free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Tyge Krabbe

Tyge Krabbe

Mand 1474 - 1541  (67 år)Search using:
  
Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Tyge Krabbe 
  Slægtskabmed Margrethe Frederikke Wagner
  Køn Mand 
  Født 1474  Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Bopæl Bustrup i Salling og Vegeholm i Skåne 
  Kilde
  • DAA 1928, II 11 ff - DAA 1985 p691 93h*
  Død 2 aug. 1541  Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Strøvelstorp, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Søskende 1 søsken 
  +1.Kvinde Dorthe Mogensdatter Krabbe
            f. Skønnet 1490
            d. Udstrup, Ulfborg, Ringkøbing, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
       ▻ Mogens Pallesen Juel
   
  Notater 
  • Var 12 år gammel smådreng hos kong Hans og deltog i dennes togt mod Iver Axelsen Thott og fik senere kongens hunde at passe. Fulgte 1495 kongen til rigsmødet i Kalmar og 1497 til Sverigestoget og deltog i slaget ved Rødebro. Var 1501 lensmand på Københavns slot .

   I 1503 ridder. Deltog i de følgende år i krigstogene i Sverige. Blev i 1507 forlenet med Helsingborg slot. Samlede 1510 den skånske adel mod Åke Hansson Thott's svenske rytterstyrke og tilføjede ham ved Fantehullet et nederlag. Kort efter udnævnt til rigsråd. Deltog 1512 i et rigsrådsmøde i Halmstad og fredsmødet i Malmø. Var ved krigens udbrud med Sverige 1518 betroet med hærens proviantering. Fik 1520 pant i Helsingborg mod et lån til kongen , som fratog ham det samme år. Trak sig derefter krænket tilbage til Bustrup og var en af hovedmændene i rejsningen mod kong Christian II . Blev 26. marts 1523, ved kong Frederik I.' s hyldning, udnævnt til rigsmarsk og fik kort efter Helsingborg tilbage .

   Var fra nu af det katolske rigsrådspartis hovedfører. Dæmpede 1524-25 bondeopstande i Skåne og slog bønderne ved Lund (28. april 1525) og Bunketoftelund. Kæmpede 1526 sejrrigt i Bleking mod Søren Norbys folk. Tog i 1531 i København del i forhandlingerne om den fangne kong Christian II.'s skæbne og var en af de fire danske rigsråder, over for hvem kong Frederik I. måtte forpligte sig til at holde kongen fangen på livstid.

   Tilsvor grev Christopher af Oldenburg ved dennes landing 1534 troskab på kong Christians vegne og sad som grevens høvedsmand på Helsingborg slot, hvorfra han bidrog til Lybekkernes nederlag 15 . januar 1535. Blev under kong Christian III. statsholder i Skåne, men fjernedes kort efter i unåde. Beholdt eller fik efter Københavns overgivelse i juli1536 titlen som rigs marsk tilbage, men måtte afstå Helsingborg slot til sin svigersøn, Peder Skram. Deltog endnu i spidsen for den skånske adel i forliget 1539 med Jørgen Kok.

  • 12 Aar gammel var han allerede som "Smaadreng" hos KONG HANS og deltog i dennes Togt til Gulland mod Iver Axelsen Thott. Senere fik han Kong Hans` Hunde at passe i en 6-7 Aar "og havde", som han selv skriver, "mangen Fandens Dag med dem udi Moser og Kær". Ved andre Lejligheder deltog han som Kongens Smaadreng i Hoffester og Turneringer eller i Krigerfærd; 1495 fulgte han saaledes Kongen til Rigsmødet i Kalmar og kom i stor Fare i Rønneby Havn, da Kongens Hovedskib brændte, hvorved mange omkom; endnu 1497 fulgte han Kongen paa Sverigestogt et og deltog derpaa i Slaget ved Rotebro. Et saadant Ungdomsliv kunde nok uddanne en Mand baade aandelig og legemlig. Raa Kraft, Halsstarrighed og Selvtægt, parrede med en vis Snedighed og List, er de Hovedtræk, man senere oftere sporer i Krabbe Færd.

