free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Iven Reventlow

Iven Reventlow

Mand ca. 1495 - 1569  (~ 74 år)Search using:
  
Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Iven Reventlow 
  Slægtskabmed Margrethe Frederikke Wagner
  Køn Mand 
  Født ca. 1495 
  Beskæftigelse Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Amtmand i Segeberg 
  Ejendom Lammershagen, Rixdorf, Schönweide, Stocksee 
  Family Line I. Den holstenske linje 
  reventlow.jpg
  reventlow.jpg
  Kilde DAA 1939 p23 - 2,2
  DAA 1982-84 I - 50* 
  Link https://de.wikipedia.org/wiki/Iven_Reventlow 
  Død 4 dec. 1569 
  Begravelse Lebrade Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Tekst på gravsten
    
   HER IVEN REVENTLOW RITTER
   MARGRETA REVENTLOW SELIGE CLAWES RANTZOVWEN DOCHTER THO RAESTORP
   GABRIGEL REVENTLOW HER IVENS SOEN
   ANNA REVENTLOW SELIGE OTTO VAN
   BOCKWOLDEN DOCHTER THO WENSIN
    
   DVSSEN ALLEN DER TRWE GODT GNEDICH SY AMEN
   ANNO – 1569 
    
    
   Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen
   Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein
   und Lauenburg (1100-1600). 1999.
  Søskende 5 søskende 
  Notater 
  • Reventlow, Iven, o.1495-1569, Landmarskal i Holsten, var Broder til ovennævnte Dr. Ditlev R. 1523 fulgte han med Hertug Christian til Danmark og deltog i Belejringen af Kjøbenhavn, ligesom han ogsaa nævnes som nærværende ved Frederik I’s Hylding.

   Allerede 1525 blev han Ridder, og under Frederik I’s og den første Del af Christian III’s Regering indtog han en meget fremskudt Stilling blandt den holstenske Adel, en Stilling, der ikke blot skyldtes hans ansete Familie og store Rigdom – han ejede Godserne Rixdorf, Schøneweide, Lammershagen og Stocksee i Holsten og en Tid Lindved i Slesvig –, men ogsaa hans fremragende Dygtighed.

   Han brugtes særlig meget i Hertugdømmernes indre Administration; 1526-30 var han Lensmand paa Segeberg, 1533-34 paa Gottorp, 1533-37 paa Tønder, 1539-46 paa Flensborghus, og fra 1535-63 havde han tillige Østerland Før i Pant for 4000 Mark. Desuden var han 1534 en af de styrende Raader i Hertugdømmerne, og 1538 fungerede han en Tid som Statholder i Johan Rantzaus Fraværelse. 1543-45 var han tillige Landmarskal.

   Ligesom en stor Del af den holstenske Adel var R. imod Hertugdømmernes Deling og nægtede sammen med Johan Rantzau og Wulf Pogwisch at aflægge særskilt Ed til Kongen; i 1545 opsagde han endog sin Raadsed og nedlagde Landmarskalembedet. Han traadte derefter i Hertug Hans’ Tjeneste, var fra 1547-60 dennes Amtmand paa Rensborg, 1550-57 tillige Amtmand paa Femern og gjentagne Gange Hertugens Statholder. 1559 nævnes han som Verbitter for Bordesholm Kloster.

   Ogsaa i den ydre Politik brugtes han en enkelt Gang, saaledes sendtes han og Borchard v. Boyneburg 1540 til Sachsen og Hessen, og 1558 sendtes han til Ditmarsken. Det næste Aar deltog han i Toget mod Ditmarskerne og fik ved denne Lejlighed et Saar i Foden. Han døde 1569 og begravedes i Lebreda Kirke, hvor man i den nyeste Tid paa hans Grav har fundet en pragtfuld Metalplade med hans Billede.

