Portrætter

Slægten Reventlow:

Sophie Pauline Schiær
(1850 - 1924)Andre slægter:

Frederik Vilhelm Steen Danneskiold-Samsøe
(1837 - 1895)Slotte og Herregårde


Kærsgaard, Brænderup
Kærsgaard, Brænderup

Kærsgaard blev købt i 1873 af Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig og overgik ved dennes død i 1909 til sønnerne. Julius Ahlefeldt-Laurvig ejede Kærsgaard fra 1909-1913 i sammen med brødrene og som eneejer fra 1913-1931, hvor han som følge af landbrugskrisen måtte afhænde gården. Blev boende på avlsgården frem til 1934.


Heraldik


Conrad Reventlow 1644-1708
Conrad Reventlow 1644-1708

Ridder af Dannebrog

Symbolum: A deo et Rege

1672Gravsten og epitafier


Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)
Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)

Herunder hviler det jordiske Klædebaand af Christian Ditlev Greve af Reventlow Til Grevskaberne Christianssæde og Reventlow Født den 28. April 1775 Gift den 24. Juni 1800 med Margrethe Benedicte von Qualen Død den 31. Januar 1851 ________ Guds og Sandheds Erkjendelse i Christo var din rastløse Stræben din utrættelige Virken i Kjærlighed Velsignet være Fader dit Minde! Fulgt være dit Eksempel! ________ Du søgte ærligt efter Sandheds Spor med Alvor efter Vejen til Guds Rige Nu ser i Lys du hvert et dunket Ord og Veiens Maal du fandt, du elskelige.
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Gravsten


Træ:  

Match 101 til 137 fra 137     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige 1 2 3 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til 
101
Mörling_LarsH og Reventlow_Märta
Mörling_LarsH og Reventlow_Märta
Gudmuntorp Kirkegård 
   
102
Mörling, Fritz 1920-1949
Mörling, Fritz 1920-1949
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
103
Otto Geert Graf von Reventlow (1909-1910)
Otto Geert Graf von Reventlow (1909-1910)
Selent Kirche 
   
104
Otto Reventlow og Ada Reventlow f. Grøn
Otto Reventlow og Ada Reventlow f. Grøn
Tillitse Kirkegård, Dannemare, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark
 
   
105
Reventlow chapel in St. Katharinen, Lübeck
Reventlow chapel in St. Katharinen, Lübeck
burial place of Claus Reventlow (1693-1759) and his wife Charlotte Dorothea nee von Plessen (+ 1789). The marble sarcophagus is the work of Simon Carl Stanley
 
   
106
reventlow_ferdinand_obelisk.jpg
reventlow_ferdinand_obelisk.jpg
 
   
107
Reventlow_Hildeborg_1864-1918.jpg
Reventlow_Hildeborg_1864-1918.jpg
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
108
Reventlow_Teresita.jpg
Reventlow_Teresita.jpg
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
109
Reventlow_Viveka_1896-1975.jpg
Reventlow_Viveka_1896-1975.jpg
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
110
Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)
Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)


Herunder hviler det forgjængelige af
Anny Frederikke Sofie Cecilie Reventlow
Født d. 14. april 1830
Gjenforenet d. 17. april 1853 med hendes for-
udgangne Fader Greve Conrad Ditlev Reventlow.
Dybt savnet og inderlig begrædt af
hendes efterladte Moder og Søster.


Vær stærk i Troen og vær
overbevist om at Gud gjør alt vel.


Dette var din sidste Bøn til din elskede Søster
forinden din troende ved mange Lidelser
lutrede fromme menneskekjærlige Sjæl i
din unge Alder inddrog til det bedre Land
hvorefter du længtes.


Over din frigjorte Aand, du kjære
udbreder der sig her i de himmelske Boliger
Jesu Fred og dit rette Fædrelands
bedste Velsignelse.

Theophili 
   
111
Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)
Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)


Herunder hviler det jordiske Klædebaand af
Christian Ditlev Greve af Reventlow
Til Grevskaberne Christianssæde og Reventlow
Født den 28. April 1775
Gift den 24. Juni 1800 med Margrethe Benedicte von Qualen
Død den 31. Januar 1851
________

Guds og Sandheds Erkjendelse i Christo
var din rastløse Stræben
din utrættelige Virken i Kjærlighed
Velsignet være Fader dit Minde!
Fulgt være dit Eksempel!
________

Du søgte ærligt efter Sandheds Spor
med Alvor efter Vejen til Guds Rige
Nu ser i Lys du hvert et dunket Ord
og Veiens Maal du fandt, du elskelige.

Theophili 
   
112
Reventlow, Christian Ditlev Eberhard Preben Ferdinand
Reventlow, Christian Ditlev Eberhard Preben Ferdinand


CHRISTIAN DITLEV
REVENTLOW
28/8 1912 6/4 1928
OG HANS MODER
1884-1984


Og I skal erkende Sandheden
og Sandheden skal frigøre eder
Joh 8-34
.


