i Flensborg Skole. Han tog 1841 juridisk
   Examen i Kiel, var 2 Aar Sekretær hos Landfogeden i Sønderditmarsken og blev 1844 Avskultant i Regeringen paa
   Gottorp, 1850 Kammerherre. 1848-50 gjorde han Tjeneste som Premierlieutenant à la suite i den danske Armé, og 1850
   udnævntes han til Amtmand over Tønder og Løgumkloster Amter samt til Overdiggreve.

   1853-54 var han kongl. Kommissarius i den slesvigske Stænderforsamling. 1860 udnævntes han til Amtmand over Kiel,
   Cronshagen og Bordesholm Amter samt til Overdirektør for Staden Kiel og Kurator for Kiels Universitet. Kommissær for
   Preetz adelige Kloster og de adelige Godser Lehmkulen, Rantzau, Rixdorf, Schöneweide, Sophienhof, Wahlstorf,
   Biedeneck, Hagen med Doberstorf, Lammershagen, Rastorf, Rethwisch, Salzau, Schädbeck, Wittenberg, Freudenholm,
   Bothkamp, Bundhorst, Depenau, Kühren, Oppendorf, Projenstorff, Schrevenborn og Schwartau; nedlagde 1863 sine Embeder
   paa Grund af Forbundsexekutionen mod Danmark.

   Efter Slesvigs Inkorporation i Preussen søgte han forgjæves Ansættelse som preussisk Landraad, men blev dog af Baron
   Zedlitz benyttet til at lede en Kommission om Vandbygningssager. Fra 1865 boede han paa Sandbjærg Slot, Døde
   8. Febr. 1878 i Braunschweig. Han blev 27. Sept. 1850 gift med Georgine Albertine Ernestine v. Ahlefeldt (f. 15. April 1828), Datter af Kammerherre Carl Fr. Georg v. A. til Saxtorf.


  • Besøgte Flensborg Skole, 1842 cand. jur. (Kiel), deltog i Krigen 1848-50 som frivillig Husar, 1849 Sekltnt., 9 Sept. s. A. Prltnt. å la suite, s. A. (9 Sept.)

   R* 1850 (19 Juli) Amtmand o. Tønder og Løgumkloster Amter, 1851 (1 Jan.) Kmhre., 1852 (6 Okt.) D.M.,

   1860 (11 Apr.) Amtmand over Kiel, Cronshagen og Bordesholm Amter, Kurator og overordentlig Regeringsbefuldmægtiget ved Universitetet i Kiel og Overdirektør for Staden Kiel samt Kommissær for Preetz adelige Kloster og de adelige Godser Lehmkulen, Rantzau, Rixdorf, Schöneweide, Sophienhof, Wahlstorf, Biedeneck, Hagen med Doberstorf, Lammershagen, Rastorf, Reth- wisch, Salzau, Schädbeck, Wittenberg, Freudenholm, Bothkamp, Bundhorst, Depenau, Kühren, Oppendorf, Projenstorff, Schrevenborn og Schwartau;

   nedlagde 1863 sine Embeder paa Grund af Forbundsexekutionen mod Danmark

  • På Sandbjerg fødtes grev Arthur Reventlow (1817-78), der blev amtmand over Tønder amt og kgl. kommissarius i den slesvigske stænderforsamling 1853-54.

   Han gik med som frivillig på dansk side i Treårskrigen, og som lensgrevens nevø og befuldmægtigede lykkedes det ham ved dristig færd under den slesvig-holstenske besættelse at bortføre grevskabet Sandbjergs skatteregister og andre vigtige arkivalier samt ved sin personlige optræden at forhindre, at den provisoriske slesvig-holstenske regering modtog underskrifter fra Sandbjergs bønder.

   Arthur Reventlow afskedigede, som sin farbroders fuldmægtig, godsinspektør C. Jørgensen, da denne ikke viste skyldig troskab mod den danske konge eller tilbørlig iver for den danske sag. Ved disse aktioner forhindrede han den såkaldte slesvig-holstenske regering i at inddrive skatter på godset og dets område.

   Under Treårskrigen kom danske og preussiske kanonbåde iøvrigt i kamp på Alssund ud for Sandbjerg den 12. maj 1848 og igen den 13. april 1849.