   I. R. var 4 Gange gift: 1. med Anna Ahlefeldt (Datter af Frederik A. til Haseldorf og Haselau og Cathrine Pogwisch), 2. med Anna Buchwald (Datter af Otto B. til Wensin og Benedicte Rantzau), 3. med Margrethe Rantzau (Datter af Otto R., s. XIII, 469), 4. med Margrethe Rantzau (Datter af Claus R. til Rastorf og Anna Brockdorff).

   Danske Mag. 4. R. III, 7 f.
   Zeitschr. d. Gesellsch. f. d. Gesch. Schlesw., Holst, u Lauenb. VIII, 136. 155.
   Danmarks Adels Aarbog 1893, S. 39 f.

   L. Laursen. (Dansk Biografisk Leksikon - 1900)

   ________________________

   Iven Reventlow til Rixdorf, Schöneweide, Stelböck,
   Dristorf, Lammershagen og Lindved var 1522 ridder.

   1523 hyldede han hertug Frederik og deltog i Københavns belejring.
   1526-30 var ham amtmand i Segeberg, 1533 råd og amtmand på Gottorp.
   1535-61 havde han Tørning og Lille Tønder i pant for 4000 Mk.
   1545 gik han i hertug Hans´ tjeneste på grund af uoverenstemmelsse med Chr. III.
   1546-60 var han hertugelig amtmand i Rensborg og på Femern.

   • Med Anna von Ahlefeldt fik han 6 børn, herunder Gabriel (1523-), der døde ung.
   • Med Anne Buchwald fik han 2 børn.
   • Med Margarethe Ottosdatter Rantzau (3. ægteskab) fik han 3 børn.
   • Med Margarethe Clausdatter Rantzau fik han ingen børn.

  • til Rixdorf (erhvervet af Broderen), Schöneweide (købt af Hr. Johan Rantzau, blev 1542 af Otto Rantzau til Neuhof indstævnet for Kammerretten i Speier for uretmæssig Tilegnelse af Schöneweide), Stelböck i Selent Sogn (1528 Ventebrev af Hertugen, overdraget 1543 arveligt af Kong Christian III) , Dristorf (købt af Bertram v. Ahlefeldt, mageskiftet mod Jerpelundgaard ved Flensborg), Lammershagen og Lindved

   Født. o. 1495, medforseglede 1518 Hertug Frederiks og Prinsesse Sophies Ægtepagt og 1522 Overenskomsten mellem Lübeck og Hertugdømmerne og var da Ridder, hyldede 1523 (14 Apr.) Hertug Frederik paa Gottorp, deltog i Københavns Belejring, beseglede 1525 (til Rixtorp) Kong Frederik og Hertug Christians Skøde paa Hanerau til Clement v, der Wisch, 1526—30 Amtmand i Segeberg, 1526 selvanden Kong Frederik I's Sendebud ved Mødet i Segeberg til Afslutningen af en Reces mellem Kongen og Lübeck vedrørende Bornholm, 1533 Raad og Amtmand paa Gottorp, beseglede 5 Dec. den fornyede Union mellem Danmark og Hertugdømmerne og da Amtmand i Tønder (-1537), s. A. af Kong Frederik sendt til Forhandlingerne i Gent, der førte til Afslutningen af en Forbundstraktat mellem Danmark og Nederlandene, gyldig i 30 Aar,

   Havde 1535—61 Torning og Lille Tønder samt Østerland Føhr i Pant for 4000 Mk.; var sammen med Hr. Johan Rantzau Leder af Bevægelsen for at bibeholde de fælles Raader i Hertug-
   dømmerne, førte 1542 paa Kong Christian III's Vegne For- handlingerne om Afslutningen af en Traktat mellem Kongen og de pommerske Hertuger, traadte i Nov. 1545 tilbage som Landmarskal og Raad paa Grund af Kongens Modstand mod hans ovfr. anførte Opfattelse og gik over i Hertug Hans' Tjeneste, beseglede 1549 Forliget i Assens, deltog 1550 i Forhandlingerne med Ditmarsken paa Kuxwall og var 1551 Statholder i Hertug Hans' Fraværelse; 1546—60 hertugelig Amtmand i Rendsborg og indtil 1557 tillige paa Femern,

   Deltog endnu 1559 i Toget mod Ditmarsken Død o. 25 Okt. 1569, bgr. i Lebrade Kirke, hvor hans Grav endnu ses med en Metalplade, paa hvilken hans egen, hans Søn Gabriels og hans to sidste Hustruer er fremstillet.