Theophili 
   
113
Reventlow, Christian Frederik 1837-1904
Reventlow, Christian Frederik 1837-1904
Gudmuntorp Kirkegård, Gudmuntorp, Höör, Skåne, Sverige
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
114
Reventlow, Christian_Detlef 1842-1908
Reventlow, Christian_Detlef 1842-1908
Gudmuntorp Kirkegård 
   
115
Reventlow, Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard
Reventlow, Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard
Theophili 
   
116
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand
Theophili 
   
117
Reventlow, Einar Joachim (født og død 1892)
Reventlow, Einar Joachim (født og død 1892)
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
118
Reventlow, Fritz 1850-1910
Reventlow, Fritz 1850-1910
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
119
Reventlow, Hilda Benedicte (1870-1870)
Reventlow, Hilda Benedicte (1870-1870)


Herunder hviler støvet af
HILDA BENEDICTE REVENTLOW
Født den 12. september 1870
Død den 14. september 1870


og af hendes lille broder
født og død den 29. November 1871


Børn af Lensgreve
FERDINAND REVENTLOW
og hans hustru
BENEDICTE født REVENTLOW


Urandsagelige ere dine veie, o Gud.
.

Theophili 
   
120
Reventlow, Iven Eduard
Reventlow, Iven Eduard
Theophili 
   
121
Reventlow, Louise Sybille (1783-1848)
Reventlow, Louise Sybille (1783-1848)

LOUISE SYBILLE REVENTLOW
Fød den 30te Juni 1783
Indgik til det bedre Liv den 1ste Mai 1848

Lykkelig den der lever saa Gud hengiven
saa opofrende og kjerlig som Du!

Lykkelig her, Lykkelig hisset!!
.

Theophili 
   
122
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Elskede Søn! Mindet om din
faste Villie dit ædle Hierte
Din inderlige Kierlighed, der
bandt dig til din fromme
Adelheit og til alle dine
Kiere og hver en anden Lighed
mellem dig og din ædle Bro-
der Christian samler vort
længselsfulde Blik i et him-
melsk Billede i hvilket vi see
Eder forenede med den elskede
Moder, med hende hvis fromme
Kierlighed saa blidt ledede
Eders de første Trin paa den
Vei, hvor paa I uden at svigte
vandrede mod Evighedens Maal.
Theophili 
   
123
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Ludvig! Skjønt lykkelig i alle
dit ydre Livs Forhold, droges
dog det Blik, som forstod at
skatte Dig, hen til den Hier-
tets Renhed, hvorfra ale-
ne en værdigere Lykke tager
sin Udsending og derfor vende
vi med Vemodens Længsel
Aandens Øie mod Sjælenes
Land, hvorhen Du kaldtes til
højere Lyksalighed, til mere
udvidet Virken, og hvor vi en-
gang verdigere skulle prise
Gud for det stærke Kierlig-
heds Baand, hvor med Han
knyttede os til Dig og hvor-
af Intet skal tabes!
Theophili 
   
124
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
I have vel en Bedrøvelse, men
Jeg vil se Eder igen og Eders
Hierte skal glædes, og Ingen
skal da tage Eders Glæde fra
Eder.

Ioh Evg 16.22
Theophili 
   
125
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Theophili 
   
126
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Sønnesøn af Christian Ditlev
Frederik og tredje Søn af Chri-
stian Detlev og Margrethe Be-
nedicte Reventlow født den 16.
juni 1806. Gift ikkun noget over
3 Maaneder med Adelheit von
Der Decken, blev den 5.November
1835 ved Døden vel for en Tid
skilt fra os, men for evigt at-
ter forenet med den elskede
Moder og med Dig du evig elske-
de Christian og saa mange
ædle Forudgangne.
Theophili 
   
127
Reventlow, Ylva 1921-2007
Reventlow, Ylva 1921-2007
f. Mörling. (datter af Märta Reventlow gift Mörling)
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
128
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)Salige er de som sørge, Thi de skulle hussvales.
Matth 5.C.4V

Herunder hviler det forgiængelige af
HANNE CAROLINE REVENTLOW
datter af afdøde Conferentsraad Rosenkilde
Født den 15 iuni 1806. Ægteviet 4. iuni 1829
til Greve CONRAD REVENTLOW

Ved Guds Naade gienforenet med Mand Børn
og Forældre 24. October 1884

Begrædt af en efterladt Søster.
.

Theophili 
   
129
Sarkofag i Sønderby Kirke
Sarkofag i Sønderby Kirke
Sarkofag i Sønderby Kirke over Ida Clarelia Reventlow og oberst Joachim Diedrich von Dewitz til Løjtmark (1669-1723).
Ifølge Adelsårbogen er hun dog begravet i Kiel.
 
   
130
Sarkofag Luitjenburg Kirke
Sarkofag Luitjenburg Kirke
Otto Reventlow og Dorothea von Ahlefeldt
 
   
131
Sarkofag Slesvig Domkirke
Sarkofag Slesvig Domkirke
 
   
132
Sarkofag, Slesvig Domkirke
Sarkofag, Slesvig Domkirke
Lavet af Thomas Quellinius
 
   
133
Sarkofag, St. Catharine Kirke, Lübeck, Tyskland
Sarkofag, St. Catharine Kirke, Lübeck, Tyskland
Claus Reventlow (død 1758) og Charlotte Dorothea Scheel von Plessen (død 1771)
 
   
134
Schmettaus gravsted, Assistens Kirkegård
Schmettaus gravsted, Assistens Kirkegård
 
   
135
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz g. Reventlow
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz g. Reventlow
Horslunde Kirkegård 
   
136
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz<br> g. Reventlow
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
g. Reventlow

 
   
137
udøbt pige datter af Einar og Hilda Reventlow
udøbt pige datter af Einar og Hilda Reventlow


Ikkun fem Dage var du
uskyldige lille Pige
dine Forældres
Einar og Hilda Reventlows
Haab og Glæde herneden
Men som dine Søstre vil du
berede dem evige Glæder
i Gudsrige

Theophili 
   

    «Forrige 1 2 3 Næste»