   Arthur Reventlow blev i 1850 gift med Georgine Ernestine Ahlefeldt, Saxtorf, som døde 1902 og blev gravsat i det grevelige kapel på Dybbøl ved siden af sin gemal. Hustruen påvirkede ham i slesvig-holstensk retning, og da han var amtmand i Tønder 1850-60, gik han for at være nationalt blakket, hvorfor han blev forflyttet til Bordesholm i Holsten, men også tyskerne betragtede ham som nationalt upålidelig, og Laurids Skau angreb greven i stænderforsamlingen 1853 i Flensborg.
  • _____________________________


   Brunsvig, den 7de Februar 1876

   Forhenværende Premierlieutenant i den Kongelig Danske Armee, Kammerherre Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius, Greve af Reventlow i Brunsvig, ansøger om den for Deeltagelse i Krigene 1848-50 indstiftede Erindringsmedaille.

   Til det Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

   Den allerærbødigst Undertegnede, fød 4de Januar 1817 fra Sandberg i Hertugdømmet Slesvig, er i Aprilmaaned 1848 som Frivillig traadt ind i den under daværende Ritmester osv. Hegermann - Lindenkrones Commando oprettede Garde-Husar-Reserve-Escadron og har i Felttogene 1848-50 gjort Tjeneste i den Danske Armee.
   Jeg blev 1848 udnævnt til Secondlieutenant og avancerede 1850 til Premierlieutenant á la suite i Armeen uden at henhøre til samme detail. Som Ordonnansofficer hos Generalerne von Bülow og von Krogh har jeg deeltaget i Fægtningerne ved Haderslev, Steppinge, Ulderup, Alssund, Kolding, Gudsø samt i Slagene ved Fredericia og Idste. Under 13de September 1849 blev jeg Decoreret med Dannebrogsordenens Ridderkors.
   I August 1850 erholdt jeg min Afsked af Militairetaten for at overtage Amtmandsposten i Tønder.
   Efter at jeg den 28de October 1864 i Naade og med Pension var bleven entlassiget, fra mine Embeder som Curator for Kiels Universitet samt Amtmand over Kiel, Cronohagen og Bordesholm Amter, har jeg ved Allerhøiste Resolution af 17de Marts 1874 erhvervet Tilladelse til at fortbære den mig af den danske Statskasse tillagte Pension i Udlandet og har antaget Bopæl i Staden Brunsvig.
   Efter Fredsslutningen af 30. October 1864 er jeg ved sexaarigt Ophold i Hetugdømmet Slesvig bleven Preussisk Undersaat.
   I Henhold til Foranstaaende og det Kongelige Krigsministeriums Bekjendtgjørelse af 1ste d.M. beder jeg allerærbødigst at Høisamme gunstigen vil lade mig tilstille den for Deeltagelsen i Felttogene 1848-50 indstiftede Medaille.
   allerærbødigst
   Reventlow
  Person-ID I12380  Reventlow | Efterkommer efter C.D.F. Reventlow, Efterkommer efter Conrad Reventlow
  Sidst ændret 4 okt. 2023 

  Far Greve Ludvig Detlev Reventlow,   f. 7 jun. 1780   d. 10 jun. 1857, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 77 år) 
  Mor Friherreinde Agnes von Hammerstein-Loxten,   f. 18 sep. 1795   d. 19 dec. 1824, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 29 år) 
  Ægteskab 24 jun. 1815  Tirsted Kirke, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F30606  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Georgine Albertine Ernestine von Ahlefeldt,   f. 5 apr. 1828, Saxtorf, Rieseby, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 7 jun. 1902, Berlin, Brandenburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 74 år) 
  Ægteskab 27 sep. 1850  Saxtorf, Rieseby, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Komtesse Gerhardine Frederikke Louise Sophie Agnes Reventlow,   f. 5 jun. 1852, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 29 mar. 1916, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 63 år)
   2. Komtesse Sophie Benedicte Christiane Charlotte Caroline Reventlow,   f. 21 nov. 1854, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 22 okt. 1929, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 74 år)
   3. Greve Frederik Christian Detlev Ludvig Emil Reventlow,   f. 15 jun. 1855, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 4 feb. 1875, Sumatra, Indonesien Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 19 år)
   4. Greve Christian Detlev Ludvig Sophus Vilhelm Ernst Reventlow,   f. 3 sep. 1857, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 21 maj 1895, Mühlhausen, Thüringen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 37 år)
   5. Komtesse Johanne Charlotte Agnes Friederike Sophie Gottfriede Reventlow,   f. 1 jul. 1859, Tønder, Tønder Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 jan. 1920, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 60 år)
   6. Greve Heinrich Carl Christian Detlev Hartvig August Reventlow,   f. 2 maj 1861, Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 24 okt. 1914 (Alder 53 år)
   7. Komtesse Liane Clara Julie Reventlow,   f. 22 jan. 1867, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 14 feb. 1867, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 0 år)
  Familie-ID F27427  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 4 jan. 1817 - Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketælling - https://www.danishfamilysearch.dk/cid6612390 - 1 feb. 1850 - Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 27 sep. 1850 - Saxtorf, Rieseby, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 8 feb. 1878 - Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Det Reventlowske kapel, Dybbøl Kirke, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Dokumenter
  Arthur Reventlow: Om Marskdannelsen paa Vestkysten af Hertugdommet Slesvig, og Midlerne til dens Fremme
  Arthur Reventlow: Om Marskdannelsen paa Vestkysten af Hertugdommet Slesvig, og Midlerne til dens Fremme
  Reventlow, Arthur von: Ueber Marschbildung an der Westküste des Herzogthums Schleswig und die Mittel zur Beförderung derselben Mit 9 Karten Kiel 1863