   Gift 1° o. 1518 m. Anna von Ahlefeldt (F.: Henrik v. A. til Torning og Pronstorf og Catharine Buchwald), f. 3. S. e. Paaske 1488 f 1530; 2° m. Anna Buchwald (F.: Otto Buchwald til Wensin og Benedikte Rant- zau) t 1546; 3° m. Margarethe Rantzau (F.: Otto R. til Bülck og Anna Breide) f 1550; 4° m. Margarethe Rantzau (F.: Claus Rantzau til Rastorf og Catharine) død 1594.

  Person-ID I3558  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 6 jun. 2021 

  Far Aner Joachim Reventlow
            f. ca. 1450
            d. 1519  (Age ~ 69 år) 
  Mor Aner Abel Buchwald
            f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. eft. 1519  (Age ~ 61 år) 
  Familie-ID F34000  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Aner Anna von Ahlefeldt
            f. 1488
            d. 17 dec. 1530  (Age 42 år) 
  Gift 1516 
  Børn 
   1. Joachim Reventlow
            f. 25 jun. 1519
  +2. Margrethe Reventlow
            f. 29 maj 1522, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. eft. 1595  (Age > 74 år)
   3. Gabriel Reventlow
            f. 15 dec. 1523
  +4. Sophie Reventlow
            f. 3 apr. 1525
            d. eft. 1604  (Age > 80 år)
  +5. Dorothea Reventlow
            f. 23 jul. 1527
            d. eft. 1560  (Age > 34 år)
  +6. Anna Reventlow
            f. 17 dec. 1530
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F30993  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Aner Anna Ottosdatter Buchwald
            d. 1546 
  Børn 
  +1. Benedicte Reventlow
            f. Skønnet 1546
  +2. Ditlev Reventlow
            f. før 1556
            d. 11 feb. 1604  (Age > 48 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F31404  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 3 Aner Margarethe Ottosdatter Rantzau
            f. 1516, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 1550  (Age 34 år) 
  Børn 
  Gift: 1x1. Abel Reventlow
            f. ca. 1549, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 1622, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 73 år)
  +2. Elsabe Reventlow
            f. før 1550
  +3. Otto Reventlow
            f. før 1561, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 27 mar. 1618, Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age > 57 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F25838  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 4 Aner Margarethe Clausdatter Rantzau
            f. Skønnet 1535
            d. 1594  (Age ~ 59 år) 
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F30616  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Amtmand i Segeberg - - Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Margrethe Reventlow - 29 maj 1522 - Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Abel Reventlow - ca. 1549 - Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Otto Reventlow - før 1561 - Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Lebrade Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  reventlow_iven_d1569.jpg
  reventlow_iven_d1569.jpg
  Iven Reventlow
  Iven Reventlow
  Våben øverst: Reventlow, Reventlow,
  Nederst: Buchwald, Rantzau.

  Den smukke metalplade tilskrives
  Matthias Benning, Lübeck.


  Tekst på stenen

  HER IVEN REVENTLOW RITTER
  MARGRETA REVENTLOW SELIGE CLAWES RANTZOVWEN DOCHTER THO RAESTORP
  GABRIGEL REVENTLOW HER IVENS SOEN
  ANNA REVENTLOW SELIGE OTTO VAN
  BOCKWOLDEN DOCHTER THO WENSIN

  DVSSEN ALLEN DER TRWE GODT GNEDICH SY AMEN
  ANNO – 1569


  Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen
  Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein
  und Lauenburg (1100-1600). 1999.