   Paa Herredagen 1533 efter Kong Frederiks Død spillede T. Krabbe en stor Rolle. Medens han med næsten fyrstelig Pragt fejrede sin Datter Elsebes Trolovelse med den unge Peder Skram var han i Modsætning til Mogens Gøye ivrig for, at Kongevalget skulde udsættes, for at Nordmændene næste Aar kunde give Møde og et katholsk Kongevalg saaledes sikres; da kunde man imidlertid, som han skriver til den norske Ærkebiskop, finde Raad mod «de Luthers Præster og andet galent Væsen». «Hertug Christian (III)», ytrede han, «vil blive en værre Tyran end gamle Kong Christian selv»; og til Malmøboerne (Jørgen Kock), der opfordrede til et Kongevalg, ytrede han: «Jeg skal være jer Konge nok i Skaane», Ytringer, som gjennem Malmøboerne (Jørgen Kock) senere kom Christian III for Øre og ingenlunde stemte denne gunstig mod T.Krabbe Under hans Ledelse begyndte derpaa Forfølgelser mod de lutherske Stæder og deres Præster i Skaane, hvilket alt bidrog til, at Jørgen Kock og hans Tilhængere kastede sig i Lybeks Arme og begyndte Grevefejden i Kong Christian II's Navn.
   Da Grev Christoffer pludselig landede (Juni 1534), kom alt i den største Forvirring. T. Krabbe ilede frem og tilbage og søgte at samle den skaanske Adel; men da den sjællandske Adel med Anders Bille i Spidsen sluttede sig til Greven, gjorde den Skaanske Adel det samme-, T. K. svor Greven Troskab paa Kong Christians Vegne mod Tilgivelse for alt, hvad der tidligere var gjort mod Kong Christian.

   T.Krabbe havde saaledes i dette Øjeblik ikke, trods al sin Snildhed, vist sig som Situationens Mand. Paa Helsingborg sad han nu som Grev Christoffers Mand og maatte i Nov. s. A. med den Skaanske Adel drage mod de samme.

   Krabbe døde paa sit prægtige Herresæde Vegholm 23. Juni 1541, 67 Aar gammel, efter et indholdsrigt Liv, rigt paa Omvexlinger, som Repræsentant for en uddøende Tidsalder, hvis stolte Adelsslægter i hensynsløs Selvraadighed ikke havde forstaaet at bøje sig for en stærkere Kongemagt og de nyere Tiders Ideer. Han var en politisk Umulighed efter 1536; men dog havde han hævet sin Slægt til en hidtil ukjendt Højde og efterlod denne Stilling til sine Børn (Erik, Elsebe).

   Krabbe blev trolovet og et Par Aar senere gift med Anne Rosenkrantz, Datter af den højt ansete og rige Rigsraad Niels Rosenkrantz, Hofmester hos Christian II; da de vare beslægtede i 4. Led, maatte der udvirkes pavelig Dispensation (1504).
   Ved sin Forbindelse med denne mægtige Slægt og end mere ved sin egen ubestridelige Dygtighed skulde det lykkes ham i et skæbnesvangert Tidsrum at hæve de gamle, ustyrlige Krabbers da noget afblegede Æt til dens største Højde."

   Kilde: Heise, Fam. Rosenkrantz's Hist. II. A. Heise.

   se: https://www.facebook.com/j.k.marcussen/posts/944376885667646

  Person-ID I2934  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 27 jun. 2016 

  Far Aner Mogens Krabbe
            f. ca. 1450
            d. 14 nov. 1505, Holstebro, Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 55 år) 
  Mor Aner Elsebe Tygesdatter Lunge
            f. ca. 1450, Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. eft. 1510  (Age ~ 61 år) 
  Familie-ID F25555  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Aner Anne Nielsdatter Rosenkrantz
            f. 1495, Høgholm (tidl.: Bjørnholm), Tirstrup, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 1 jun. 1550  (Age 55 år) 
  Gift 1505 
  Børn 
  +1. Anne Krabbe
            f. 1509
            d. 1543  (Age 34 år)
  +2. Erik Krabbe
            f. 18 sep. 1510
            d. 15 feb. 1564, Aastrup Kloster, Tølløse, Holbæk, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 53 år)
  +3. Mogens Krabbe
            f. 18 mar. 1513, Helsingborg C., Sverige, Malmöhus Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 6 sep. 1564  (Age 51 år)
  +4. Elsebe Tygesdatter Krabbe
            f. 22 maj 1514, Helsingborg, Malmöhus Len, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 17 apr. 1578, Laholm, Halland, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 63 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F29390  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 1474 - Bustrup, Ramsing, Skive, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Mogens Krabbe - 18 mar. 1513 - Helsingborg C., Sverige, Malmöhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Elsebe Tygesdatter Krabbe - 22 maj 1514 - Helsingborg, Malmöhus Len, Skåne, Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 2 aug. 1541 - Vegeholm, Ängelholm, Skåne, Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Strøvelstorp, Skåne, Sverige Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  krabbe_tyge_10430.jpg
  krabbe_tyge_10430.jpg