  Billeder
  Ansøgning om erindringsmedalje
  Ansøgning om erindringsmedalje
  Brunsvig, den 7de Februar 1876

  Forhenværende Premierlieutenant i den Kongelig Danske Armee, Kammerherre Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius, Greve af Reventlow i Brunsvig, ansøger om den for Deeltagelse i Krigene 1848-50 indstiftede Erindringsmedaille.

  Til det Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

  Den allerærbødigst Undertegnede, fød 4de Januar 1817 fra Sandberg i Hertugdømmet Slesvig, er i Aprilmaaned 1848 som Frivillig traadt ind i den under daværende Ritmester osv. Hegermann - Lindenkrones Commando oprettede Garde-Husar-Reserve-Escadron og har i Felttogene 1848-50 gjort Tjeneste i den Danske Armee.
  Jeg blev 1848 udnævnt til Secondlieutenant og avancerede 1850 til Premierlieutenant á la suite i Armeen uden at henhøre til samme detail. Som Ordonnansofficer hos Generalerne von Bülow og von Krogh har jeg deeltaget i Fægtningerne ved Haderslev, Steppinge, Ulderup, Alssund, Kolding, Gudsø samt i Slagene ved Fredericia og Idste. Under 13de September 1849 blev jeg Decoreret med Dannebrogsordenens Ridderkors.
  I August 1850 erholdt jeg
  Ansøgning om erindringsmedalje II
  Ansøgning om erindringsmedalje II
  min Afsked af Militairetaten for at overtage Amtmandsposten i Tønder.
  Efter at jeg den 28de October 1864 i Naade og med Pension var bleven entlassiget, fra mine Embeder som Curator for Kiels Universitet samt Amtmand over Kiel, Cronohagen og Bordesholm Amter, har jeg ved Allerhøiste Resolution af 17de Marts 1874 erhvervet Tilladelse til at fortbære den mig af den danske Statskasse tillagte Pension i Udlandet og har antaget Bopæl i Staden Brunsvig.
  Efter Fredsslutningen af 30. October 1864 er jeg ved sexaarigt Ophold i Hetugdømmet Slesvig bleven Preussisk Undersaat.
  I Henhold til Foranstaaende og det Kongelige Krigsministeriums Bekjendtgjørelse af 1ste d.M. beder jeg allerærbødigst at Høisamme gunstigen vil lade mig tilstille den for Deeltagelsen i Felttogene 1848-50 indstiftede Medaille.

  allerærbødigst

  Reventlow

  Folios
  Reventlow, Arthur: Afhandling om Marsken
  Reventlow, Arthur: Afhandling om Marsken
  Forfatter: Reventlow Arthur

  Portrætter
  reventlow_arthur_1817_78.jpg
  reventlow_arthur_1817_78.jpg
  * 1850 m. Georgine A. E, von Ahlefeldt (1828-1902)
  reventlow_arthur_graf_von.jpg
  reventlow_arthur_graf_von.jpg
  reventlow_arthur.jpg
  reventlow_arthur.jpg

  Slotte
  Sandbjerg
  Sandbjerg
  Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

  Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

  Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

  Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

  Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

  1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

  I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
  Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.