Portrætter

Slægten Reventlow:

Ferdinand Einar Julius Gottlieb Reventlow
(1855 - 1928)Andre slægter:

Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow
(1817 - 1878)

min Afsked af Militairetaten for at overtage Amtmandsposten i Tønder. Efter at jeg den 28de October 1864 i Naade og med Pension var bleven entlassiget, fra mine Embeder som Curator for Kiels Universitet samt Amtmand over Kiel, Cronohagen og Bordesholm Amter, har jeg ved Allerhøiste Resolution af 17de Marts 1874 erhvervet Tilladelse til at fortbære den mig af den danske Statskasse tillagte Pension i Udlandet og har antaget Bopæl i Staden Brunsvig. Efter Fredsslutningen af 30. October 1864 er jeg ved sexaarigt Ophold i Hetugdømmet Slesvig bleven Preussisk Undersaat. I Henhold til Foranstaaende og det Kongelige Krigsministeriums Bekjendtgjørelse af 1ste d.M. beder jeg allerærbødigst at Høisamme gunstigen vil lade mig tilstille den for Deeltagelsen i Felttogene 1848-50 indstiftede Medaille. allerærbødigst Reventlow


Slotte og Herregårde


holckenhavn.jpg
holckenhavn.jpgHeraldik


Reventlow, Friedrich 1755-1828
Reventlow, Friedrich 1755-1828

Ridder af Dannebrog

Symbolum: NIHIL HUMANI A ME ALIENUM PUTOGravsten og epitafier


Knud Gyldenstjerne & Sidsel Ulfstand
Knud Gyldenstjerne & Sidsel Ulfstand

Opsat i muren på Kalundborg Kirkegård
   

Udskriv

Kontakt